Výberové konanie na miesto ústredného riaditela STV

radiotv222Rada Slovenskej televízie sa po dôkladnom zvážení situácie rozhodla predĺžiť výberové konanie na miesto ústredného riaditeľa Slovenskej televízie do 29. novembra 2002. Dôvodom tohto rozhodnutia sú žiadosti relevantných uchádzačov, ktorí zatiaľ nestihli na požadovanej úrovni spracovať materiály potrebné vo výberovom konaní.

Podmienkou zaradenia uchádzačov do výberového konania je okrem štátneho občianstva SR a občianskej bezúhonnosti aj predloženie štrukturovaného životopisu a projektu koncepcie riadenia STV v zmysle zákona SNR č.254/1991 Zb. o STV v znení neskorších predpisov.

Uchádzači musia doručiť požadované materiály Sekretariátu Rady STV.

Kontaktná adresa:
Sekretariát Rady STV
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Telefón: 02/6061 3053, 6061 3054
Fax: 02/6061 3052
e-mail: e-mail: rada_stv@stv.sk

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .