Nejlepší grafiku má Nova, rozhodli čtenáři RadioTV

radiotv22A je rozhodnuto! Po týdnu víme, která z českých televizí má nejlepší grafický obal. Čtenáři RadioTV rozhodli, že jednoznačným vítězem je lídr na českém televizním trhu – TV Nova. Na další příčce se umístila Česká televize jako celek. Třetí je Prima TV.

V článku Jaká je TV grafika? Česko vs. Německo/Slovensko, který se mj. stal čtenářským hitem týdne, se RadioTV pokusilo nabídnout a popsat čtyři nejnovější trendy, které používají komerční a veřejnoprávní televize v současnosti. Jako „vzorek“ byly vybrány kanály z Česka, Německa a Slovenska. Zároveň jsme vás, čtenáře RadioTV, vyzvali, abyste se zúčastnili ankety a ohodnotili vaším hlasem tu televizi, o které si myslíte, že má nejlepší grafický obal.

Čtenářské výsledky ankety

Anketa – s otázkou Jaká TV má nejlepší grafiku? – oslovila 75 čtenářů. TV Nova má nejlepší grafiku pro 37% hlasujících, druhá veřejnoprávní Česká televize (ČT) s oběma programy oslovila 33%, na třetím místě se umístila Prima TV, pro kterou hlasovalo 24%. Na čtvrtém místě skončil hudební satelitní kanál Óčko, jenž si získal přízeň 11% hlasujících čtenářů. Metropolitní kanály TV Praha a TV Hradec Králové oslovily svým grafickým obalem 4% hlasujících. Na posledním místě s 1% se umístil specializovaný sportovní kanál Galaxie Sport. Kompletní výsledky si lze prohlédnout zde.

RadioTV ovšem podobnou anketu uspořádalo letos již v únoru. V době, kdy TV Nova startovala novou, tedy současnou, grafiku. Tehdy anketa – s otázkou Která televize má nejlepší grafický obal? – oslovila 55 hlasujících čtenářů. Na výběr byly tři nejvýznamnější české televize – ČT, TV Nova a Prima TV. Výsledky této ankety se překvapivě od nejnovější liší. Tehdy zvítězila ČT s výrazným náskokem – 53%. Na druhé příčce skončila TV Nova, pro kterou hlasovalo 31%. Na poslední – třetí – příčce se umístila Prima TV se 16%. Kompletní výsledky si lze prohlédnout zde.

Prima TV o své grafice

V minulém týdnu RadioTV nabídlo vyjádření zástupců televizí Nova a Óčko, kteří prozradili, jak se rodila grafika jejich televizí a jak ji vnímají. Oslovili jsme i zástupce televizí Prima TV a ČT.

Vyjádření ke grafice ČT nám poskytl ve svém komentáři tiskový mluvčí veřejnoprávní televize Martin Krafl. Přečtěte si ho v článku: Krafl: Na grafiku ČT klademe velký důraz.

Jana Malíková, tisková mluvčí Prima TV, RadioTV zaslala odpovědi na naše otázky, které zveřejňujeme v samostatném článku Mašek: Přírodní motivy na Primě jsou skvělým nápadem.

Čtenáři RadioTV o grafice

Někteří čtenáři využili diskusní forum pod článkem z minulého týdne k vyjádření svého názoru. Pisatel Karel nemá příliš rád dynamickou grafiku: „Osobně dávám přednost míň rušivým prvkům. Z hlediska diváka, který si chce vychutnat film nebo jiný program, jsou všechny tyto grafické prvky jenom dotěrným rušením. Raději film na HBO s jejich nezáživní grafikou a bez rušení různými efekty jako to isté v provedení NOVY s maximálním rušením diváka. A co se týče uříznutí závěrečných titulků, je to jenom neúcta k divákům, kteří pak nemají možnost si pročíst co je z hlediska výroby filmu a obsazení zajímá.“

Čtenář Wolf se domnívá, že „logo a grafika hodnotí TV jako takovou (jak daleko je v zavádění nových technologií apod.). To že PRIMA TV předběhla (2x) TV NOVU v logu a vracečce hodnotí o tom, že někdy slabší je ve finále lepší, než silný. Na TV NOVA jsou lidé stále ‚technicky‘ pomalejší než konkurence (u něčeho jako třeba SAT vysílání netřeba hovořit :-)). Je to dáno zčásti tím, že ve vedení stále sedí lidé, kterým „technika“ nic neříká a nadšení lidí z grafického odd. je na ta tam. Oni by třeba rádi něco provedli, ale to by jim to museli ti nahoře nejprve dovolit. Já osobně jsem byl přímo svědkem toho, že se „zakazovalo“ cokoliv zlepšovat třeba na teletextu. Pracoval jsem pro TV NOVA, takže znám jisté ‚zákulisí‘.“

Diskutující čtenář Jiří Kuchta naopak píše: „Filmy a seriály mají být vysílané celé. Mne jako diváka naprosto nezajímá, že televize by chtěla vysílat reklamy v čase filmu/seriálu, at si je vysílá po skončení. Když už tam musí být, tak ve vhodném místě přerušit (nejlépe v místě, které pro toto určili autoři). Reklamním vstupem před koncem programu například v německých televizích elegantně vyřešili definici začátku a konce programu pro VPS – tedy to, o čem naše televize tvrdí, že nejde. Mnohdy je nejdůležitější údaj z titulků vysílán až jako úplně poslední – je to produkční číslo. To divákovi může posloužit k tomu, aby si podle sehnaného seznamu epizod zjistil, kterou epizodu právě viděl a kde se asi dějově nachází – mnoho seriálů totiž naše tv vysílají v pořadí produkčních čísel a ne v pořadí dějovém.“

Kuchta ovšem ještě hodnotí německé televize: „Vysoká grafická úroveň německých stanic podle mého souvisí s úplně jiným přístupem a také s německou důkladností. Oni pracují pro diváky a podle toho to tak vypadá. Vemte jen technickou kvalitu filmů nebo seriálů, u nás je obraz i zvuk různě degradován a rušen – ořezávání obrazu, kecání do znělek.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .