Dokumentární cyklus Československo ve zvláštních službách na obrazovce ČT 2

radiotv221Česká televize vysílala tento dokumentární cyklus od 3. ledna do 4. července tohoto roku, a to v hlavním vysílacím čase na programu ČT2. Po devatenáct týdnů prezentoval herec a historik Ivo Palec televizním divákům výsledky pátrání o zvláštních službách poskytovaných Československem a i Československu.

O seriál, který nabízel netradiční pohled na moderní československé dějiny, projevilo zájem v průměru 3,5% televizních diváků, což představovalo 300 000 mužů a žen starších patnácti let. Muži projevovali o tento cyklus znatelně větší zájem než ženy. Sledovanost devatenácti odvysílaných dílů dokumentárního cyklu tak u mužů dosahovala v průměru hodnoty 4,3%.

Divácký zájem o jednotlivé díly seriálu značně kolísal. Sledovanost se pohybovala v rozmezí  2,1 až 6,6% při podílu na publiku 4,81 až 12,20%. Největšímu zájmu diváků se zcela jednoznačně těšil první díl tohoto dokumentárního cyklu věnovaný „práci hrdinných rozvědčíků a zrádných špionů“, který přilákal k televizním obrazovkám dokonce 554 000 dospělých. Dokument „Špion, který vyhrál válku?“, odvysílaný 28.2., shlédlo 5,1% diváků, což představovalo 437 000 dospělých mužů a žen starších patnácti let. Velké divácké přízni se těšil  též dokument odvysílaný na konci ledna věnovaný případu Tuchačevskij, jehož sledovanost dosahovala úrovně 4,6%, tj. 392 000 diváků starších patnácti let.

Struktura auditoria jednotlivých dílů tohoto dokumentárního seriálu se z hlediska věku a vzdělání významně nelišila. O pořad projevovali stabilně největší zájem především diváci starší a diváci s vysokoškolským vzděláním. Seriál přilákal k obrazovkám v průměru 6,9% diváků starších 55 let, jejichž podíl na publiku dosahoval 10,35%, sledovanost seriálu u diváků s dokončeným vysokoškolským vzděláním dosahovala úrovně 5,4% při 12,54% podílu na publiku.

Pro další dotazy ke sledovanosti pořadů ČT, prosím kontaktujte: Karel Zeman, APA ČT, tel:  02 6113 7378/9, e-mail: karel.zeman@czech-tv.cz

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion,
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .