Rekordní Rebelové na ČT1

radiotv22Původní česká dramatická tvorba se ve vysílání České televize těší značné divácké oblibě. Nové premiérové tituly dramatické tvorby vysílané na ČT1 v neděli večer vyhledávalo v průběhu letošního 1. čtvrtletí v průměru 1,294.000 (tj. 15,2 %) dospělých. Zájem žen (sledovanost 17,1 % při podílu na publiku 29 %) je přitom viditelně větší než u mužů (sledovanost 13,1 % při podílu na publiku 26 %).

Podle věku dosahovali relativně nejvyšších hodnot sledovanosti senioři od 65 let, kdy sledovanost měla hodnotu 19,0 % při podílu na publiku 25 %. Mladší diváci, kteří ve srovnání se starším publikem tráví ve společnosti televize méně času, vykazovali značný podíl na publiku, u věkové skupiny 15-24letých dosáhl podíl hodnoty 30 % a u 25-34letých dokonce 37 %.

Atraktivita nedění večerní nabídky premiérové české dramatické tvorby na ČT1 roste s vyšším vzděláním. Nejvyššího ohlasu pravidelně dosahovali vysokoškoláci, u kterých měla sledovanost hodnotu 21,8 % při podílu na publiku 40 %.

O poslední březnové neděli Česká televize uvedla filmový retro muzikál Rebelové režiséra Filipa Renče. Rebely si nenechal ujít zatím rekordní počet diváků. Sledovanost dospělých měla hodnotu 26,7 % při podílu na publiku 55 %. I tentokrát si ČT1 naladilo více žen (sledovanost 29,6 %, podíl 56%) než mužů (sledovanost 23,5 %, podíl 54%).

Podle věku sledovanost kolísala. Relativně nejvíce diváků Rebelové nalezli v řadách 25-34letých se sledovaností 31,0 %. Ovšem co se podílu na publiku týče, tak jeho hodnota s rostoucím věkem klesala, nejvyšších hodnot 81 % dosáhl podíl u věkové skupiny 15-24letých a přes 72 % u 25-34letých.

Z hlediska vzdělání zájem diváků rovněž kolísal, muzikál se těšil pozornosti zejména u diváků se vzděláním základním (sledovanost 28,1 %) a s úplným středním (sledovanost 27,8 %). Podíl na publiku ve všech vzdělanostních skupinách  měl hodnotu 52 a více procent.

Zájem o Rebely klesal s velikosti místa bydliště větší velikostí. Maximální hodnoty dosáhla odezva v obcích do jednoho tisíce obyvatel, kde sledovanost měla hodnotu 35,0 % při podílu na publiku 68 %.

Z regionálního pohledu  Rebelové získali relativně nejvíce publika na jihu Čech. Zde dosáhla sledovanost hodnoty 41,3 % při podílu na publiku 74 % a dále pak ve středních Čechách se sledovaností 39,8 % při podílu na publiku 61 % a ve východních Čechách se sledovaností 31,1 % při podílu na publiku65 %. Na Moravě získal retro muzikál obdobnou odezvu v obou částech, když na jihu byla sledovanost 23,1 % při podílu na publiku 50 % a na severu měla sledovanost hodnotu 25,2 % při podílu na publiku 51 %.

David Jirušek,
pověřený vedoucí PR & Promotion ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .