Radě ČT se nelíbí Balvínova personální politika

radiotv222Za druhé čtvrtletí letošního roku splnil generální ředitel ČT Jiří Balvín necelých 58 procent úkolů, které mu zadala Rada ČT. Od toho se bude odvíjet jeho odměna, která tvoří značnou část platu šéfa veřejnoprávní televize.

Generální ředitel České televize Jiří Balvín čelil na středečním zasedání Rady ČT ostré kritice kvůli své personální politice. Před radními vystoupil šéfredaktor sportovní redakce Jaromír Bosák, kterého má od 1. srpna ve funkci vystřídat Otakar Černý. Upozornil na změny, které proběhly za jeho nepřítomnosti a vedení ČT při nich obešlo jeho pravomoci. Kritika se týkala zejména odvolání Bosákových zástupců Jiřího Lípy a Zdeňka Maniše, ale také projektu specializovaného kabelového kanálu ČT Sport, který chce televize spustit již během příštího roku.

Kauza přenosový vůz nekončí

Radní vyslovili nesouhlas s Balvínovým postupem při personálních změnách, zároveň ale zkonstatovali, že jim zákon neumožňuje v této věci přímo zasahovat do chodu veřejnoprávní televize. Balvín radním řekl, že je nebude o změnách na úrovni šéfredaktorů zpravodajství, publicistiky a sportu informovat „nikdy, protože nejde o změny na úrovni prvního stupně řízení“. Rada poté přijala usnesení, podle něhož ji Balvín o chystané změně na pozici šéfredaktora sportu neinformoval, a nepočkal s ní až do dobu, kdy ředitel zpravodajství Zbyněk Honys radním dodá koncepci ředitelství zpravodajství.

Radní ve středu rovněž jednali o tom, jak Balvín plnil své úkoly ve druhém čtvrtletí letošního roku a v tajném hlasování se shodli na tom, že mu přísluší 57,94 procenta z celkové částky na čtvrtletní odměnu (její výši nezveřejnili). Za neuspokojivé Rada označila vysvětlení Jiřího Balvína, proč došlo ke zdržení splátky faktury za nákup digitálního přenosového vozu od ČNTS. Vysvětlení bylo součástí analýzy Dozorční komise, které vzala Rada na vědomí. Radní Zdeněk Forman dokonce požadoval hlasování o tom, zda je Balvínovo vysvětlení důvěryhodné. Předseda Rady Jan Mrzena ale navrhnul projednávání celého případu na září, kdy se Rada bude zabývat ročním působením Balvína ve funkci generálního ředitele.

Rada v září zhodnotí první rok Balvínova vedení

„Rada je povinna tyto věci neustále zhodnocovat a vyhodnocovat a domnívám se, že toto období bylo natolik překotné, že je nutné se k němu určitou objektivizací vrátit, projít a přistoupit k závěrům, které budou tomu hodnocení odpovídat,“ odpověděl Mrzena na dotaz serveru RadioTV, zda si tím Rada nepřipravuje půdu pro případné Balvínovo odvolání. Radní se ve středu téměř nezabývali kauzou skrytých kamer na čtyřech pracovištích ČT, které nechal Balvín instalovat pro podezření ze zneužívání technického zařízení. Předseda odborové organizace Antonín Dekoj, který téma nastínil na minulém zasedání Rady, totiž nedodal písemnou stížnost. Policie však šetření této věci odložila.

Radní schválili čerpání rezervy ČT do výše 10 miliónů korun na nové zpravodajské pořady ČT, které se zaměří na regiony. Půjde o nové víkendové magazíny, z nichž první, sobotní, se na obrazovce objeví již v září. Zahájení vysílání druhého, nedělního, na němž se budou podílet nezávislí producenti z regionů, připravuje ČT na říjen nebo listopad. Podle ředitele zpravodajství Zbyňka Honyse vychází kalkulace nákladů na tyto pořady okolo 10,38 miliónu korun do konce letošního roku. Nejdražší bude sobotní magazín, který přijde na 5,365 miliónu Kč, poté nedělní pořad s náklady 4,62 miliónu korun a 405 tisíc korun chce televize investovat do funkce koordinátora regionálního zpravodajství.

Roztržka kvůli regionálnímu zpravodajství

Radní Petr Kučera navrhnul, aby koordinováním regionálního zpravodajství televize pověřila některého ze současných zaměstnanců, protože ČT podle něj nemá peněz nazbyt. Kučera se také dostal do sporu s Honysem, když požadoval, aby ČT zveřejnila koncepci regionálního zpravodajství. „Tys byl na výjezdním zasedání v Ostravě, kde jsme vás o tom podrobně informovali, jenže v době, kdy jsme to probírali, ses sebral a odešel, takže si teď nestěžuj, že nemáš potřebné informace,“ ohradil se Honys. Kučera reagoval žádostí o zápis svého stanoviska, že veřejnost nemá k dispozici informace o tom, jak chce televize naložit s regionálním zpravodajstvím.

Honys o přestávce jednání novinářům řekl, že koncepci zveřejní na tiskové konferenci ČT k podzimnímu programovému schématu, která proběhne 28. srpna na Kavčích horách. Veřejná obchodní soutěž na dodavatele zpravodajství pro nedělní pořad z regionů podle něj vyvrcholí v průběhu srpna. Podle informací, které má RadioTV k dispozici, se do konkurzu hlásí celá řada regionálních televizí, které již dodávají zpravodajství konkurenční Nově a Primě. Některé z nich, jako liberecký Genus, českobudějovická televize Gimi nebo královéhradecká televize Galaxie, již ČT dodávají regionální příspěvky do pořadu Regiony v Dobrém ránu s ČT.

Televizi klesají příjmy z reklamy

Finanční ředitel ČT Petr Klimeš radní informoval o hospodaření televize za prvních pět měsíců letošního roku, kdy se televize dostala do ztráty 21,4 miliónu korun. „Rozpočet je plněn na 93 procent,“ konstatoval Klimeš, podle něhož od ledna do května došlo k propadu příjmu z prodeje reklamního času o 120 miliónů korun oproti výsledku, který ČT předpokládala koncem minulého roku. Zároveň ale televize ušetřila 158 miliónů korun na výdajích. „Zaregistrovali jsme první pokus vyrovnat se s kritikou rozpočtu ČT,“ konstatoval předseda Dozorčí komise Miroslav Tajč. Radní Helena Fibingerová v souvislosti s poklesem příjmů z reklamy navrhla výměnu společnosti Arbomedia, která se jím zabývá, za jinou firmu.

„V pátek a v sobotu máme klíčová jednání s Arbomedií, na kterých budeme probírat využití všech produktů ČT, včetně internetu,“ reagoval Balvín. Podle Klimeše je Arbomedia dostatečně motivovaná zvyšovat příjmy z prodeje reklamy na ČT, protože má pevně stanovená procenta ze zisku. „Jde o to, že ČT má nízkou sledovanost, nižší, než se očekávalo,“ dodal. Malou sledovanost kritizoval i Mrzena, podle něhož se tento výkyv týká především kanálu ČT 1, který od konce dubna do konce června vykazoval špatné výsledky. V té době první program České televize v podílu na trhu pravidelně porážela televize Prima. Radní po diskusi vyzvali ČT, aby dodržovala rozpočet, který jí schválili.

ČT má nový statut, práce na něm trvaly téměř rok

Radě se také podařilo schválit nový Statut ČT, a to přesto, že Jiří Balvín navrhoval jeho projednávání odložit do doby, než parlament přijme novelu zákona o ČT. „Statut zohledňuje nové znění zákona o ČT, včetně nových kontrolních orgánů a jejich činnosti v rámci ČT, jako je Dozorčí komise, specifikuje činnost Rady a zohledňuje i některé změny, které v ČT do dnešního dne nastaly,“ přiblížil Mrzena. Zákon je podle něj obecnějšího rázu, zatímco statut má aplikovat jeho znění do praxe. Rada se novým zněním statutu zabývala tři čtvrtě roku. „Šlo o výkladové formulace zákona o ČT a o stanovení hranice kompetencí výkonné řídící složky, tedy generálního ředitele a o to, kde začínají a končí kompetence Rady ČT,“ vysvětlil Mrzena.

Během schvalování Statutu radní projednávali i možnost, podle které by měl generální ředitel právo některé nákladové položky nezahrnovat do rozpočtu a neseznamovat s nimi Radu ČT. „Já si myslím, že to bylo jakési diskusní reziduum. Je jednoznačně jasné, že tato Rada bude vždycky dbát na to, aby rozpočet byl co nejpodrobnější, a aby jakékoli rozpočtové změny nezůstaly na jiném orgánu, než je Rada ČT, což jí ukládá zákon,“ reagoval na to šéf Rady Mrzena.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .