Stanovisko k nové koncepci zpravodajství ČT

radiotv222(vypracované pro Komoru programových pracovníků)
1. Výhrady k novému schématu vysílání ČT

Jako zaměstnanci ČT a pracovníci Redakce zpravodajství uznáváme, že management ČT a vedení Redakce zpravodajství má právo provádět změny ve vysílání. Zároveň jako zaměstnanci ČT a členové Komory programových pracovníků cítíme povinnost upozornit, že tyto změny odporují naší odborné zkušenosti a že mohou zásadně poškodit úroveň a pověst ČT.

Chystá se zásadní proměna podoby zpravodajství v České televizi. Kolegium Generálního ředitele ČT schválilo zrušení pořadů Události plus a „21“. Události plus vznikly jako večerní zpravodajství pro diváky, kteří nemají čas sledovat hlavní zpravodajskou relaci Události. Hlavní relací určenou pro komentované zpravodajství je pořad „21“ o stopáži 29 minut, jakási vlajková loď ČT-2. Zabývá se podrobněji některými tématy, zve do studia hosty apod.

– Místo „21“ a U+ má být zaveden nový pořad o rozsahu cca 28 minut (bez zpráv o počasí a sportu jen cca 23 min), který bude vysílán čtyřikrát týdně.

– Nový pořad bude přesunut na ČT1 (z ČT2 zmizí hlavní zpravodajská relace) a nebude mít svůj pevný čas – tedy ani své pravidelné diváky.

– Kromě toho diváci Událostí plus nejsou zcela totožní s těmi, kteří dosud vyhledávali „21„. Uspokojena tedy nebude ani jedna skupina.

– Výsledkem bude značný úbytek zpravodajství a komentovaného zpravodajství v ČT. Tento úbytek nemůže nahradit ani rozšíření regionálního zpravodajství (cca 25 min týdně) ani vysílání opakujících se anglických zpráv stanice Euronews.

Omezení vysílacího času pro pořady typu „21“ bude nutně znamenat, že se ČT bude ještě méně než dosud věnovat náročnějším, nadčasovějším a obecně „veřejnoprávním“ tématům. Bude to znamenat posílení tendencí ke zpovrchňování zpravodajství ČT – a to vše v době, kdy divácký zájem o pořady typu „21“ roste a kdy i nedávný divácký průzkum objednaný ČT jednoznačně ukazuje, že veřejnost si změny tohoto typu nepřeje.

Tyto změny navíc přicházejí v době, kdy komerční televize posilují své zpravodajské a publicistické pořady. ČT se od svého vzniku v roce 1993 snažila rozšiřovat nabídku zpravodajských pořadů, aby se tak připravila na digitální vysílání samostatného zpravodajského kanálu. Chystané změny jsou jasným krokem zpět. Úbytek prostoru pro zpravodajství může ohrozit poslání veřejnoprávní televize, případně poškodit pověst ČT. Pokud se plánované změny uskuteční, bude velmi těžké  způsobené škody a ztrátu důvěryhodnosti napravit.

2. Poznámky k editoriální politice ČT

Nové schéma zpravodajství ČT je odrazem dlouhodobější tendence ke zplošťování a banalizaci obsahu zpravodajských relací. Zpravodajství se stále více přizpůsobuje stylu komerčních televizí  (zpravodajství jako zábava na úkor sdělování důležitých fakt; bulvarizace témat i zpracování; odklon od náročnějších, například zahraničních témat) na úkor skutečného informování.

„21“ byla vedle Událostí poslední zpravodajský pořad, který měl svůj pevný čas ve večerním vysílacím schématu. Sílící potlačování zpravodajství se navíc projevuje nejen v rušení pořadů, ale i ve vytěsňování zbylých pořadů (Události ve světě, Týden ve světě) do neatraktivních časů (premiéra US obvykle až po půlnoci).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .