JOJ TV může rušit příjem Novy a Primy na Moravě

radiotv22Diváci v Beskydech by mohli místo televize Nova přijímat signál její slovenské „sestry“ JOJ TV. Podobný problém může nastat u Primy na Hodonínsku.

Začátkem února by mohli někteří diváci na severní Moravě přijít o příjem televize Nova a diváci na jižní Moravě zase o televizi Prima. Od 1. února totiž zahájí slovenská televizní síť Global (v budoucnu JOJ TV) vysílání na třech nových vysílačích v Bratislavě, Žilině a Štiavnických vrších, a zvýší tak své pokrytí Slovenska ze 45 na 65 procent. První dva vysílače přitom mohou rušit příjem terestrického signálu Novy a Primy v česko-slovenském pohraničí.

Nova připouští možné komplikace

Kuriózní situace může nastat na severní Moravě, kde na 52. kanálu z Lysé hory vysílá TV Nova. Na stejném kanálu z vysílače Žilina – Krížava totiž bude vysílat i Global/JOJ TV. Signál z obou vysílačů dosahuje na území sousedního státu. Dvě sesterské televize se tedy mohou v určitých lokalitách rušit. Mluvčí Novy Martin Chalupský nejprve tuto možnost vyloučil, po shlédnutí mapky pokrytí JOJ TV ze žilinského vysílače však možné problémy připustil.

„Je zřejmé, že nelze předem vyloučit vzájemné vlivy jednotlivých signálů. Konkrétní důsledky budou jasné až ve chvíli zahájení zkušebního vysílání,“ řekl Chalupský serveru RadioTV. Podle mluvčího však s těmito komplikacemi určitě počítají úřady, které se zabývají koordinací kmitočtového spektra v obou zemích. „Předpokládám, že se budou jednotlivými vlivy zabývat,“ řekl Chalupský s tím, že na konkrétní závěry a z nich plynoucí opatření je ještě příliš brzy.

Zmizí Prima na Hodonínsku?

Jisté je, že Novu na 52. kanále už neuvidí diváci na severozápadním Slovensku, protože signál Globalu/JOJ TV bude silnější. Nova patrně zmizí také z nabídky slovenských kabelových společností, neboť JOJ TV bude nabízet takřka totožný program, část bude vysílat dokonce souběžně s Novou. Také z toho důvodu Nova zatím nedala kabelovým společnostem písemný souhlas k šíření jejího programu na Slovensku, i když její šéf Vladimír Železný to ústně přislíbil. Kabelové vysílání Novy na Slovensku lze proto označit za pirátské.

Další problematickou oblastí, kde může signál JOJ TV rušit terestrické vysílání – tentokrát televize Prima – je Hodonínsko. Prima zde vysílá na 50. kanálu, na kterém bude od 1. února z bratislavského vysílače Kamzík vysílat i televize Global/JOJ TV. I v tomto případě bude terestrický signál dosahovat až na území České republiky a může zkomplikovat příjem Primy divákům v blízkosti hranice se Slovenskem. Zároveň zcela znemožní příjem Primy slovenským divákům mezi Hodonínem a Bratislavou, kde lze Primu naladit na klasickou anténu.

Problém se netýká jen českých televizí

Mluvčí Primy Jana Malíková se k této problematice odmítla vyjádřit. „Jediným subjektem, který je kompetentní vyjadřovat se k těmto záležitostem, je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který odpovídá za optimální mezinárodní koordinaci kmitočtů,“ řekla serveru RadioTV. Úřad však na dotazy ke koordinaci kmitočtů televizí Nova a Prima se slovenskou TV Global nereaguje. Kromě Primy se problém rušení signálu na 50. kanále v Hodoníně týká i brněnské Fatem TV, se kterou Prima tento kanál sdílí.

Spuštění silných vysílačů televize Global/JOJ TV může zkomplikovat situaci také provozovatelům televizního vysílání v Polsku, Maďarsku a Rakousku. Žilinský vysílač Krížava totiž nejen že přesahuje hranici s Polskem, ale v některých oblastech zasahuje hluboko do vnitrozemí. Ještě silnější je výkon bratislavského vysílače Kamzík, který z prvních vrcholků Malých Karpat zasahuje rozsáhlé území jihozápadního Maďarska a příhraniční území Rakouska.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .