Stanovisko STV k vyplácaniu odstupného

radiotv222Slovenská televízia ostro protestuje voči nepravdivým tvrdeniam uverejneným v niektorých médiách, podľa ktorých by mal ústredný riaditeľ STV Milan Materák pri svojom odchode získať až 12-mesačné odstupné. Šírenie takýchto zavádzajúcich informácií považuje STV za hrubú neznalosť zákona o Slovenskej televízii. Zdôrazňuje, že riaditeľa verejnoprávnej televízie volia a odvolávajú z funkcie poslanci NR SR. Z tohoto dôvodu nebol a nie je v Kolektívnej zmluve podpísanej medzi manažmentom a odborármi STV zahrnutý a spomenuté odstupné sa na neho nemôže vzťahovať.

STV pripomína, že zvýšené odstupné uvedené v novej Kolektívnej zmluve (KZ) sa týka všetkých zamestnancov STV, nielen jej manažmentu. To je možné vyplatiť len vtedy, ak by prišlo k organizačným zmenám na základe Zákonníka práce (ZP), t. j. k zrušeniu pracovných pozícií. V súvislosti s tým by každému zamestnancovi STV mohlo byť vyplatené 2-mesačné odstupné v zmysle ZP a zvýšené 4-mesačné na základe KZ, teda vo výške 6-násobku priemerného mesačného zárobku (2+4).

V prípade, že zamestnanec pracoval v STV viac ako 20 rokov,dostal by odstupné zvýšené o ďalšie 2 priemerné mesačné mzdy (2+4+2) a pracovníci, ktorí majú 2 roky pred dôchodkom, by získali odstupné zvýšené o ďalšie tri (2+4+3). Pritom zamestnanec odchádzajúci do starobného dôchodku, ktorý zároveň odpracoval v STV viac ako 20 rokov, by dostal až 11-násobok svojho priemerného mesačného zárobku (2+4+3+2). Pre porovnanie, vedúci na 2. stupni riadenia by získal odstupné vo výške 10-násobku priemernej mesačnej mzdy (2+4+4) a zamestancovi na 1. stupni riadenia by prináležalo odstupné v podobe 12-násobku mesačného platu (2+4+6), ale len prípade, ak by prišlo k zrušeniu jeho pracovnej pozície a teda aj útvaru.

STV zároveň zdôrazňuje, že v rokoch 2001 a 2002 vykonala reorganizáciu v zmysle procesov Reinžinieringu a v tejto súvislosti už uskutočnila hromadné znižovanie pracovných pozícií. Od 1. 1. 2002 platí v STV nová organizačná štruktúra. Z tohoto dôvodu súčasné vedenie STV neráta s ďalším rozsiahlejším znižovaním počtu pracovných pozícií.

Slovenská televízia požiada v zmysle zákona príslušné médiá o zverejnenie opravy zavádzajúcich údajov a prijme opatrenia v súvislosti s platnou legislatívou SR.

Komunikačné centrum STV, 18. 7. 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .