Tisková zpráva z výjezdního zasedání Rady ČT v Ostravě

radiotv222Výjezdní zasedání Rady ČT v Ostravě se uskutečnilo ve dnech 21.5 a 22.5. 2002

1. Informace o výjezdním zasedání Rady České televize v TS Ostrava

Rada České televize se podrobně seznámila s činností TS Ostrava. Společně s generálním ředitelem navštívila všechna specializovaná pracoviště a studia. TS Ostrava se podílí na celkové výrobě České televize více jak 6% objemu v kompletní formátové šíři. Tvorba TS Ostrava se nesoustředí pouze na specifické programové typy pořadů, vyrábí se zde prakticky všechny v České televizi produkované formáty.

V oblasti zpravodajství zabezpečuje TS Ostrava denní aktuální informovanost z celého severomoravského regionu a podílí se i na celostátním zpravodajství. V Ostravě vzniká několik pravidelných publicistických pořadů, které mapují zásadní témata z celé republiky, jako například Klekánice nebo Na stopě.

V oblasti zábavy TS Ostrava produkuje nejrozmanitější druhy pořadů od hudebních až po dětské a soutěžní. Nejznámějším a dlouhodobě nejsledovanějším je Neváhej a toč.

TS Ostrava se podílí i na výrobě původní televizní dramatické a seriálové tvorbě. V poslední době si přízeň diváků získal zejména seriál O ztracené lásce. Ještě v letošním roce se zde bude vyrábět například pohádka „O Ječmínkovi“, dvoudílný televizní film Kobova garáž, původní televizní film Cukrový vrch a zahájí se výroba třináctidílného seriálu Strážci duší.

2. Seminář o rozvoji regionálních TS

Česká televize naplňuje veřejnou službu zejména tím, že zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti. Časový rozvrh regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů činí alespoň 25 minut denně. Česká televize od září 2001 zdvojnásobila objem regionálního vysílání v tzv. trhacích časech na stávajících 25´ vysílání v pracovních dnech.

Česká televize připravuje od září 2002 další posílení o 2 x 25´ víkendového regionálního vysílání.  Jeden z těchto časů chce ČT zajišťovat ve spolupráci s nezávislými regionální producenty TV programů. Z tohoto důvodu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele programu.

Rada České televize již v srpnu roku 2001 iniciovala proces, který by měl vyústit v postupné rozšiřování regionálního vysílání s akcentem na zpravodajství a publicistiku, které by zrcadlově kopírovalo nové členění veřejné správy. V lednu roku 2002 pak následně byla seznámena s východisky vzniku regionálních studií. V prvních měsících letošního roku začala příslušná pracovní skupina připravovat některé konkrétní podklady pro přípravu projektu vzniku regionálních studií.

Generální ředitel vydal pokyn připravit rozvojový projekt regionálních TS. Tento projekt by měl stanovit podmínky vzniku, harmonogram tohoto procesu a zmapuje konkrétní podmínky stávajících krajských redakcí a zváží možnosti jejich rozvoje. Česká televize zahájí jednání s Českými radiokomunikacemi o aktualizaci vyzařovacích diagramů základních vysílačů a jednání s Českým Telecomem o naplnění smlouvy. Chceme jednat o spolupráci s Českým rozhlasem, který již v krajských městech působí.

Bude ustavena pozice specialisty pro přípravu projektu. Ten bude úzce spolupracovat s generálním ředitelem ČT, ředitelem zpravodajství, s řediteli TS Brno a TS Ostrava a v souladu se zákonem i s Radou ČT. Jeho dalším úkolem bude též garance jednotné dramaturgie relací.

Projekt předpokládá zřízení zpravodajsko-publicistických studií ČT v krajských městech, jejich organizační spojení s redakcemi regionálního zpravodajství a aktuální publicistiky stávajících  studií v Praze, v Brně a v Ostravě, jakož i systémovou odpovědnost za regionální vysílání celé ČT. Při zřizování těchto krajských studií budou významně posíleny stávající krajské redakce zpravodajství, které v současnosti jsou převážně organizačně začleněny do ČT Praha, zlínská do TS Brno a olomoucká do TS Ostrava.

Personální část – tento záměr uvažuje o dvou, až tří štábovém televizním studiu, které bude pro plnění svých programových úkolů spolupracovat s místními nezávislými producenty televizní tvorby. Počet pracovníků každého krajského studia by se pohyboval kolem deseti.

Nutná pro tento krok bude i změna struktury rozpočtu ČT pro rok 2003, ale už v roce 2002 je nutné provést kroky tak, aby bylo regionální vysílání plně v souladu se zákonnými požadavky, resp. aby bylo připraveno podílet se i na dalších programové integraci regionálního vysílání do celoplošného vysílání ČT.

Aktuálně připravuje ČT posílení regionálního vysílání od září 2002, tak jak je uvedeno výše. Další změny jsou připravovány v souvislosti se vznikem nového programového schématu v lednu 2003.

V Ostravě dne 22. května 2002
Podepsáni:

Předseda Rady ČT ing. Jan Mrzena
Generální ředitel ČT ing. Jiří Balvín
Ředitel ostravského studia ČT Mgr. Ilja Racek

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .