Digitalizace – věc veřejná

radiotv22Jak se připravují Česká televize, TV Nova a Prima TV na digitalizaci televizního vysílání? Komerční stanice kupodivu nezůstávají příliš pozadu za veřejnoprávní televizí.

Přípravou na digitalizaci vysílání se zabývají všechny české celoplošné televize. Rozhodně neplatí tvrzení, že by komerční stanice digitalizaci zcela zavrhovaly, a že jediným průkopníkem v této oblasti je Česká televize. Pravdou ale je, že ČT postoupila v projektu digitalizace nejdále.

Obecným problémem spojeným s digitalizací vysílání je absence legislativy. Nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který vstoupil v platnost letos v červenci, na ni nepamatuje. Vláda sice zpracovala koncepci přechodu z analogového na digitální vysílání, závazná právní norma však dosud chybí. Proto se televize zatím soustředí na technickou stránku věci: vybavení studií novou technikou a zkušební přenos signálu.

Digitalizace ČT se nezastavila

Nejbohatší zkušenosti v tomto ohledu má Česká televize, která na projektu digitalizace pracuje již od roku 1997. Podle generálního ředitele Jiřího Balvína je v současné době pražské sídlo ČT minimálně z 80 procent digitalizované. Technicky se na tomto projektu podílí Český Telecom, který v loňském roce vyhrál tendr vypsaný vedením ČT. Televize se zapojila do projektu zkušebního digitálního vysílání dvou konkurenčních společností: Czech Digital Group a Českých radiokomunikací.

Digitalizaci vysílání ČT ale ohrožují finanční problémy. Předseda Rady ČT Jan Mrzena při schvalování rozpočtu televize na příští rok dokonce konstatoval, že kvůli vysokému deficitu se tento projekt zcela zastaví. Jiného názoru je mluvčí ČT David Jirušek: „Vlastní proces přípravy pozemního digitálního vysílání není pozastaven, ČT se snaží v maximální možné míře využívat vlastních finančních prostředků pro realizaci procesu digitalizace pozemního vysílání ČT od roku 2003.“

ČT3 a ČT4 zahájí vysílání na podzim 2003

Právě na podzim 2003 by měla veřejnoprávní televize spustit vysílání dvou nových kanálů, zpravodajského ČT3 a vzdělávacího ČT4. Podle Jiruška by neměly současné finanční problémy ČT tento záměr ohrozit. „Jsem přesvědčen o tom, že k plánovanému spuštění doopravdy dojde tak, jak je plánováno a to na podzim/zimu 2003. Po technické stránce si troufám říci, že ČT bude na vysílání dobře připravena,“ tvrdí mluvčí. Do budoucna chce ČT problémy s financemi řešit navýšením koncesionářského poplatku.

„Je jisté, že bez navýšení televizního poplatku nebude možno, aby ČT dlouhodobě provozovala pozemní digitální vysílání bez toho, aby se prohlubovala její ztráta z této činnosti,“ upozorňuje Jirušek. Projekt podle něj vyjde na několik stovek milionů korun, ke kterým ČT nepřijde pouhým propouštěním přebytečných zaměstnanců. Finančně nejnáročnější přitom bude přechodné období, kdy televize budou muset vysílat zároveň analogově i digitálně. Ještě větší problém to bude pro komerční stanice.

Nova digitalizaci nezavrhuje

Televize Nova se k digitalizaci dlouho chovala zdrženlivě. Vladimír Železný patří mezi její největší odpůrce, přesto se Nova na technologické změny připravuje s podobnou intenzitou jako ČT. „V současnosti distribuujeme svůj program digitálně na části území v rámci pilotního projektu Českých radiokomunikací, a to pozemní cestou,“ přiblížil mluvčí stanice Martin Chalupský. Nova používá technologii ATM, kterou dopravuje digitální signál na vysílače v západních a severních Čechách. „Nova šíří touto cestou experimentálně svůj signál jako jediná z provozovatelů televizního vysílání,“ upozorňuje Chalupský.

Asi nejožehavější otázkou je obsazení jednotlivých digitálních multiplexů, na jejichž provozovatele by měl vypisovat výběrová řízení Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Provozovatel multiplexu, do kterého se vejde přibližně pět televizních stanic, několik rádií a další datové služby včetně poskytování připojení k internetu, totiž nebude zároveň provozovatelem televizního vysílání. Jednotlivým stanicím bude pouze pronajímat místo v multiplexu. Jeden takový multiplex by měla ze zákona vlastnit ČT. Bude mít o vlastní multiplex zájem také TV Nova?

Placené kanály ano, ale později

„V počáteční fázi vnímáme zřizování dvou nebo více multiplexů jako zbytečné plýtvání penězi daňových poplatníků. Podle koncepce vlády se totiž počítá se zachováním dvou veřejnoprávních programů a zbytek jednoho multiplexu by mohly doplnit komerční televize,“ vysvětluje Chalupský. Podle jeho slov je v současné době velmi těžké odhadnout zájem diváků o specializované digitální programy. „Neexistují ani žádné solidní marketingové studie, proto by bylo nesolidní řešit počty jednotlivých kanálů,“ upozorňuje.

Ačkoli Železný počátkem tohoto roku ve svém pořadu Volejte řediteli několikrát zmínil, že Nova připravuje spuštění placených satelitních programů, ke kterému by mělo dojít v horizontu dvou let, Chalupský je v této otázce opatrný. „Cesta placených specializovaných kanálů bude zřejmě nevyhnutelná, protože český reklamní trh nebude jinak schopen uživit nárůst kanálů. Bude zapotřebí řešit i otázku kvalitních programů, kterých není v žádném případě přebytek. To však není otázka pro první fázi digitálního vysílání.“

Bude Nova poskytovat připojení k internetu?

Úplný přechod na digitální vysílání očekává mluvčí Novy až ve velmi vzdáleném horizontu. „Plánované zasedání Mezinárdní telekomunikační unie se uskuteční v roce 2005, teprve tam bude standardizováno digitální terestrické vysílání. Proto skutečný rozvoj digitální televize lze očekávat až několik let poté,“ upozorňuje. Podle Chalupského však nelze směšovat vlastní digitální vysílání a příjem digitální televize v jednotlivých domácnostech. „Takzvaně digitálně se experimentálně vysílá už dnes. Nikdo však tento signál nepřijímá. Musí se převádět do analogové formy,“ dodává.

Digitalizace umožní provozovatelům multiplexů, ale i jednotlivých televizních stanic, nabízet klientům spoustu doplňkových služeb, jako připojení k internetu, šíření digitálního rozhlasového vysílání a poskytování telekomunikačních služeb. Zatímco Prima již naznačila, že těchto možností hodlá v budoucnu hojně využívat (ředitel Martin Dvořák hovořil zejména o telekomunikačních službách), Nova je v tomto ohledu tajemná. „Jednotlivé možnosti využití digitalizace jsou obsaženy v našich strategických plánech,“ říká Martin Chalupský.

Prima nepočítá s vlastním multiplexem

Televize Prima se digitalizaci věnuje ještě intenzivněji než Nova. Její provozovatel, společnost FTV Premiéra, v loňském roce založila stoprocentní dceřinnou společnost Czech Digital Group, která šíří zkušební digitální vysílání všech tří českých celoplošných televizí. „Tato společnost vznikla právě za účelem urychlení rozvoje digitálního vysílání. Experimentální DVB-T vysílání Primy probíhá úspěšně od léta 2000,“ přiblížila mluvčí Primy Jana Malíková.

V otázce obsazení multiplexů má Prima celkem jasno. „Do konce přechodového období (současného vysílání analogové televize a DVB-T) bude pro nedostatek volných kmitočtů možné na území ČR realizovat maximálně dva multiplexy, proto je nereálné uvažovat o jednom multiplexu pro Primu,“ říká Malíková. Program Primy by proto měl být součástí jednoho multiplexu, v němž budou další programy komerčních televizí a další komerční projekty. „O obsahu multiplexů bude rozhodovat nejspíše Rada pro vysílání – očekáváme vznik doplňků mediálního zákona definujících legislativu kolem digitalizace vysílání a úlohu Rady při licencování DVB-T,“ doplnila mluvčí.

Analog vypneme v roce 2015

O zavádění specializovaných placených kanálů Prima zatím neuvažuje. Úplný přechod na digitální vysílání stanice předpokládá zhruba do deseti let. „Oficiální odhady hovoří o období 2010 až 2012, my rovněž počítáme s ukončením analogového vysílání kolem roku 2015. Rozhodne ovšem koncepce stanovená vládou a parlamentem v příštím roce. V Evropě některé země uvažují o roku 2006, jiné o roku 2015,“ přiblížila Malíková. Také Prima nechtěla upřesnit, jaké má další plány v souvislosti s možností poskytování doplňkových služeb. „Vzhledem k tomu, že jsou tyto otázky v tuto chvíli velmi předčasné, nelze na ně jednoznačně odpovědět,“ uzavřela mluvčí.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .