7.leden 2004 a digitalizace I.

radiotv222Dne 7.ledna proběhlo v budově Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v Praze 10 velké, můžeme říci téměř reprezentativní, setkání na téma digitalizace. Jednání proběhlo v rámci tzv. návštěvního dne RRTV. Takto zvolený režim jednání nemá žádný statut oficiálního zasedání a Rada v jeho rámci nepřijímá žádná usnesení či rozhodnutí a nepořizuje se žádný zápis. Přesto bylo téma diskuze/setkání velmi zajímavé a pro všechny účastníky důležité a potřebné. Jednoznačně jde ze strany Rady o pozitivní příspěvek k diskuzi. Přítomno bylo nakonec možná až nečekaně mnoho účastníků či zájemců o digitální vysílání v České republice. Jednání se kromě Rady zúčastnili zájemci o provozování telekomunikačních služeb spojených s provozem digitálního multiplexu a také zástupci provozovatelů televizního i rozhlasového vysílání. A tento široký výběr, jak se zdá, mohl být nakonec i problémem z hlediska organizace a efektivity jednání.

Rada požádala o oficiální stanoviska k jednání také ministerstva kultury a informatiky. Ministr Dostál sdělil Radě názor, že nejprve je nutné schválit koncepci, poté upravit příslušnou legislativu a pak přistoupit k zahájení digitálního vysílání. Ministerstvo informatiky zkrátilo svoji odpověď tak, že jejich stanoviskem je práce prováděná na přípravě digitalizace… (obojí zjednodušeně tlumočeno).

Podle prvních a neformálních reakcí některých účastníků jednání byla diskuze pro šíři diskutované problematiky a počet účastníků možná až příliš nesourodá a poněkud roztříštěná. Někteří zástupci nakonec odcházeli i s názorem, že vybrané otázky a problémy, považované za téměř jasné a vyřešené, jsou nakonec ještě mnohem složitější a nejasnější než se čekalo nebo než byly prezentovány (nebo i naopak). Pochybnosti vyvolávala určitá neujasněnost názorů, což ale nakonec u tak složitého problému není nečekané. Věci by jistě prospělo, kdyby podobná široká diskuze byla spíše dříve a častěji, a ne jen jako poněkud jednorázová akce (což jsem již ve svých příspěvcích připomínal).

K jednotlivým tématům a námětům, které lednová diskuze přinesla, se ještě vrátím a očekávám i prezentaci názorů a stanovisek dalších, především přímých účastníků. Z jednotlivých zaznamenaných problémových okruhů jen velmi telegraficky:

  • Česká televize stále trvá na požadavku stát se provozovatelem digitální telekomunikační sítě a zároveň být provozovatelem všech programů v jednom celém samostatném multiplexu (veřejnoprávním) – nyní i v delším horizontu 1-3 roky.
  • Digitální rozhlas je uvažován spíše jako doplněk digitálních televizních programů v rámci multiplexu než jako samostatný rozhlasový multiplex (Český rozhlas, stejně jako Česká televize, požádal o digitální licenci).
  • Názory se pohybují mezi dvěma polohami – urychlit digitalizaci vs.nikam nepospíchat (a to i mezi členy RRTV).V té souvislosti vznikají otázky, kdo brzdí digitalizaci (zpravidla vždy ten druhý…).
  • Provozovatelé digitálních multiplexů jsou schopni zahájit regulérní vysílání cca do 4 měsíců od udělení licencí (České Radiokomunikace již licenci pro multiplex mají, další by ji měli získat v dohledné době).
  • Komerční televize jsou připraveny aktivně se účastnit digitalizace.
  • Český Telecom předpokládá svoji účast v digitalizaci…(tři tečky).
  • Pravidla pro programovou skladbu v multiplexech nejsou zcela jasná, ani vztahy mezi provozovatelem digitální sítě (multiplexu) a provozovatelem programu. Bude se to řešit později, případné spory bude regulovat a řešit ČTÚ.
  • Základní oficiální politické rozhodnutí (podpora) a jasná strategická vize stále chybí.
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .