Ocenenie Slovenskej televízie za informovanie o NATO

radiotv22Ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Milan Materák prebral ocenenie, ktoré udeľuje minister zahraničných vecí Slovenskej republiky inštitúciám a organizáciám za ich prínos do koncepcie zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenska do NATO.

V našej spoločnosti posledné roky výrazne rezonuje téma vstupu Slovenska do obranných organizačných štruktúr vojensko-politického zoskupenia Severoatlantickej aliancie. V tomto smere vyvíja nemalé aktivity aj Slovenská televízia, ktorá má prostredníctvom názorných, vysoko sledovaných programov, nezastupiteľnú funkciu pri informovaní svojich divákov. V prvom rade musíme spomenúť program Načo NATO?, ktorý sa vysiela týždenne a je špecializovaný práve na problematiku nášho vstupu do vojenských organizačných štruktúr aliancie. Táto myšlienka však veľmi často zazniava aj v ostatných publicistických a spravodajských reláciách Slovenskej televízie.

V zmenenej situácii, ktorá vo svete prevládla koncom 20. storočia je nemysliteľné, aby nejaký štát mohol prosperovať bez vhodnej kooperácie s okolím. Nepokúšajú sa o to väčšie krajiny, preto by bolo nerozumné predpokladať, že my by sme bez integračného procesu zaznamenali úspech.

Keď sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia rozpadol blok socialistických štátov, stratilo zmysel aj delenie sveta na antagonistické vojenské bloky. Tým sa zároveň prežil čas „neutrálnych“ štátov. Naproti tomu sa celý kultúrny svet spája proti spoločnému nepriateľovi – celosvetovému terorizmu. A v tomto boji nemôže osamotený malý štát obstáť. Preto naši vládni činitelia vyvinuli veľké úsilie, aby väčšina občanov Slovenska správne pochopila integračné aktivity a podporila náš vstup do euroatlantických štruktúr.

Pri informovanosti občanov o dôležitosti kroku, ktorý nás v blízkej budúcnosti čaká, zohráva významnú úlohu Slovenská televízia. Ako verejnoprávna inštitúcia môže vhodne zvoleným programom kladne ovplyvniť mienku veľkej väčšiny obyvateľstva a presvedčiť ho o správnosti integračných snáh. Tuto skutočnosť uznala aj vláda Slovenskej republiky a prostredníctvom ministra zahraničných vecí odovzdala do rúk ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Milana Materáka ocenenie za aktivity, ktoré naša verejnoprávna televízia vyvinula vzhľadom k čo najlepšej informovanosti obyvateľstva o predvstupovej politike.

Pred slávnostným odovzdávaním ocenení sa konal pracovný seminár pod názvom „Vstup Slovenska do NATO a Slovenská spoločnosť“, na ktorom sa v jednotlivých panelových diskusiách rozobral náš predpokladaný vstup zo všetkých historicko – spoločensko – vojenských hľadísk. Naša integrácia do NATO sa na ňom hodnotila ako krok, ktorý zabezpečí optimálny rozvoj Slovenska na dlhé desaťročia.

Komunikačné centrum STV, 21. 6. 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .