Analýza zpravodajství českých televizí za první pololetí roku 2002

radiotv222Selhání médií v informačním pokrytí předvolebního období
Ve volebním roce 2002 selhalo zpravodajství všech televizí v poskytování vyváženého prostoru všem politických stranám účastnícím se volebního klání. Malým stranám patřilo nejvýše 2,5% prostoru pro politické subjekty ve zprávách. S blížícím se termínem voleb se ve všech českých denících a televizích projevoval negativní trend poklesu věcných informací o politických stranách, které jsou klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování voličů před cestou do volebních místností.

ČT tematickým lídrem zpráv ze zahraničí
První program České televize nabídl veřejnosti v prvním pololetí roku 2002 variabilnější zpravodajství než programy komerčních stanic TV Nova a TV Prima. Zpravodajství ČT pokrylo větší množství tematických aspektů, v jeho příspěvcích se objevila pestřejší škála osobností a organizací. Ve srovnání veřejnoprávních institucí se variabilitě zpráv ČT nevyrovnalo ani zpravodajství ČRo1 – Radiožurnálu.

Domácí zpravodajství ČT1 se v průběhu 1. pololetí 2002 zabývalo 382 odlišnými tematickými aspekty, ČRo1 319, Prima 297 a Nova 286.

Nejširší tematický záběr v domácích zprávách představily mezi hlavními zpravodajskými relacemi Události ČT (287 odlišných domácích tematických aspektů) před Deníkem Primy (269) a Televizními novinami Novy (260). Hlavní relace ČRo1 Ozvěny dne v 18:00 dosáhly vyšší variability než hlavní zprávy komerčních televizí, ale úroveň Událostí nepřekonaly (271).
V tematické variabilitě zahraničního zpravodajství lze sledovat výraznější převahu ČT. Redaktoři ČT1 přinesli ve svých příspěvcích celkem 244 odlišných zahraničních tematických aspektů. Redakce ČRo1 a Novy zaostaly s výrazným odstupem (obě shodně 178), v porovnání s domácím zpravodajstvím zahraniční zprávy Primy poskytly nejnižší různorodost (154).

Mezi hlavními zpravodajskými relacemi jsou v postavení informačního lídra o zahraničí Události ČT (186 odlišných tematických aspektů) před Televizními novinami (165), Deníkem (150) a Ozvěnami dne v 18:00 (117).

Tematická skladba zpravodajství Událostí a Jedenadvacítky České televize odpovídá charakteru média veřejné služby s akcentem na témata, která stojí v pozadí zájmu soukromých televizí. Mezi pět nejčastěji prezentovaných tematických kategorií Událostí patří státní správa a kultura (3., resp. 5. místo). V případě Jedenadvacítky tvoří Kultura (2. místo) a Státní správa (3. místo) hlavní pilíře tematické agendy. Nejfrekventovanější tematickou kategorií obou relací je Bezpečnost. Hlavní zpravodajské relace soukromých televizí se svým profilem sbližují: nejčetnějšími tematickými kategoriemi jsou bezpečnost a nehody.

Podíl zpráv o regionech je na programu ČT1 relativně vyvážený – především vlivem významného podílu regionálních relací na celkové skladbě zpravodajství. V centru zájmu stojí „studiové“ lokality Praha, Brno, Brněnský kraj, Ostrava a Moravskoslezský kraj. V porovnání s hlavními relacemi soukromých televizí zůstává stranou přiměřeného zájmu (s ohledem např. na počet obyvatel) Středočeský kraj se čtyřmi procenty regionálních zpráv (11% populace ČR).

Transparentnost publicistických pořadů ČT má rostoucí úroveň
Publicistika reportážního charakteru na ČT zaznamenala v letošním roce trend zvyšující se transparentnosti informací z lednových 70 na červnových 94%. Od dubna je transparentnost publicistů ČT pravidelně vyšší než reportérů soukromé TV Nova. Vysoká míra zodpovědnosti za přesné označování převzatých informací je v souladu s funkcí ČT jako média veřejné služby.

Od února se snižuje míra využití výrazových prostředků v prezentaci obsahů reportáží ČT. Tento trend svědčí o uvážlivějším přístupu tvůrců ke zpracování tématu po technické stránce, které může mít vliv na vyznění a případné zkreslení obsahu. V červnu 2002 poprvé využívala ČT výrazových prostředků v nižší míře než TV Nova. Jejich variabilita a tedy nižší riziko ustrnutí ve výrazových stereotypech přitom byla vyšší než u TV Nova.

Diskuzní pořad ČT Bez imunity srovnával deficit zpravodajství televize veřejné služby v poskytnutí relativně vyváženého prostoru pro vystoupení zástupců neparlamentních politických stran v předvolební politické soutěži. Zatímco ve zpravodajství televizí patřila malým stranám méně než 2% výpovědí, za pulty pro hosty se jich v pořadu Bez imunity v 1. pololetí 2002 vystřídalo 29 (17% všech hostů v diskuzních pořadech ČT). V diskuzních pořadech soukromých televizí měli zástupci malých stran dveře přivřené. Na Nově byly diskuze v režii pěti velkých parlamentních stran, na Primě dosáhl srovnatelného významného prostoru pouze trojlístek ČSSD, ODS a Koalice.

Petr Chleboun
mediální analytik, InnoVatio Ostrava
Další informace: petr.chleboun@innovatio.cz, 069-6116468

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .