UEFA: Přenosy z EURO 2008 v restauracích a barech bez poplatků

V zájmu co největší sledovanosti televizních přenosů z fotbalového Mistrovství Evropy nebude jeho pořadatel požadovat po provozovatelích restaurací a barů, ve kterých se budou televizní přenosy z tohoto mistrovství veřejně promítat, žádné poplatky. Zatím není zřejmé, jak se k problematice poplatků za veřejné promítání postaví Prima TV.

Pořadatel Mistrovství světa v kopané v roce 2008 (EURO 2008), Evropská unie fotbalových asociací (UEFA), nebude po provozovatelích barů a restaurací, ve kterých se budou veřejně promítat televizní přenosy z tohoto mistrovství, žádné poplatky. UEFA o tom informovala svém prohlášení minulý týden. Reaguje tak na spekulace a fámy, které se v posledních dnech začaly v této souvislosti v zahraničním tisku šířit.


„Jasným záměrem UEFA a její součásti Euro 2008 SA je, aby přenosy zápasů byly přístupné co nejširší divácké obci. Chceme potvrdit, že po restauracích, hotelech a barech nebude požadováno zaplacení žádného licenčního poplatku za veřejné promítání televizních přenosů zápasů UEFA EURO 2008™,“ uvádí se v prohlášení.


UEFA si nicméně vyhrazuje právo udělovat licence pro veřejné promítaní na velkých plátnech a obrazovkách. Zde je patrně myšleno promítaní na veřejných plochách prostřednictvím obřích obrazovek.


Jak to bylo při EURO 2004?
V paměti mnohých českých restauratérů ještě straší vzpomínky na poslední EURO, které se hrálo v roce 2004 v Portugalsku. Přenosy u nás tehdy vysílala Česká televize a za veřejné projekce těchto zápasů požadovala zaplatit. Svůj tehdejší postup ČT neopírala o požadavek UEFA, ale o vlastní výklad české legislativy a především autorského zákona. Jak se k této problematice staví nový držitel vysílacích práv Prima TV není zřejmé. Až si její právníci udělají na věc jasný názor, budeme vás informovat.
Pro pamětníky zatím přetiskujeme dobový dokument ČT z roku 2004.

08.06.2004


Veřejné projekce televizních přenosů z ME ve fotbale 2004


Česká televize upozorňuje zájemce o pořádání veřejných projekcí televizních přenosů z Mistrovství Evropy ve fotbale 2004, že projekce na veřejných prostranstvích, včetně restauračních zařízení, barů apod. je možné pouze po předchozím uzavření smlouvy s Českou televizí.


Podle platného autorského zákona je každý oprávněn bezúplatně užít vysílání pro svoji osobní potřebu. Jakmile ale hodlá dále vysílání sdělovat veřejnosti například na veřejných projekcích, musí k tomu obdržet souhlas provozovatele vysílání.


Právní úprava televizního poplatku v zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích na zmíněné povinnosti nic nemění, protože placení televizního poplatku váže na držbu televizního přijímače. Samotné zaplacení televizního poplatku nezakládá právo porušovat autorský zákon. To bez výjimky platí i pro restaurační zařízení a jiné provozovny.


Česká televize je právě v těchto dnech již vzhledem ke své finanční situaci odhodlána důsledně uplatňovat práva, která nabyla. Činí tak za situace, kdy cena práv na vysílání významných sportovních událostí rok od roku roste. O to více se vyjevuje nepoměr, kdy mnozí na veřejných projekcích vydělávají ať již na útratě návštěvníků či reklamě, aniž by uzavřeli s Českou televizí příslušnou smlouvu.


Věříme, že pořadatelé projekcí takto jednají spíše z nedostatku informací, než pro vědomý záměr porušovat zákon. Česká televize je připravena jednat o uzavření smluv na veřejné vysílání. Bližší informace najdou zájemci na www.ceskatelevize.cz/projekce/. S lépe informovanými a poctivými partnery, kteří včas požádali, byly již smlouvy uzavřeny, proto se může stát, že některá veřejná prostranství jsou již obsazena.


Ing. Martin Švehla
obchodní ředitel

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .