RRTV chystá preventivní monitoring VyVolených

Do startu reality show VyVolení – noví hrdinové zbývá ještě několik týdnů, ale RRTV již nyní rozhodla, že bude její vysílání monitorovat. Opouští tak dosavadní praxi, kdy zkoumala soulad odvysílaného programu se zákonem až na základě případného podnětu. Mezi řádky tak lze i číst výzvu Primě, aby zvážila, kam až nechá účastníky show zajít.

Nejen v televizi Prima se chystají na zahájení nové série reality show VyVolení – noví hrdinové. Jak vyplývá ze zprávy z posledního zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV, Rada), chystá se na pokračování reality show i regulátor.


RRTV na svém 12. zasedání „uložila Úřadu (Rady) monitorovat všechny pořady série VyVolení – noví hrdinové, které budou do vysílání programu Prima televize zařazeny na přelomu srpna a září 2007. Ke všem pořadům, jejichž vysílání bude zahájeno v době od 6.00 do 22.00 hodin, zpracovat analýzu zejména z pohledu § 32 odst. 1 písm. c) e) f) g) i) a j) zákona č. 231/2001 Sb. U všech pořadů, jejichž vysílání bude zahájeno po 22.00 hod., zpracovat analýzu zejména z pohledu § 32 odst. 1 písm. e) a h) zákona č. 231/2001 Sb.“


RRTV tak rozhodla o monitorování tohoto pořadu ještě předtím, než byl tento vůbec vyroben. Opouští tak dosavadní praxi, kdy zkoumala soulad odvysílaného programu se zákonem až na základě případného podnětu. RRTV tak přebírá iniciativu do svých rukou a vysílá směrem k Prima TV signál, že bude vysílání reality show bedlivě sledovat a případné porušení zákona i trestat. Mezi řádky tak lze i číst výzvu Primě, aby zvážila, kam až nechá účastníky show zajít.


Agenda spojená s řešením stížností na reality show VyVolení a Big Brother zaměstnává RRTV i několik měsíců po jejich odvysílání a řešení následných soudních sporů s vysílateli se dostalo na program i letošních zasedání Rady. Za první sérii VyVolených, která byla odvysílána na konci rolu 2005, RRTV udělila Primě pokuty v souhrnné výši 22.000.000 Kč. Prima podala na udělení pokut žalobu k soudu, který ji částečně vyhověl. Rada tak znovu otevřela příslušná správní řízení, odstranila drobná administrativní pochybení a udělila Primě pokuty znovu. Na začátku roku 2006 uvedla Prima druhou sérii VyVolených. Za její odvysílání ji RRTV zatím udělila pokuty ve výši 2.000.000 Kč. Za prohřešky ve vysílání konkurenční reality show Big Brother udělila Rada televizi Nova pokuty v souhrnné výši 41.900.000 Kč.


Základní povinnosti provozovatele televizního vysílání
V § 32 zákona č. 231/2001 Sb., který je zmíněn ve zprávě ze zasedání RRTV, jsou definovány základní povinnosti provozovatele televizního vysílání. Podle uvedených pasáží Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je tak vysílatel povinen:


c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva,


e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,


f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,


g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,


h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání,


i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,


j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .