Ohlasy celoplošných televizí na novelu mediálního zákona

radiotv22Novela mediálního zákona, která vtělila do legislativní normy pasáž o spisovné češtině v celoplošných soukromých médiích, vyvolala přirozenou debatu. RadioTV dnes nabízí ohlasy z televizí Nova a Prima, ale také z České televize. Příští týden nabídneme názory z rádií.

Stanovisko TV Nova

Dan Plovajko – tiskový mluvčí TV Nova: „Zásadně nesouhlasíme s nerovným přístupem k jednotlivým médiím. Toto
omezeni se např. vůbec netýká regionálních provozovatelů televizního a rozhlasového vysíláni, ani medií vysílajících ze zákona, tedy České televize a Český rozhlas.

Již nyní všichni moderátoři zpravodajských a publicistických pořadů používají spisovny jazyk. Na to navíc dohlíží jazykoví korektoři naší televize. Problém by mohl nastat u reportérů vybraných publicistických pořadů, kde s ohledem na samotný charakter a specifičnost dané reportáže nepovažujeme striktní dodržování spisovného jazyka za šťastné, dokonce za nepřirozené a umělé. Příkladem mohou být reportéři publicistického pořadu Na vlastni oči, kdy se skrytou kamerou vedou rozhovor např. s dealerem drog a musejí mu být důvěryhodným partnerem/zákazníkem.“

Stanovisko Prima TV

Jana Malíková – tisková mluvčí Prima TV: „Nedomníváme se, že je nutné upravovat jazyk používaný v televizích či rádiích přímo zákonem. Televize Prima již v současné době využívá pro zpravodajské pořady služeb jazykových korektorů, kteří pomáhají vysoké úrovni jazyka našich moderátorů zpravodajských relací.
Ovšem důsledně trvat na spisovném jazyce ve všech publicistických pořadech není šťastné. Vzhledem k charakteru některých publicistických formátů totiž ani není možné ve všech případech používání spisovné češtiny dodržet. Navíc pokud už by měl zákon v tomto duchu existovat, nechápeme, proč se má týkat pouze celoplošných televizních a rozhlasových vysílatelů, a to ještě mimo České televize a Českého rozhlasu.“

Stanovisko České televize

Martin Krafl – tiskový mluvčí České televize: „Zákon se netýká veřejnoprávní televize. To však neznamená,
že bychom na úroveň českého jazyka v našem vysílání nedbali. Právě naopak.


Čeština je dnes chápana jako jazyk s bohatou funkční stratifikací a stylovou
růzností a ne ve všech médiích může být způsob užívání naší mateřštiny
vzorem pro veřejnost. Úroveň vyjadřování moderátorů České televize bývá
hodnocena odborníky jako velmi dobrá, což nás jako veřejnoprávního
vysílatele velmi těší. Uvědomujeme si, že projev našich pracovníků musí být
nejen kvalitní, ale že by měl být také na vysoké konverzační úrovni.
Spolupracujeme s řadou odborníků a snažíme se jít v této věci příkladem.


Česká televize také v rámci své veřejnoprávní služby dbá o jazykové
vzdělávání veřejnosti. Pravidelně se českým jazykem zabýváme například v
měsíčníku Třistatřicettři a bude mu věnován i první dubnový pořad Adresát
ČT.


V rámci vysílání musíme samozřejmě rozlišovat charakter pořadu, který
použití jazyka ovlivňuje. Je samozřejmé, že se například v zábavné či
dramatické tvorbě nebo v publicistice nebráníme hovorové češtině, která je
přirozená. Nepřipouštíme však vulgarismy a nevhodná slova. V zásadě
postupujeme v souladu s Kodexem České televize:


Česká televize je zavázána dbát o kultivovanost jazykového projevu.
Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako
vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že diváci mohou
takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam.


Česká televize má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit
a pečlivě užívat jazykových prostředků. Hlasatelé, moderátoři a redaktoři
zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se
v pořadech zásadně spisovným jazykem, ledaže by citovali či interpretovali
výrok či chování jiné osoby nebo by se použití nespisovného výrazu jevilo
nezastupitelným vzhledem k situaci.


Slovní formulace ve vysílání užité hlasateli, moderátory a redaktory by se
měly vyhýbat frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování obsahu jazyka. Při
sdělování informace nelze upřednostňovat dobově populární výrazy či obraty
na úkor přesnosti a věcnosti obsahu informace. Česká televize dbá, aby v
pořadech nedocházelo k stereotypnímu opakování výrazů, jejichž obměnu lze
při zachování přesnosti zajistit.


Česká televize systematicky spolupracuje s jazykovými odborníky a v případě
pochybností o užití správného výrazu je povinna vyžádat si jejich
stanovisko, je-li to možné, ještě před natáčením. Česká televize si nechává
pravidelně, minimálně v šestiměsíčním intervalu zpracovat analýzu jazykové
úrovně vysílání (od renomovaného a na České televizi nezávislého jazykového
pracoviště), kterou zveřejňuje.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .