Další odklad digitální koncepce

radiotv222Je zcela zřejmé, že termín 31.8. 2003, stanovený vládou ministrovi informací Vladimíru Mlynářovi pro předložení aktualizované Koncepce přechodu na digitální vysílání, nebude splněn. Dojde tedy k dalšímu odkladu dokumentu, který by měl zahájit zásadní změnu systému rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Změny, která by v dalším období měla mj. znamenat výrazné zvýšení technologické kvality vysílání, rozšíření programové nabídky a měla by umožnit mnoho dalších interaktivních služeb ve prospěch diváka.

Již před rokem byl zpracován návrh zákona k přechodu na digitální vysílání, který však nebyl nikdy ani projednáván. Nová vláda, v souladu se svým programovým prohlášením, zahájila práce na změně koncepčních dokumentů nezbytných pro digitalizaci. Původní termín 31.5. byl prodloužen do konce srpna. Bohužel ani teď není zřejmé, kdy budou pro laickou i odbornou veřejnost k dispozici zásady nové koncepce a kdy bude možnost pro seriózní diskuzi. Návrh Ministerstva informatiky (MI) byl předložen dalším hlavním institucionálním autoritám – Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a Českému telekomunikační úřadu (ČTÚ). Předpoklad MI počítal s projednáním na pracovní úrovni nejpozději do 18.8. Od projednání ve zmiňovaných státních institucích se očekávalo nalezení společného stanoviska, zejména v otázce vydávání příslušných licencí tak, aby byly stanoveny jednoznačné podmínky pro účastníky a zájemce o digitální vysílání a aby později nedocházelo k praktickým potížím.

RRTV však zatím žádné oficiální stanovisko nevydala. Problematika byla řešena na zahájeném 16.zasedání dne 26.8. Rada vedla k věci rozpravu a ustanovila pracovní skupiny, které mají do dalšího zasedání (9.9.2003) navrhnout další postup. Teprve pak lze očekávat výsledné stanovisko.

Nezbývá nic jiného, než trpělivost a také naděje, že již nedojde k dalšímu „odkladu“ digitalizace v Čechách. Dosavadní postup tak může nahrávat některým názorům a snahám o zbrždění změn v televizním a rozhlasovém vysílání. Připočteme-li k tomu aktuální „pochybnosti“ o stavu a výsledcích hospodaření České televize, je jasné že i očekávaná vůdčí pozice veřejnoprávní televize v procesu nových technologických i programových změn může být výrazně oslabena.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .