Vyhlásenie vedenia STV k vzniknutej situácii

radiotv22Vedenie Slovenskej televízie vyhlasuje, že tak ako doteraz, bude všetkými zákonnými prostriedkami brániť tomu, aby politici a politické strany vystavovali jej vysielanie tlaku prostredníctvom redaktorov, moderátorov a iných médií.

V zmysle Vyhlásenia Rady STV zo dňa 4. 6. 2002 prijal ústredný riaditeľ STV opatrenia na ešte výraznejšie zamedzenie vplyvu vonkajších síl na vysielanie Slovenskej televízie. Ide najmä o opatrenia v oblasti systémovej rekonštrukcie Hlavnej redakcie spravodajstva a publicistiky a z nej vyplývajúcich personálnych zmien.

Vedenie Slovenskej televízie (STV) trvá na svojom stanovisku opodstatnenosti zaradenia zástupcu strany ANO do nedeľňajšej spravodajskej relácie „O 5 minút 12“ k téme Konflikt záujmov. Postoj externých redaktorov vníma ako ohrozenie vysielania a neprípustný precedens.

STV odmieta akékoľvek obvninenia z možného ovplyvňovania vedenia STV politickými stranami. Kritériom zastúpenia politických strán v spravodajských reláciách STV je politická vyváženosť spravodajstva. Spravodajstvo je tu pre občanov a nie pre politikov resp. politické strany! Práve vyváženosť spravodajstva je okrem monitoringov trvalo ostro sledovaná Radou STV, ktorej sa vedenie STV priamo zodpovedá.

Spravodajskí redaktori si prisvojili právomoc nad rámec zmluvne dohodnutých kompetencií. Každý zamestnanec a spolupracovník STV je povinný dodržiavať zákony a interné predpisy STV. Aby sa podobná situácia vo verejnoprávnej televízii nezopakovala, bude vedenie STV ešte prísnejšie hodnotiť napĺňanie pracovných povinností svojich redaktorov a vyvodzovať z toho jednoznačné závery.

Komunikačné centrum STV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .