Žádost o bezodkladné odvolání Heleny Fibingerové a Milana Knížáka z Rady ČT pro jednoznačné porušení

radiotv221Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
obracíme se na Vás v pevné víře, že dodržíte svůj poslanecký slib a budete hlasovat pro odvolání paní Heleny Fibingerové a pana Milana Knížáka z Rady České televize. Oba dva nepopiratelně a prokazatelně vystupovali v předvolební kampani a přestali splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady. Tím byla naplněna podmínka zákona, a to ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona o ČT. Každý poslanec má povinnost takovýto návrh vznést a pro odvolání člena Rady hlasovat, neboť je povinen dodržovat poslanecký slib.

Stanovisko ve věci protiprávnosti jednání členů Rady České televize
V případě, že se členové Rady České televize (dále jen Rady) aktivně účastní volební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ať už ve prospěch politické strany či jednotlivého kandidáta politické strany, jednoznačně tím porušují své zákonné  povinnosti, a to zejména povinnosti stanovené jim výslovně ustanovením § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. (dále jen zákon o ČT).

Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ČT mimo jiné stanoví, že  člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách,  nesmí jménem politické strany vystupovat nebo působit ve prospěch politické strany při výkonu své funkce v Radě.

Je zřejmé a jednoznačné, že člen Rady, který vystupuje na pódiu a vyjadřuje svou podporu při předvolební prezentaci jakéhokoli kandidáta  politické strany nebo který v oficiálním volebním letáku politické strany vyjadřuje svým jménem a se svou fotografií podporu této politické strany, své výše uvedené zákonné povinnosti porušuje, neboť takovýmto jednáním pro politickou stranu vykonává aktivní činnost, vystupuje jakoby jejím jménem a působí v její prospěch. Důvodová zpráva k zákonu o ČT jednoznačně stanoví, že cílem  ustanovení § 5 zákona o ČT je „zajištění nezávislosti členů Rady na zájmech politických stran“ s tím, že by zakázané  jednání mohlo „ohrožovat důvěru v jejich nezávislost“.  Účelová a zavádějící je samozřejmě argumentace, že pojmem „při výkonu své funkce v Radě“ se myslí to, že členové Rady mohou být ve svém osobním a politickém životě straničtí a teprve vejdou-li do místnosti, kde zasedá Rada, resp. začne-li Rada jednat, musí přestat s působením ve prospěch politické strany. Takovýto výklad je v příkrém rozporu s logickým, systémovým i jazykovým výkladem zákona (není např. možno být funkcionářem strany jen část dne nebo před každým jednotlivým osobním vystoupením tvrdit, že v dané chvíli vystupuje jako člen Rady a v jiné chvíli nikoli), takovýto výklad by rovněž porušil důvod stanovení této povinnosti (nezávislost na politické straně a důvěra občanů v politickou nezávislost členů Rady) . Jednoznačně správný je ten výklad, že pojmem „při výkonu své funkce v Radě“ se myslí po dobu, kdy svou funkci v Radě vykonává – tedy od ustanovení člena do Rady po zánik členství v Radě.

Vzhledem k jednoznačnému porušení povinnost člena Rady shora popsaným jednáním by měla Poslanecká sněmovna takovéhoto člena Rady bezodkladně z funkce odvolat, a to proto, že přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady, tedy proto, že byla naplněna podmínka zákona, a to ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona o ČT. Každý poslanec má povinnost takovýto návrh vznést a pro odvolání člena Rady hlasovat, neboť je povinen dodržovat poslanecký slib (čl. 23 odst. 3 Ústavy ČR), v němž přislíbil, že bude zachovávat Ústavu a zákony České republiky.

Věra Galatíková, Eva Holubová, Ivan Vyskočil, Čestmír Řanda

Za správnost podpisů ručí: Táňa Fischerová

12. června 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .