Stanovisko FITESU ke konkurzu na ředitele ČT Brno

radiotv222Stanovisko Filmového a televizního svazu k jednání Rady ČT ze dne 24.04.2002 – kdy na návrh současného gen. ředitele J. Balvína byla po několikaměsíčním výběrovém řízení odložena volba ředitele brněnského studia až na září 2002

Po prostudování stenografického záznamu z jednání Rady ČT 24.04.2002 a po konzultaci s členy FITESU, kteří se dne 24.04.2002 osobně účastnili jednání Rady ČT přijal Filmový a televizní svaz (dále jen FITES) k této věci stanovisko:

FITES považuje jednání Rady ČT, při kterém přijala návrh gen. ředitele. J. Balvína na odložení výběru ředitele brněnského studia ČT až na září t.r, za nezodpovědné. FITES vnímá tento postoj RADY ČT jako selhání Rady a projev nečinnosti.

FITES proto apeluje na Radu ČT, zejména pak na její členy: p.Formana, p. Koháka a p. Žáčka, tedy na ty, které podporoval při jejich volbě, aby iniciovali bezodkladný návrat k tomuto problému. Aby společně s ostatními členy Rady ČT hledali urychlené řešení, které by zastavilo nežádoucí a demoralizační apekty tohoto jednání v České televizi.

FITES si dovoluje důrazně připomenout všem členům RadyČT, že nezávislá veřejnoprávní Česká televize nemůže být nikdy, v žádném ohledu své práce ovlivňována aktuálními politickými souvislostmi, jako jsou např. volby do PSP ČR.

Za Výkonný výbor FITESU

Jan Kraus

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .