Digitální vysílání na Ostravsku ruší vysílač ČT

radiotv-archivUž druhý měsíc vysílá místní televize Local TV v Klimkovicích na Ostravsku také ve formátu DVB-T. Kromě pražských a brněnských digitálních experimentů jde o jedinou firmu, která na území České republiky provozuje pozemské digitální vysílání. Klimkovický případ je ale ojedinělý v tom, že nejde o žádný experiment. Provozovatel si nechal zpracovat právní rozbor mediálního zákona a na jeho základě došel k závěru, že má nárok jak na analogové, tak digitální pozemské vysílání.

Local TV připravuje další dva programy

„Po konzultaci s právní kanceláří Karel Ležatka jsme nabyli přesvědčení, že neexistuje žádný právní důvod, proč by nám Český telekomunikační úřad (ČTÚ) neměl v rámci zákona vyhovět. V dubnu letošního roku jsme obdrželi povolení na vysílání ve standardu DVB-T. Provozovatelem vysílače je sesterská firma B Plus TV a.s., která dostala k původnímu povolení (analog) další povolení (digitál),“ říká jednatel společnosti Local TV Plus Oldřich Burger. To se týká pouze vysílače v Klimkovicích, z něhož Local TV vysílá na 28. kanále výkonem 0,01 kW. Digitální signál tak mohou zachytit diváci pouze do vzdálenosti patnácti kilometrů. Kromě vlastního programu firma šíří také vysílání slovenské zpravodajské televize TA3.
Local TV Klimkovice vysílá tři hodiny vlastního programu denně, po zbytek času mohou diváci sledovat TA3. „Smlouva s touto televizí není časově omezená,“ říká Burger. „V souladu s naší licencí hodláme vysílat další dva programy Local TV Klimkovice – Junior TV a Local TV Klimkovice – Senioe TV, které by měly být orientovány na zpravodajství vytvářené pohledem juniorů a seniorů pro již zmíněné skupiny našich občanů.“ Firma také požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o souhlas se zařazením dalších retranslovaných programů. Podle Burgera jde konkrétně o zpravodajský kanál ČT24 a parlamentní televizi 24CZ. „Máme ale zájem také o jiní programy z EU provenience,“ dodal.

Nejvzdálenější divák? Z Velké Polomi

Rada se k žádosti dosud nevyjádřila a místo toho zahájila s firmou Local TV Plus správní řízení o neoprávněném vysílání. Minulý týden však toto řízení ukončila, aniž by dospěla k nějakému závěru. „Rada se domnívala, že náš signál překračuje území (katastr Klimkovice), pro které byla licence vydána. O skutečnosti, že je řízení zastaveno, jsme ale dosud nevěděli,“ tvrdí Oldřich Burger. Klimkovické vysílání se nachází v jakémsi „právním vakuu“, protože mediální zákony operují pouze s termínem „síť digitálních vysílačů“ a neřeší otázku digitálního vysílání na samostatném lokálním vysílači. Vzhledem k tomu, že licence vydané pro pozemské televizní vysílání nerozlišují mezi analogovým a digitálním vysíláním, může Local TV Plus vysílat obojím způsobem, aniž by musela znovu žádat o licenci.
Podobně jako Czech Digital Group, České radiokomunikace a Český Telecom, i Local TV Plus má povolení provozovat digitální vysílání pouze do roku 2007, kdy dojde k definitivnímu rozdělení kmitočtového spektra. Diváků, kteří by mohli klimkovické digitální vysílání sledovat pravidelně, ale není mnoho. A to nejen proto, že místní lidé nemají digitální přijímače. „U „analogu“ je divákovi k dispozici alespoň špatný obraz s moaré, zatímco zarušený digitální signál nelze vůbec rozkódovat. V okolí Ostravy, kde Local TV Klimkovice s 8W ERP „soupeří“ s ostravskou ČT1 vyzařující ND 600 kW ERP o pouhé tři kanály výše, je problém virtuálního rušení dosti vážný. Pak nezbývá, než si pomoci cestou předřazených selektivních výřezových filtrů,“ vysvětluje Oldřich Burger. Nejvzdálenějšího diváka firma zatím zaregistrovala v patnáct kilometrů vzdálené Velké Polomi. „Naproti tomu, bez výřezového filtru pro 31. kanál nefungoval DVB-T příjem u některých „technicky problémových“ posluchačů ani v intravilánu Klimkovic,“ dodává Burger.

Burger: máme zájem o ČT24 a 24CZ

Jak se bude vyvíjet programová náplň klimkovického „minimultiplexu“? „Naplnění „volných“ subkanálů hodláme podřídit průběhu digitalizace televizního vysílání v našem regionu. Nejedná se ani tak o naše „chtění“. V tomto směru bude mít rozhodující slovo RRTV, která je podle současné legislativy nedílně kompetentní rozhodnout o tom, zda, co a až kam se bude na 28. kanálu z Klimkovic vysílat. Snad s výjimkou programu Local TV, o kterém až do případné změny bylo pravomocně rozhodnuto výrokem RRTV již dříve. Při posledním zasedání RRTV (14.6.), kam jsme byli pozváni za účelem vzájemného informování se o možnostech využití naší iniciativy ku prospěchu občanů našeho regionu, bohužel nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí,“ stěžuje si Burger.
Nadále probíhají jednání s Českou televizí o zařazení zpravodajského kanálu ČT24 a s majitelem parlamentní televize 24CZ Leošem Pohlem o tomto programu. „Začátkem června jsme se kvůli tomu ptali i na názor předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka,“ uvedl Burger. Místní politici prý nemají o digitální vysílání žádný zájem: „Bohužel, dosud byly všechny naše iniciativy tímto směrem bez odezvy.“ Kromě nynějšího programu Local TV Klimkovice tedy klimkovičtí diváci v digitálu zatím nenaladí žádné plnohodnotné vysílání. Na subkanálech LTV2 a LTV3, vyčleněných pro chystané stanice Junior TV a Senior TV, běží ve smyčce nonstop technické obrazy podložené počítačově upravenou částí instrumentální skladby.
Mluvčí České televize Martin Krafl na dotaz RadioTV uvedl, že Kavčí hory obdržely žádost o zařazení zpravodajského kanálu ČT24 do digitálního vysílání společnosti B plus TV prostřednictvím Rady ČT. „Dnes (v pondělí 20. června, pozn. red.) jsme na ni písemně reagovali, a to s vyslovením souhlasu k vysílání ČT 24,“ uvedl Krafl. Klimkovický vysílač by měl signál přebírat ze satelitní platformy Czechlink, podobně jako společnost Czech Digital Group v Praze.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .