Tiskové prohlášení Ladislava Palusky a Petra Vašíčka k odchodu z ČT

radiotv221Ke dni 9.1.2002 jsme rezignovali na funkce vedoucího finančního útvaru a vedoucího útvaru controllingu a na všechny jmenované funkce ve vývojových a projektových týmech v České televizi, které jsme k dnešnímu dni zastávali. Pracovní poměr ukončujeme dnes 31.1.2002.

Rezignujeme z důvodu nesouhlasu s poslední verzí rozpočtu ČT na rok 2002 schválenou Radou ČT dne 28.11.2001, na jehož přípravě jsme participovali. V této poslední verzi byly přes naše upozornění a nesouhlas „přimalovány“ bez reálného základu finančním ředitelem T. Olivou se souhlasem GŘ J.Balvína výnosy ve výši 204 milionů Kč a naopak bez reálného základu sníženy náklady v oblasti mzdových, režijních a investičních nákladů takovým způsobem, že je ohroženo fungování ČT v základních oblastech.

Česká televize nemá finanční prostředky na realizaci avizované zahájení digitálního pozemního vysílání na podzim roku 2003. Finanční prostředky plánované na osobní náklady nestačí v této plánované výši ani na celý rok 2002. Jedinou možností je snížení počtu zaměstnanců o stovky, ale rozpočet nepočítá s náklady na odstupné. Jediná oblast nákladů, která byla naopak posílena jsou náklady na výrobu pořadů, aniž by byl zpřísněn systém kontroly nákladů na pořady. Nastavený kurz „finančního řízení“ nadále pokračuje.

Postavením rozpočtu 2002 je zcela vyčerpán rezervní fond ČT vytvořený v minulých letech a pro rok 2003 nelze než spoléhat na navýšení televizního poplatku. Díky dlouhodobé stagnaci výše televizního poplatku a zákonnému omezení reklamního prostoru, v souvislosti s klesající sledovaností, je Česká televize v kritické finanční situaci. Loňský rozpočet ČT byl postaven jako účetně ztrátový, ale vyrovnaný v cash-flow, což bylo po ČT požadováno, ale nikoho z Rady ČT již nezajímal průběh plnění rozpočtu, který bude překročen řádově o 300 milionů Kč.

Pokud tento trend bude pokračovat i v letošním roce, dostane se hospodaření České televize do absolutní účetní ztráty, která již nebude kryta rezervním fondem. Struktura rozpočtu na rok 2002 musí odpovídat nastavenému způsobu (tj. skokovému) financování České televize (úroveň poplatku byl změněn v roce 1991 a v roce 1997). Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné přepracovat strukturu rozpočtu na rok 2002, protože pokud budou prostředky čerpány podle stávající struktury rozpočtu, ocitne se Česká televize koncem roku 2002 ve velmi tvrdé finanční krizi. Bude muset uvažovat o použití cizích zdrojů, např. z úvěru, pokud se najde banka ochotná úvěr poskytnout.

Při současném stavu finančních zdrojů nelze navyšovat položku nákladů na výrobu pořadů, navíc při velmi nejasných organizačních změnách, na úkor ostatních nákladových položek jako jsou investice, režijní a osobní náklady. V rozpočtu chybí prostředky na digitalizaci a nejsou vyčísleny ani pokryty náklady spojené s restrukturalizací.

Nesouhlasíme také se způsobem přípravy a přístupem managementu ČT k restrukturalizaci a reorganizaci ČT, která je pro přežití ČT bezpodmínečně nutná. Musí být profesionálně připravena a provedena na základě jasné koncepce a vize, která nyní chybí. Dosud neexistuje koncepce a projekt restrukturalizace, nejsou formulovány její cíle a časový harmonogram ani finanční přínosy. Management České televize neví k čemu má směrovat a ani co tato restrukturalizace bude Českou televizi stát. GŘ J.Balvín odmítá o restrukturalizaci komunikovat na jakékoli úrovni. Jsou obavy, že restrukturalizace nemá být transparentní, neboť se za ní skrývají organizační změny vedené osobními či skupinovými zájmy.

Veškeré tyto skutečnosti jsme v mnohem větším detailu sdělili členům Rady ČT dne 16.1.2002.

Z hlediska profesní cti ekonoma a controllera nemůžeme nadále vykonávat svou funkci a práci v České televizi což nás velmi mrzí, protože nám za dobu práce v ČT přirostla k srdci a myslíme si, že se nám podařilo změnit mnoho záležitostí v ekonomice ČT a položit základy controllingu v ČT, ale někdy je potřeba říci „dost“.

Ladislav Paluska, Petr Vašíček
31.1.2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .