Richard Klatovský: ČT by se měla více otevřít veřejnosti

radiotv222Nevím, zda jsou narážky na odvolávání generálního ředitele ČT pernamentním stavem, nebo jde jen o dočasnou záležitost, říká v rozhovoru pro RadioTV vedoucí oddělení Public Relations&Promotion ČT Richard Klatovský.

Od 1. září má Česká televize nového vedoucího oddělení Public Relations&Promotion. Davida Jiruška vystřídal Richard Klatovský. Stejně jako jeho předchůdce, i on si ponechá vedle vedoucí funkce pozici tiskového mluvčího. Rozhovor, který vám nyní nabízíme, probíhal písemnou formou. Richard Klatovský si dal s odpověďmi na čas, přesto se nedá říci, že by jeho odpovědi zastaraly.

Česká televize nemá od prosince 2000 tiskového mluvčího, tuto funkci před vámi dočasně vykonával pověřený vedoucí PR&Promotion David Jirušek. Počítáte s vytvořením samostatné funkce mluvčího, nebo budete s novináři komunikovat přímo vy?

Tuto funkci bych rád vykonával sám — možná prozatím, možná napořád. Jednak proto, že jako člen managementu se mohu k nejrůznějším otázkám vyjadřovat díky blízkosti k centru rozhodování rychleji a přesněji, a také i proto, že korporátní komunikace, neboli komunikace ČT jako instituce, je podle mého mínění ve špatném stavu. Zlepšení v této oblasti jsou tak pro mne důležitá, že se jim chci věnovat osobně. Také se nechci stát manažerem bez přímého kontaktu s realitou – novináři mne budou udržovat v kontaktu s reálným během mediální sféry. A koneckonců mne tato práce velice baví.

Zůstavá David Jirušek v České televizi? Pokud ano, bude nadále působit v oddělení PR&Promotion?

Ne, pan Jirušek z televize odchází.

Jaké hlavní cíle si kladete ve své funkci? Jaké zásadní změny čekají oddělení PR&Promotion pod vaším vedením?

Nejprve dělám dílčí zlepšení — plníme intranet více zprávami, zlepšujeme systém monitoringu tisku, začínáme více komunikovat s novináři apod. Pak budou následovat systémové, koncepční změny, včetně reorganizace útvaru. Chci se soustředit na čtyři oblasti: komunikaci korporátní (neboli ČT jako instituce), produktovou (neboli o pořadech), interní (ta nám zde prakticky chybí) a obchodní (neboli posílení vztahů s našimi obchodními partnery).

V horizontu několika měsíců se chci pustit do strategických komunikačních  záležitostí — z dlouhodobého hlediska se chci zasadit o posílení obrazu ČT jako stabilního veřejnoprávního prostředku, který prezentuje i spoluvytváří vysokou filmovou a zpravodajskou kulturu v České republice. Musíme uskutečňovat proaktivní komunikaci podle předem schválené strategie s cílem, aby diváci, obchodní partneři a zaměstnanci byli informování o aktivitách, záměrech a úkolech ČT.

Samozřejmostí je udržení efektivní organizace útvaru komunikace ČT a realizování komunikačního servisu ostatním útvarům ČT. Musíme také posilovat zájem obchodních partnerů a zadavatelů reklamy o komerční prezentaci v ČT. A samozřejmě zásadním úkolem je rozvíjet loajalitu zaměstnanců ČT a jejích externích spolupracovníků a posilovat informovanost decision makers o problematice a cílech ČT.

Můžete vyjmenovat hlavní nedostatky současného oddělení PR&Promotion, na které jste upozornil ve svém projektu?

ČT je vláčena nejrůznějšími mediálními krizemi, chybí systematická, aktivní komunikace navenek. ČT je také málo informačně otevřená. Málo komunikuje se zaměstnanci – teď myslím v PR slova smyslu. Málo se staráme o naše klíčové obchodní partnery. Když se ale na problémy komunikace podíváme z pohledu organizace tohoto útvaru, tak nám výrazně chybí týmová práce — jednotlivá oddělení fungují samostatně a myslím, že dobře, ale je třeba pracovat jako tým, aby se nám informace neztrácely. Domnívám se, že už se nám za ten měsíc podařilo něco zlepšit. Také nám ale některá oddělení chybí – korporátní komunikace, interní komunikace. Jsou to důležitá oddělení, je třeba to rychle napravit.

ČT výrazně zaostává ve vlastní propagaci. Co hodláte v této oblasti podniknout?

Být kreativní. Stále přicházet s novými nápady. Při svém nástupu jsem svým kolegům řekl, že nebudu trestat za špatné nápady, ale spíše za to, že jsme v obavě, abychom něco náhodou nezkazili, neudělali nic. Další věcí je práce v týmu. Lidé jsou zde kvalitní, jen musíme fungovat více jako tým.

Když porovnáte promotion televizí Nova a Prima, jak by se od nich měla lišit propagace veřejnoprávní televize?

Těmito otázkami se budu zabývat ve své koncepci. A to chce větší přípravu než tu chvíli, co jsem zde. Zatím se zabývám skutečně jen operativou.

Počítáte s větší otevřeností ČT, například s pořádáním dnů otevřených dveří, které jsou tak populární například u slovenské televize Markíza?

Je smutné, že dny otevřených dveří zde nejsou pravidlem. Pokusím se je brzy zavést. Co jsme již pro naši otevřenost bezprostředně udělali, byl například novinářský chat, na který se nám podařilo přivést šéfredaktory zpravodajství, publicistiky a sportu, ředitele zpravodajství, vedoucí grafiky a analytika programu, a diskutovali jsme hodinu s novináři na téma „Tři týdny nového zpravodajství ČT“. Tyto chaty budou pořádány pravidelně. Každá organizace musí být dnes maximálně otevřená, težko si lze představit, že bude nějaká firma něco připravovat potají a že se o tom veřejnost nedoví – a taková představa je ještě naivnější u organizace žijící z veřejných prostředků. Musíme — a řekl bych, že s mým příchodem též velice chceme – se otevřít co nejvíce.

Do televize jste nastoupil v dost hektické době, kdy Jiřímu Balvínovi hrozí odvolání z funkce, případně konstatování soudu, že nikdy generálním ředitelem ČT nebyl. Jste připraven na krizovou komunikaci se zaměstnanci a odboráři?

Že budu komunikovat mnoho nejrůznějších příjemných i nepříjemných věcí, s tím jsem počítal od okamžiku, kdy jsem se přihlásil do konkurzu na toto místo. Ono těch zapeklitých situací je samozřejmě více, například finacování ČT, restrukturalizace, úspory… Ohledně odvolání Jiřího Balvína – zatím nevím, zda jsou narážky na jeho odvolání permanentním stavem, se kterým asi musí počítat každý ředitel ČT, neboť se nemůže zalíbit všem skupinám, nebo zda se jedná o neustále otevírané nejrůznější kauzy, které pak zase utichnou nebo budou dále žít svým dalším životem. Budu se snažit vždy být maximálně otevřený, za každé situace. Jsem přesvědčen, že je to ve prospěch této instituce jako celku.

Jaký je váš osobní názor na současné kauzy, které se dotýkají Jiřího Balvína? Myslíte, že je ČT dokázala správně vykomunikovat?

Podle mne nikoli. A jsme zase na začátku – ČT potřebuje více otevřenosti, aktivity a také zmiňované kreativity, to není až tak složitý návod. Pak ale musí přijít ta nejzajímavější část: koncepčnost.

Co si myslíte o postavení Nezávislé odborové organizace ČT?

Myslím si, že odbory patří do moderního podnikatelského světa. S panem předsedou Dekojem jsem se setkal hned první týden po svém nástupu a jeho mobil mám uložený ve svém telefonu. Byl to pro mne velice důležitý hodinový rozhovor. Že jsou na věci v takové velké organizaci různé názory, to je přece normální. A že jsou odbory v mnoha ohledech proti managementu, to také není nic překvapujícího. Jde o to, abychom spolu stále hovořili – vůbec téma interní komunikace mne zde hodně pálí a chci ji do Vánoc významně zlepšit. U mne mají odbory dveře otevřené.

Jste pro zvyšování koncesionářských poplatků?

Jsem příznivcem televizní služby veřejnosti – avšak rozhodování, jaký objem služeb do ní patří a kolik za to má dostat, to je otázka.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .