VyVolení: „fanouškovský“ web založila i RRTV

Svůj web věnovaný VyVoleným a dalším reality show založila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Nenajdete zde ale výsledky hlasování, profily účastníků či odkazy na galerie a videa z vily, ale výčet prohřešků proti Zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání, přehled sankcí, které RRTV za vysílání VyVolených či Big Brothera udělila, a další dokumenty a informace, které mají k reality show z pohledu regulace vztah.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pokračuje ve svém rasantním postupu vůči reality show. Na předem ohlášený monitoring vysílání VyVolených, psali jsme o něm v článku RRTV chystá preventivní monitoring VyVolených, navazuje dalšími kroky. Umístila na internet svoji agendu spojenou s reality show. Rovněž se rozhodla v dopise Primě připomenout, za co ji udělovala sankce při předcházejících sériích VyVolených.


Agenda spojená s reality show na internetu
Rada na svých internetových stránkách zřídila speciální sekci věnovanou reality show. Návštěvníci zde najdou přehled upozornění a udělených pokut za odvysílané pořady reality show VyVolení a Big Brother. RRTV také slibuje, že zde umístí i vybrané rozsudky Městského soudu v Praze ve věcech správních rozhodnutí Rady o udělení pokut za odvysílané pořady reality show, vybrané reakce diváků a posudky či odborná vyjádření na téma reality show. Průběžně sem budou umisťovány i další dokumenty a informace o postupu RRTV v průběhu vysílání pořadů aktuální řady VyVolených.


RRTV píše Primě
V případě reality show VyVolení – Noví hrdinové najdeme na webu věnovaném reality show i dopis, který RRTV poslala Primě ještě před začátkem třetí řady. V něm televizi připomíná, za co ji trestala u předcházejících sérií a jaké programové či dramaturgické prvky považuje ve vysílání za nepřípustné. Jedná se především o tento obsah:


• Odměňování soutěžících cigaretami a alkoholem
• Prezentaci konzumace alkoholu a kouření, a to zejména pokud nenásleduje patřičná slovní korekce tohoto jednání moderátorem pořadu
• Prezentaci sexuálního chování soutěžících a komunikaci se sexuální tématikou
• Zlehčování intimních vztahů a manipulaci soutěžících s cílem je citově ranit
• Zadávání úkolů, které odporují morálce ve společnosti
• Verbální a neverbální agresivitu
• Výskyt vulgarismů a nadávek


Nepřímo tak Primu varuje před opakováním podobných jevů i v další sérii její reality show. Rovněž ji informuje o rozhodnutí monitorovat vysílání VyVolených a o zřízení webových stránek, kde bude veřejnost informovat o svých krocích učiněných ve věci vysílání této reality show.


V neposlední řadě pak Rada v dopise definuje některé pojmy jako děti a mladiství, ohrožení mravního vývoje apod. Na vágnost a neurčitost těchto termínů totiž televize často poukazovaly při svých odvoláních proti pokutám za reality show.


Zda a jak se tyto kroky Rady nějakým způsobem projeví ve vysílání VyVolených není v tuto chvíli jasné. Vlastní reality show začala teprve toto pondělí a vila VyVolených se účastníky teprve plní.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .