Vladimír Železný: Pan Kršák občas vydává pomatená prohlášení

radiotv22Reakce Vladimíra Železného na tvrzení Petra Kršáka, doslovný přepis části sobotního pořadu Volejte řediteli, která se týkala problematiky vlastnické struktury společnosti CET 21.

Volejte řediteli, TV Nova – sobota 12. ledna 2002, 12:00

Divácký dotaz: Pane řediteli, prý jste dostal padáka, je to pravda, nebo se Blesk zase vyžil? Díky za odpověď. Maxim.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Já začnu šířeji. My na Blesk neodpovídáme zpravidla. Blesk jsou prostě zvláštní noviny a spolu se třemi deníky dalšími, které se ale věnují trošku jiným kampaním a připravují určité, napovídají určité kriminální kauzy a další věci a napovídají policii, jak by se teď teda dál měla vůči lidem z Novy vyvíjet a vedou jiné útoky vůči Nově.

Blesk se zaměřil teď v poslední době zejména na novácké pořady, na novácké osobnosti, na jejich diskreditaci, na to, aby ukázal, že ty pořady mají nějaký vnitřní problém, že určitě se v Nově vnitřně šušká, že ten moderátor bude odvolán, ten přejde někam jinam, ten bude zbaven funkce a podobně, neustále takto vznášejí neklid. Pominu, jaké používají fotografie. Vždy, kdy už není špatná, tak ji naschvál ještě rozostří, nebo s ní pohnou a podobně. To je nám všechno úplně jedno. Ale posuďte sami, připomenu vám první strany, které o nás za pouhé poslední dva měsíce Blesk otiskl, celkem sedm prvních stran. „Nova je namočená do podvodů s Českým slavíkem.“

Nějak zapomněli napsat, že i organizátoři Českého slavíka řekli, že my k té anketě jsme neměli nikdy žádný přístup a konáme pouze přímý přenos, pouze zajišťujeme přímý přenos z Českého slavíka, že s tou vlastní soutěží nemáme nic společného. To je jedno, Nova se báječně hodí ve spojení s čímkoliv, co se dá vytvořit jako kontroverze. „Sexuální úlet Vladimíra Železného se Zazou na Silvestra“, ten pomíjíme. „Odstřel Polonyiové z obrazovky“, to je tohle, já vám na tom něco budu dokumentovat. Mě tady všichni sice varují, že dělám reklamu vlastně Blesku, ale je-li toto reklama, pak ji budu dělat. „Soňo,“ Štefánková říká na první straně Blesku. „Soňo, dej už sexu adieu!“ To zní, že? A pak je tam velký článek, ve kterém různé osobnosti se vyjadřují k tomu, jak vypadá Peříčko a jak ho dělá Soňa Polonyiová. A jsou tam takové ty věty: „Soňa Polonyiová zatím ještě bude moderovat tento pořad, stále ještě tento pořad.“

Tato slůvka zatím, Soňa Polonyiová moderuje ten pořad a bude ho moderovat a nikdo tady neuvažuje o ničem jiném. A ten pořad má mimořádný úspěch v té cílové skupině, na níž míří. A já o tom budu mluvit až za chvíli, o samotném tom pořadu, ale teď chci mluvit o té metodě. V zápětí na to, co vyšel tento Blesk, v oné řadě sedmi útoků na Novu, jsem dostal dopis. „K rukám ředitele Železného od Jana Štefánková. Vážený pane řediteli, dnešního rána se mi dostal do ruky deník Blesk, titul se týká vašeho pořadu Peříčko. Na titulní straně jsem si přečetla větu: „Soňo, dej už sexu adieu, kterou jsem nikdy neřekla.“ Je mi líto, ale nedokáži s bulvárem bojovat, aby k podobným zneužitím nedošlo. My v současné době zjišťujeme u těch ostatních osobností, které tam jsou, zda opravdu řekli. Asi neřekli, anebo to řekli jinak, anebo se třeba o tom jenom bavili, ale neřekli to, co tam je napsáno.

A pak vzápětí přišla tisková konference pana Kršáka. Víte, pan Kršák je minoritní vlastník této společnosti, CET 21, která je provozovatelem vysílání TV Nova, má asi 16 nebo 17 %, tak nějak kolem. Kdysi byl jednatelem, před dvěma lety řádná valná hromada ho odvolala z jednatelství. Tato valná hromada nebyla napadena nikdy, nikdy nebyla napadena nikým v zákonné lhůtě, to znamená, už ji nikdo nemůže zpochybnit, nemůže ji napadnout. A vědí to i v Blesku, vědí to i novináři, vědí to všichni. Ale pan Kršák je prostě člověk, který občas vydává pomatená prohlášení a snaží se nás ve prospěch určitých skupin zneklidňovat.

Zneklidňuje nás, ale zneklidňuje nás jenom v té míře, v jaké vás zneklidní dopis podepsaný bláznem. My na ně zpravidla nereagujeme, na tyto dopisy. Pominu metodiku, jakou se odvolává ředitel, a to všechno, to také vědí ti novináři, ale hodí se to Blesku, a tak to Blesk rozjede. Ale víte, co mě na tom štve? Ne to, že to rozjede, ne to, že dá na první stranu takovouhle ptákovinu a pomatenost, budiž, ale to, že tam dá zase dvojtečku, Železný: Zůstávám! Víte, já kdykoliv se ozve Blesk, oni už se neozývají, protože už se neproderou přes ochranné valy sekretariátu, které jsme tady nastavili, ale už jsem instruoval i sekretariát, jakmile se ozve Blesk, slovo Blesk, redakce Blesku nebo redaktor Blesku, v tom okamžiku neřekněte ani slovo, nebuďte ani zdvořilí, ani si nepovídejte zdvořile, „víte, teď to nejde,“ a tak dále, a tak dále, zneužijí všeho. Práskněte s tím telefonem a já ho vždycky prásknu s tím telefonem.

Já vás ujišťuji tudíž do budoucna, že kdykoliv v Blesku uvidíte: „Železný řekl“, vězte, že Železný neřekl, práskl telefonem, mlčel, ani nepípnul. Přesto se tam něco objeví, o tom nepochybujeme, takový je Blesk, takový je bulvár a taková je situace Novy v ČR, protože jsme pod kampaní, kterou, víte, nedávno jsme slavili výročí charty, já jsem si vzpomněl na výročí také kampaně proti chartě. To byla dětská hračka proti tomu, co zažívá Nova, jak je to koordinované, jak je to motivované, jak je to zaplacené také dokonale. Dobře, tak to je Blesk. Víte, ono to možná souvisí ještě s jedním. My jsme uzavřeli smlouvu s novinami, které neobyčejně odvážně vstoupily na obsazený trh, to jsou noviny Super. My jsme s nimi uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci, ta dohoda je obchodní, vzájemně se řádně plní, protékají peníze, řádné peníze, reálné peníze se za to platí, čili žádná zvláštní privilegia tam nejsou.

Ale privilegium je už to, že jsme uzavřeli smlouvu s tímto konkurenčním, pro Blesk konkurenčním listem. A Blesku se opravdu zajídá úspěch Superu a úspěch toho, že vstoupili na trh, ve kterém bulvár měl obsazený pravděpodobně Blesk, a teď najednou je tam řádný konkurent a dobrý konkurent, který šlape na paty. Takže možná i to je důvod těch sedmi rozsáhlých článků. Jinak tu prohlašuji, pokud uvidíte tyto citace, o kterých jsem mluvil, říkám vám, že Blesk lže, jsou to lživé noviny, vymýšlejí si, lžou. Ať mě zkusí žalovat za tohle. Ono to souvisí ještě s jednou věcí, tohle by se vůbec nikdy nestalo v demokratické, v normálně řádně vedené zemi, kdyby také státní orgány fungovaly tak, jak mají, za daně, které jim platíme.

Nova platí několik stovek milionů korun ročně, odvádí daně českému státu, český stát za ně provozuje soudy. Například soud registrační, který registruje změny a úkony, které podnikatelské organizace, které podnikatelé dělají. Je to povinností státu a je to také v zájmu státu, aby tyto všechny údaje byly řádně zapsány v rejstříku, v rejstříkovém soudu, v rejstříkovém spisu, aby kdokoliv si přes Internet nebo jiným způsobem mohl najít, kdo je jednatel, jak je vysoké základní jmění a podobně. U Novy je to ale zvláštní, zatímco úkony podobně nebo stejně vybavené, které dodávají jiní podnikatelé nebo jiné společnosti, jsou dávno zapsány, po dvou letech z nepochopitelných důvodů ta valná hromada už nemůže být napadena a ten soud to ví, byla řádná, nikdo ji nenapadá, ostatně ani nenapadl, nezapsali jednatele. Totéž se týká základního jmění.

My obtížně prokazujeme bankám a ostatním institucím, musíme je odkazovat na zápisy z valné hromady namísto toho, aby si normálně našly ten údaj na soudu, dva roky. A ten soud se vymlouvá: „Víte, on si od nás vždycky, když to chceme udělat, tak si náhodou někdo ten spis od nás vypůjčí, a protože vy máte tolik kauz a vy jste takoví složití, tak ono to putuje po různých institucích, tak my to nemůžeme tak rychle zapsat.“ A tak dále, a tak dále, tyto dva úkony tam chybějí k zapsání, upozorňujeme na to. Upozorňujeme také na to, že jsme slyšeli konstrukty, že se tímto způsobem někdo za úplatu snaží znemožnit některé administrativní úkony u nás. Ono to nejde, jak jsme zase my zjistili nahlédnutím do Obchodního zákoníku, to znemožnit, ale je to nepříjemné.

A tohle všechno by se nedělo, kdyby si někdo mohl normálně, řádně se podívat do rejstříku a říct: „Ale, pane Kršáku, vy nejste jednatel. Tím, že vystupujete jako jednatel, se dopouštíte trestného činu.“ To už je jiná věc, to už vyřeší právníci a budou to řešit velmi tvrdě. Je otázka, jestli stejně tvrdě to budou řešit soudní a policejní orgány České republiky, jako řeší jiné kauzy, často hypotetické kolem TV Nova.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .