Sdělení Jiřího Balvína zaměstnancům ČT

radiotv222From: Blümlová Zora
Sent: Friday, May 17, 2002 5:03 PM
To: ČT
Subject: Sdělení generálního ředitele všem zaměstnancům ČT

V Praze dne 17. května 2002

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vás informoval o svém stanovisku k obvinění, které mi bylo sděleno Policií České republiky. Záměrně vás informuji s časovým odstupem, věcně a bez emocí.

Chci se vší vážností konstatovat, že vznesená obvinění považuji za vykonstruovaná. Veškeré informace, tak jak je já nebo můj právní zástupce JUDr. Tomáš Sokol obdržíme, budou k dispozici na webových stránkách České televize (www.czech-tv.cz). Nemám co tajit ani já, ani moji spolupracovníci. Dokumenty budou zveřejňovány úplné, s výjimkou osobních údajů. Hodlám tak činit také proto, že některá média přinesla informace údajně získané z policejních zdrojů, které však byly zkreslené nebo vysloveně nepravdivé.

Na včerejší „otevřený dopis generálnímu řediteli“ reaguji samostatně na webových stránkách České televize. Dovolte mi tedy pouze, abych zmínil a dále upřesnil nejzásadnější část mé odpovědi VV NOO ČT v Praze: Dle platných zákonů České republiky nemohu na výzvu VV NOO ze dne 16. 5. 2002 reagovat, neboť mi takový postup neumožňuje ani § 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ani zákoník práce. Takovým jednáním bych se dopustil hrubého porušení svých povinností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že vcelku nedochází ke zneužití aktuální situace a že se nadále řádně věnujete svým úkolům. Přestože jsem nepříjemné události těchto dnů nezapříčinil, uvědomuji si, že nijak nepřispívají k dobrému pracovnímu ovzduší. Jsou tak na vás kladeny větší nároky a já si velice vážím vašeho zvýšeného úsilí a děkuji vám za ně.

S přáním příjemného víkendu

Jiří Balvín v.r.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .