S odvoláním RRTV to bude složitější

radiotv221Radu jako celek lze odvolat pouze v případě, že opakovaně závažným způsobem neplní své povinnosti nebo jí Poslanecká sněmovna opakovaně neschválí výroční zprávu. Jednodušší je odvolávání jednotlivých členů Rady.

Případný pokus o odvolání současné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání může narazit na problém opory v zákonu. Mediální zákon, který platí od loňského července, totiž připouští odvolání Rady jako celku pouze v případě, že opakovaně a závažným způsobem neplní své povinnosti, nebo za situace, že jí Poslanecká sněmovna opakovaně neschválí výroční zprávu. Na pravděpodobnou neprůchodnost odvolání Rady za současného zákona o vysílání upozorňuje i její místopředseda Petr Štěpánek.

Novela zákona by odvolání urychlila

„Rada má zákonem stanovené funkční období, a to se nekryje se sněmovnou. Kouzlo demokracie spočívá v tom, že spolu často musí koexistovat orgány, které nekopírují aktuální složení poslanců v parlamentu,“ řekl Štěpánek v rozhovoru pro deník Právo. Již dříve na dotaz k svému případnému odvolání z Rady uvedl, že pokud by k němu mělo dojít, hodlá se proti němu bránit soudní cestou. Nová vládní koalice ČSSD se stranami Koalice ale uvažuje o tom, že vypracuje novelu zákona, která změní způsob volby i odvolávání členů Rady, a uvolní tak cestu k připravovaným změnám.

Novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání již existuje. Vypracovalo jí ministerstvo kultury společně s ministerstvem dopravy a spojů. Změny, které obsahuje, se však netýkají volby a odvolávání rad, ale nadcházející digitalizace vysílání. Přepracování návrhu a jeho schvalování v parlamentu by patrně zabralo nějaký čas, takže Rada v současném složení vydrží minimálně do září – pokud ovšem sněmovna nepřikročí k jinému kroku, který jí umožňuje stávající zákon, a sice odvolávání jednotlivých členů Rady. V tomto případě je zákon poněkud benevolentnější.

Nepůjde jen o střídání stráží?

Poslanecká sněmovna může navrhnout odvolání člena Rady v případě, že nevykonává řádně svou funkci. Zákon však nedefinuje, co se za touto slovní hříčkou skrývá. Radního lze také odvolat v případě, že nesplňuje podmínky pro výkon funkce, například pokud byl pravomocně odsouzen nebo vykonává funkci v politické straně. Zákon také říká, že člena Rady lze odvolat, „dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady“. O tomto argumentu lze uvažovat, neboť si na Radu v tomto smyslu stěžovali někteří provozovatelé vysílání.

Ať vládní koalice zvolí jakýkoli postup, jedno je jisté: ke změnám v personálním obsazení Rady dojde, a pravděpodobně nepůjde o jedinou změnu v rámci všech mediálních rad. Nejistá je například budoucnost Rady České televize a generálního ředitele ČT Jiřího Balvína. Otázkou zůstává, zda nedojde pouze ke „střídání stráží“ a zda média nespadnou pod kontrolu současných vládních stran („z bláta do louže“). Obavy z tohoto vývoje by mohl rozptýlit návrh na změnu způsobu obsazování Rad, například rozdělením této pravomoci mezi sněmovnu, Senát a prezidenta republiky.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .