Aktualizace Koncepce digitalizace ve finále!

radiotv222Pracovní meziresortní skupina pro přípravu dokumentu aktualizace Koncepce přechodu na digitální zemské vysílání, který má ministr informatiky předložit vládě do 31.1.2004, na svém pátečním zasedání (9.1.) dohodla poslední finální úpravy. Zástupci Ministerstva informatiky (nám. Frankl), Ministerstva kultury a regulátorů ČTÚ a RRTV, provedli poslední úpravy dokumentu, mj. tak, že ve výsledném návrhu bude zřejmě již jen jedna varianta nakombinování sestav multiplexů, tedy bez alternativ známých z předchozích pracovních verzí.

Veřejnoprávní multiplex podle všeho nebude v návrhu přímo determinován, spíše půjde o flexibilní formulace – i s podmínkou must carry pro veřejnoprávní program. Zapracováním připomínek došlo k určité redukci rozsahu dokumentu, přesto jde přirozeně o kompromis názorů a přístupů jednotlivých účastníků – např. stále trvá určitá nejasnost, zda bude potřeba ještě nějakých legislativních úprav nebo bude digitální vysílání zahájeno bez nich. Provozovatelé experimentálního vysílání jsou připraveni přejít na regulérní vysílání v rámci přidělených kmitočtů řádově do 3 – 4 měsíců od udělení příslušných licencí.

Úpravy dohodnuté na tomto posledním jednání zapracuje Ministerstvo informatiky jako zpracovatel, a to do čtvrtka 15.1. 2004. Nevzniknou –li ještě nějaké mimořádné komplikace, měl by návrh po tomto datu jít do připomínkového řízení a podle původních příslibů by zřejmě měl být zveřejněn na oficiálním webu MI.

Konečné rozhodnutí provede česká vláda na svém zasedání, zřejmě již v počátku února 2004. Vláda jako politická reprezentace ještě může výsledné znění dokumentu a vůbec principy pro digitálního vysílání u nás změnit. Podle dostupných informací ještě nikdo z vlády nemá dosud kompletní podklady k dané problematice (závěrečné dohody nad obsahem změn skončily až v lednu) a názory jednotlivých členů nelze zcela jednoznačně odhadnout. Dosud se většina ministrů k digitálnímu vysílání veřejně nevyjadřovala, nepočítáme-li pracovně zaangažované ministry Dostála a Mlynáře. Diskuze, především politická, se dá očekávat například právě v otázce postavení veřejnoprávních médií.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .