Projekt kandidáta na ředitele zpravodajství ČT Pavla Daniela

radiotv22Vážený pane generální řediteli,

projekt, kterým bych se rád zúčastnil výběrového řízení na pozici ředitele zpravodajství a publicistiky, pochází z vlastní dílny. Domnívám se, že i když může působit obecně, má myšlenku a je snadno srozumitelný pro každého. Myslím si, že tento princip je hodně důležitý. Spoléhám se totiž na to, že stejně jako základní pravidla zpravodajství a publicistiky musí být srozumitelná všem členům týmu i lidem vně redakce.

Nepouštěl jsem se do komplikovaných analýz a dokazování, že ten či onen argument je více či méně závažný, nicméně předkládaný projekt má základní nosnou kostrou, jejíž „dějová“ linie se opírá především o využití stávajících formátů, u kterých je třeba provést řadu velmi naléhavých změn.

Motivací, která mě vede k předložení projektu ve výběrovém řízení, je dokázat, že člověk s jasnými vizemi a představami může uspět. Vážený pane generální řediteli, můj projekt, jak jsem se zmínil, počítá s většinou toho dobrého, co Česká televize, dosud vytvořila. Nicméně rád bych zdůraznil, že počítám s nekompromisními personálními změnami lidí, kteří budou bojkotovat či dokonce schválně narušovat vítěznou koncepci. Chtěl bych se ale zasadit o vytvoření férového pracovního prostředí, ve kterém budou mít všichni lidé z týmu pocit, že jejich práce je hodnocena vysoko.

Pavel Daniel

Česká televize
tuzemská jednička televizního zpravodajství a publicistiky

výběrové řízení ČT na pozici ředitel zpravodajství
projekt Pavla Daniela

listopad 2001

Motto
Pilíři zpravodajství a publicistiky v České televize budou původnost, kompetentnost, odpovědnost a celosvětový kontext. Televize nadále nemůže pouze doplňovat obrazem agenturní zpravodajství, ale přinášet originální výpovědi o dění ve společnosti. Vybíraná témata musí být zpracovávána odborně, ale podávána srozumitelnou formou. Zpravodajské týmy i jednotliví redaktoři ponesou konkrétní odpovědnost za svoji práci. Přes dominantní význam regionálních událostí nesmí být veřejnoprávní televize odtržená od celosvětového dění. Obrazovka veřejné služby musí být zpravodajským lídrem a kultivátorem myšlenkové plurality.

Generálka

Jako první krok nového vedení zpravodajství musí být důkladná „pasportizace“ programu – tedy definování jednotlivých pořadů z hlediska formátu, cílové skupiny, jíž mají být určeny, očekávaného významu takového pořadu, včetně takových detailů, jako například orientační stanovení plánovaných nákladů na výrobu pořadu či hodnoty optimální sledovanosti.

Výsledkem takové inventarizace bude eliminace neúspěšných zpravodajských a publicistických pořadů a naopak definování nových, dosud chybějících.

Součástí tohoto kroku bude sjednocení podoby kanálů ČT1 a ČT2 – s tím, že druhý kanál bude respektovat své minoritní zacílení, naopak na „jedničku“ se převedou ty z publicistických pořadů, které mají šanci na výrazně vyšší sledovanost.

Principy

 bezvýhradná politická/ekonomická vyváženost: vždy trvat na tom, že každé vyjádření na obrazovce musí doprovázet názory nejméně dvou dalších lidí „odjinud“;
 zpravodajské pořady vysílané po relaci „21“: nekopírovat dosud řečené, ale doplňovat novými informacemi; více prostoru pro interview a diskuse;
 žádné vlastní spekulace: když nemáme k tématu co dodat, volíme jiné události;
 transparentní postupy zpracování témat v řetězci nápad – redaktor – editor;
 bezvýhradná odpovědnost autorů a editorů: přísné peněžní postihy jednotlivců za konkrétní nedostatky;
 vnitroredakční soutěž: neustálý přehled výkonnosti jednotlivce;
 být „cost effective“: témata, která nepřinesou žádné informace, vůbec nezpracovávám.

Inovace

Vedle jednoznačnější profilace a posílení stávajících zpravodajských a publicistických programů v rámci výše uvedených principů, při co nejmenším nárokování dalších nákladů a s ohledem na personální možnosti navrhuji posílit zejména tři oblasti: zprávy z regionů, národnostní menšiny a přibližování Evropské unii.

 regiony: nejenom více zpravodajství, ale také interaktivní zapojení regionálních volených zástupců, senátorů, poslanců do diskuse. Zapojení regionů mimo jiného přinese České televizi větší politickou nezávislost – jako protiváhu stávajícím celostátním politikům;
 národnostní menšiny: každodenní, zhruba patnáctiminutový zpravodajský pořad vysílaný zhruba na konci prime time. Události v zemi i zahraničí, s větší orientací na zájmy národnostních menšin České republiky, podávané v jazycích národnostních menšin (německém, polském, maďarském, ruském, slovenském…) doprovázené českými titulky. Vedle posílení vnitřní identity národnostních menšin potenciálně program zvýší prestiž České televize coby středoevropského vysílatele;
 „Euromagazín“: zpravodajsko-publicistický, zhruba třicetiminutový týdeník referující o konkrétních dopadech rozhodnutí Evropské komise či tuzemské legislativy reflektující očekávané připojení země do Evropské unie. Nikoliv teoretizující, ale praktický průvodce sjednocenou Evropou – výpovědi konkrétních „normálních“ euroobčanů versus postoje bruselských úředníků, tuzemské státní a politické reprezentace včetně vysvětlení dopadů, které členství v Unii Čechům přinese.

Postupně tak ČT musí vybudovat malou síť vlastních zahraničních zpravodajů. Vedle toho ale navázat spolupráci s nezávislými televizními štáby v různých koutech světa.

Veřejnoprávnost

Zpravodajství a publicistika České televize jakožto vysílatele veřejné služby zajistí maximální transparentnost naplňování svého poslání nejenom důsledným uplatňováním uvedených principů, ale co nejvíce se otevře také veřejnosti.

Za tím účelem, dobrovolně a nad rámec zákonných povinností, vytvoří pravidelné každoměsíční fórum, v rámci něhož bude vedení zpravodajské redakce a publicistiky společně se zástupci Rady České televize, zaměstnanců České televize, odborné mediální i laické občanské veřejnosti diskutovat o kvalitě své práce. Závěry takových hodnocení budou kontinuálně analyzovány a neustále přístupny veřejnosti. Jednání fór budou živě přenášena prostřednictvím internetové sítě.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .