Peter Kršák: Chci generálního ředitele CET 21 bez politických ambicí

radiotv22Doslovný přepis páteční tiskové konference Petra Kršáka, který tvrdí, že jako jediný právoplatný jednatel odvolal Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele společnosti CET 21.

Divadelní restaurace, Kolowratský palác Praha, 11. ledna 2002 – 14:30 hod.

Moderátor: Dobrý den, vážení kolegové, všechny vás tady srdečně vítáme a jsme hrozně rádi, že jste v takovém hojném počtu přijali pozvání na dnešní tiskovou konferenci. Já vím, že je brzy po svátcích a jak mezinárodní situace, tak ta naše není tak úplně stojatá, a nota bene když přistupujeme k takhle důležitým věcem. Já bych vám rád představil muže, kterého všichni jistě znáte, pana magistra Petra Kršáka, jednatele společnosti CET 21. Vedle něj sedí doktor Ondřej Hanák. Tito dva pánové budou odpovídat na všechny vaše dotazy, které k tomuto problému – čili odvolání – budete mít. Myslím, že za něco málo minut budou tyto prostory rozšířeny, takže se tu nebudete muset tak tísnit – už se na tom pracuje – a budete si moci vydechnout, abyste neměli tělo na těle a mohli si v klidu vypít nějakou tu kávičku, minerálku a tak dále. Ještě jednou vás srdečně vítám a přeji vám všechno nejlepší v Novém roce, hlavně zdraví, štěstí, dlouhá léta – a slova se ujímá pan magistr Kršák

Petr Kršák, podílník CET 21: Děkuji, a ještě jednou vás srdečně pozdravuji a děkuji, že jste přijali mé pozvání. Situace je poměrně dost vyhrocená a tak situovaná, jak je. V současné době jsem přes advokátní kancelář a s týmem právníků zrušil pracovní poměr Dr. Vladimíra Železného jako generálního ředitele i jako jednatele. Důvodů bylo více, čas se tak naplnil. Za těch pár roků existence TV Nova, která si získala jak diváky, tak částečně kritiky, tu na druhé straně byly i velmi pregnantní a velmi jasné protinázory. Žádný subjekt, který se o něco snaží, nemá jednoznačně vydlážděnou cestu.

TV Nova byla dost personifikovaná Vladimírem Železným a subjekt jako takový začal existovat vytvořením projektu CET 21, jehož jsem byl autorem, společně s týmem spoluautorů, kteří nebyli a nemuseli být společníky CET 21. Potom vznikla společnost ČNTS, která spolupracovala s CET 21 na vytvoření toho výsledného produktu, který jsme viděli na obrazovce s tím, že nastaly různé peripetie, které se dostaly do různých právních a protiprávních, společenských a protispolečenských názorů a dnes nastala ta situace, že Vladimír Železný díky výpovědi ukončuje svoji pouť generálního ředitele a one man show Volejte řediteli. To je jedna z důležitých informací.

Argumenty, které nastaly, byly i ty, že kroky, které Vladimír Železný podnikal, se snaží zničit licenční společnost CET 21 a televizi CET 21. Těch momentů bylo více, včetně porušování práv subjektu, copyrightu programmingu CET 21, plus samotným obsahem a náplní programů CET 21, které samozřejmě všichni dobře známe. Třetí a velmi důležitá věc je soubor obchodně-právních – a já nevím, jak bych to nazval – soubor problémů, které má sám osobně Vladimír Železný a zde vás chci upozornit na jednu věc. Ani jeden z těchto problémů, já jsem to podepsal a veřejně jsem tuto listinu. a veřejně se už citovala. ani jeden z těchto problémů se netýká společnosti CET 21. Všechny problémy, které jsou, jsou problémy Vladimíra Železného. To jen pro úvod do problematiky.

Důvody odvolání jsou jednoznačné a také jsem je napsal v materiálech, které máte k dispozici. Ta odvolání jsou jednoznačné:  je to porušení pracovně-právních povinností, zneužití vysílání Volejte řediteli a tyto náležitosti byly všechny tak dalece hlubokosáhlé, že mě donutily Vladimíra Železného odvolat. To je v krátkosti všechno, podrobně se tomu můžeme věnovat v dalších otázkách.

Ondřej Hanák, právní zástupce: Já snad k těm právním otázkám, pan Mgr. Kršák je společníkem této společnosti od samého počátku, to jistě všichni víme a je také jednatelem této společnosti a nikdy nebyl z této funkce platně odvolán. Někteří představitelé televize říkají, že byl odvolán 23. června 2000. To, prosím, není pravda a rád bych tuto mylnou informaci uvedl na pravou míru. Odvolání z funkce jednatele vyžaduje rozhodnutí valné hromady. 23. června 2000 valná hromada řádně neproběhla a žádné usnesení o této skutečnosti nepřijala. Ta událost, to neformální setkání fyzických a právnických osob, které tehdy se konalo, ve valnou hromadu nevyústilo. Všichni zúčastnění. zúčastnění  se sešli, nebyli schopni se shodnout na tom, kdo by valnou hromadu řídil, právní zástupci právnických osob, které nejsou společníky,  se domáhali účasti na této valné hromadě. Nebyli schopni doložit účast ve společnosti. Nebyli schopni doložit ani samotnou existenci těchto společností. A právě z těchto důvodů valná hromada řádně neproběhla a nepřijala žádné rozhodnutí, které by odvolávalo Mgr. Kršáka z funkce jednatele této společnosti. To je na vysvětlenou, abychom napravili obraz, který je nesprávně šířen o této události, která v předloňském roce v červnu 2000 proběhla.

Peter Kršák, podílník CET 21: Přesně to bylo 23. června a já jen odcituji závěr „nevalné hromady“, která jasně říká, že: „Jednání valné hromady nepokročilo dále, než ke zjišťování prezence a oprávnění jednotlivých osob se valné hromady zúčastnit, ani jednat.“ Nic více se tam neuskutečnilo, takže toto je celé resumé některých, i včetně tiskového mluvčího pana Chalupského. Teď bych vás poprosil o několik otázek.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál: Já jsem se chtěl zeptat, zda byste mohl lépe upřesnit ty důvody, které vás vedou k tomu odvolání. Druhá otázka bude na doktora Hanáka: může jeden z jednatelů odvolat generálního ředitele? Jaká jsou ta pravidla? Martin Chalupský, mluvčí CET 21, tvrdí, že k tomu se musí usnést valná hromada.

Peter Kršák, podílník CET 21: Jednoznačně jsem jednatelem CET 21 a valná hromada mě částečně pověřila, abych odvolal Vladimíra Železného v případě naplnění veškerých právních a protiprávních kroků Železného. To jsem učinil. Jednalo se o dvě věci. Za prvé se jedná o odvolání z funkce generálního ředitele a jeho výpověď z pracovního poměru. Tuto možnost samozřejmě mám. Pan Chalupský nemůže vykládat právní názory, protože k tomu ani není oprávněn, a za druhé funkcí mluvčího CET 21 ho může pověřit valná hromada CET 21. Takže názor pana Chalupského v těchto věcech není důležitý.

Druhá věc je zároveň okamžité zrušení pracovního poměru. Těch důvodů je více a odcituji část výpovědi, ve které konstatuji, že „události posledních několika měsíců ve mně vzbuzují vážné obavy o budoucnosti a osudu TV Nova, která se stala platformou pro jednostrannou prezentaci zájmu několika osob, mezi nimiž vy osobně hrajete hlavní roli… a současně i bezplatným propagátorem podnikatelských činností subjektu, které nemají s CET 21 nic společného a které vaším prostřednictvím získávají bezplatnou reklamu svých aktivit“.

Je tu i poškozování obchodních zájmů CET 21. To je jeden z velmi vážných důsledků, které činí. Myslím si, že toto nebylo poprvé, co dělal Vladimír Železný. Snažil se to dělat přes společnost CET 21, Korunní kyselka, dneska tu běží bezplatná reklama Supru, těch aktivit je nedozírné množství a vyjmenovat je opravdu práce pro experty, kteří se tím zabývají.

Ondřej Hanák, právní zástupce: Došlo k ukončení pracovního poměru. K tomu není potřeba rozhodnutí valné hromady. Není třeba.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál: Stačí tedy jednatel?

Ondřej Hanák, právní zástupce: Ano. To je jednání společnosti

Peter Kršák, podílník CET 21: Přesto všechno jsem dostal doporučení valné hromady, abych.. Čili mám to od obou stran zajištěné.

TV Markíza: Pane Kršáku, vy jste v minulosti opakovaně zpochybňoval některé kroky Vladimíra Železného. Neobáváte se, že vaše dnešní tvrzení způsobí jenom mediální rozruch, ale fakticky se nic nestane?

Peter Kršák, podílník CET 21: Děkuji vám za tuto otázku. Myslím si, že ten otazník tu dost visí, do jaké míry tento můj krok je výkřik anebo do jaké míry jsem schopen tyto věci naplnit. Vaši otázku musím poopravit v jedné věci. Ani jednou jedinkrát jsem ho do současné doby neodvolával, ani jsem tyto věci nesliboval. Byl pouze vytvořený prostor pro případné odvolání. Dnem 3. ledna jsem toto učinil a má to absolutně právní platformu a jednoznačně tyto věci dotáhnu do konce. V každém případě pro mě není Vladimír Železný už generálním ředitelem. Samozřejmě veškeré právní náležitosti a myslím si, že právní prostor mi dává tu možnost, naplnit toto odvolání.

TV Markíza: To znamená, že v případě nutnosti jej vynesete z televize i s křeslem?

Peter Kršák, podílník CET 21: Já si myslím, že jsou to velmi technické věci a že to vás může zajímat více jako dramatika, ale mám ty možnosti. už se mu to jednou stalo. No, už byl jednou jako ředitel odvolán.

TV Markíza: Nerozumím.

Peter Kršák, podílník CET 21: Nevím, jak dramaticky odcházel z postu ředitele ČNTS. Už je na to zvyklý.

TV Markíza: Dostala se ke mně informace, že chcete prodat licenci CET 21.

Peter Kršák, podílník CET 21: Kdo? Já nemůžu prodat licenci. Já ji ani nemám. CET 21 má licenci.

TV Markíza: Myslím z pozice jednatele CET 21.

Peter Kršák, podílník CET 21: Já o tomto nic nevím.

Hospodářské noviny: Chtěl bych se zeptat pana Hanáka, jak zpochybníte rozhodnutí valné hromady CET 21 z června 2000, kdy do společnosti přistoupili dva noví vlastníci – MEF Media a Edikon? Protože pokud byste ten vstup nezpochybnili a byl by právoplatný, tak Železného neodvoláte.

Peter Kršák, podílník CET 21: Já rozumím částečně..

Ondřej Hanák, právní zástupce: To snad budu odpovídat já. To je směřované na mě. Já vám na tuto otázku opovědět nemůžu, protože v této konkrétní záležitosti já nezastupuji pana Mgr. Kršáka. Já o tom nic nevím.

Peter Kršák, podílník CET 21: Celou tu záležitost. já vám můžu odpovědět poměrně dost přesně a mám tu právníky, kteří na těchto věcech participovali. Společníci CET 21, kterými jsem byl já plus další čtyři lidé… Hlavně Železný se snažil z určitých, nám veřejně neznámých důvodů, změnit obsah podílníků CET 21. Dělal to formou navýšení. Pro nás všechny je známé buď, že prodám podíly anebo z té společnosti vystoupím. On chtěl vystoupit ze společnosti formou navýšení. Vzhledem k tomu, že jako společník jsem měl předkupní právo, a jako společník, a to máte v těch materiálech, jsem jednoznačně měl právo navyšovat,  převzal jsem závazky. na Radě to bylo přesně definované. jsem převzal závazky v . hned vám to povím i s datem. to bylo 7. prosince jsem to učinil a na Radu přišel také v tomto období dopis, kde jsem převzal veškeré závazky o navýšení. Tedy jako převod v tomto smyslu na Edikon, a dneska se jeden ze spolumajitelů nemůže bohužel k tomuto vyjádřit, druhý je pan Šmejc, takže já jsem převzal veškeré závazky a Rada 60 dní takzvaně neodpovídala a zůstala takzvaná právní fikce. A tím pádem jsem navýšil můj podíl v CET 21 v plném rozsahu na 77 procent.

Hospodářské noviny: Abyste mohl zpochybnit vstup dalších podílníků CET 21, musíte se obrátit na soud. V jaké fázi se nyní nachází soudní spor o platnost valné hromady z 21. Září 1999?

Peter Kršák, podílník CET 21: Je to na soudě, a já také čekám velmi trpělivě .

Hospodářské noviny: Je to u soudu prvního stupně, nebo už bylo nějaké odvolání?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ne, zatím je to u soudu prvního stupně. Ten moment je skutečně jednoznačný, že Železný se vzdal práva navýšit a já to práva jako společník jsem ho převzal  v plném rozsahu. Přednostně.

Hospodářské noviny: Kdo vás v této věci zastupuje?

Peter Kršák, podílník CET 21: JUDr. Jablonský. Advokátní kancelář JUDr. Jablonského. Zápisem valné hromady mi bylo potvrzeno právo jednat jako majetný společník.

Agentura ČTK: Kdy hodláte jmenovat nového generálního ředitele?

Peter Kršák, podílník CET 21: Jak sami dobře víme, a právníci mi to potvrdí, společnost nemusí mít v každém případě jen generálního ředitele, ani nemusí mít relaci Volejte řediteli. Myslím si, že v každém případě začne společnost fungovat kolektivním řízením valné hromady a chci mít generálního ředitele, který nebude mít politické ambice.

Blesk: Pokusíte se zabránit Vladimíru Železnému ve vystoupení v nejbližším pořadu Volejte řediteli?

Peter Kršák, podílník CET 21: Já zatím nemám tu možnost. Musí doběhnout dead lines, ty časové horizonty, které vychází z výpovědi a v každém případě zítra bude velmi jemu typickým způsobem – bohužel je to nejhorší relace, ještě horší jak Peříčko – vystupovat jako jindy.

Blesk: Takže zítra vystoupí?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ano, s největší pravděpodobností. Nevím, jestli ze Slovenska, nebo.

Ondřej Hanák, právní zástupce: Je přece nesporné, že vždycky vítězí alespoň po jistou dobu ten, kdo ovládá stav faktický. Nikoliv stav právní. A to je prostě ten problém. Ten, kdo ovládá stav právní, to dlouho trvá,. než se to rozsekne.

Peter Kršák, podílník CET 21: Vzhledem k tomu navýšení z 21. září 1999 jsem sdělil Radě, že „dnešního dne při jednání valné hromady jsem jako společník této společnosti předložil této mimořádné valné hromadě toto své písemné prohlášení, které vám dnešního dne v příloze rovněž zasílám na vědomí“. Je to vše o tom navýšení. Železný, když se vzdal, a tady je prohlášení: „prohlašuji, že pokud ostatní společníci, což neučinili, nepřevzali závazek novým vkladem do této společnosti k dnešnímu dni, přebírám tento závazek já, Peter Kršák, jako jeden ze společníků s tím, že nový vklad navýšení základního jmění společnosti zaplatím v plném rozsahu, v plné výši.“ Zde mám bankovní výpis, kterým jsem tak učinil.

Euro: Znamená to, že chcete ovlivňovat program TV Nova. A pokud ano, jak si myslíte, že se vám to povede?

Peter Kršák, podílník CET 21: Tím, že CET 21 vlastní licenci pro vysílání TV Nova, tak ho samozřejmě nějakým způsobem ovlivňujeme. Nemám tu míru a nemám zatím tu sílu, neboť jsem instaloval Železného – stejně jako ostatní společníci – na post generálního ředitele, a tak jsem svým způsobem měl velmi mizivý problém. Od doby ČNTS jsem byl velmi proti tomu, aby copyright televize nesla společnost ČNTS a my jsme přitom byli zodpovědní. Po určité době se mi podařilo, že ten copyrihgt nese CET 21 a tím je to dané. Copyrihgtem společnosti CET 21 je dána zodpovědnost za programy před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a státem. V tomto případě jsme povinni ovlivňovat programy.

Euro: Ale před chvilkou pan Hanák říkal, že faktickou moc má stále Železný a noví společníci CET 21?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ano, rozumím vaší otázce. Myslím si, že za krátkou dobu budu konkrétní, jak toho dosáhnu.

Euro: Už jste jednal s někým konkrétním ze současného vedení TV Nova?

Peter Kršák, podílník CET 21: Částečně ano. Jsou to lidé.

Euro: S kým?

Peter Kršák, podílník CET 21: Neřeknu jména. Je tam dost mých spolužáků, kteří jsou tam zaměstnáni a myslím si, že se velmi těší na to, až se částečně změní poměry a prostor pro tvorbu a kreativitu v této televizi. Zároveň je velmi důležité, aby se zvýšila profesionalita. Myslím si, že . Nedávno jsem byl na Slovensku a tam už tento problém jasně řeší. Společnost Ronalda Laudera chce vstoupit do licencované společnosti Markízy a je to od prvopočátku problém, protože takové společnosti jako ČNTS a nebo společnosti, které plnily funkci servisních organizací, byly netransparentní. Tento apendix byl  jednoznačně předurčen k zániku.

TV Markíza: Jaké důsledky to bude mít pro JOJ TV?

Peter Kršák, podílník CET 21: To je ta vaše slovenská, že? Podívejte se, televize JOJ – já nevím, kde na to ten Železný přišel, já mám jiné zkušenosti, asi špatně četl Kunderu, to jsou takové ty jeho neblahé důsledky – jestli myslíte tu televizi, která dostala rozšířenou licenci na jeden až dva roky, tak se podívejte: vlastníkem programu TV Nova je CET 21. A nevím, jak si poradí společnost pana Šmejce s tím, že bude muset v plném rozsahu investovat do programu JOJ TV. Myslím si, že je to dost rizikové podnikání pro tuto televizi – JOJ se tuším jmenuje, že? Ono to naplní ten obsah toho citoslovce.

Euro: Pokud tomu dobře rozumím, vy neuvažujete o pokračování spolupráce CET 21 s MEF Holdingem?

Peter Kršák, podílník CET 21: To jsou dvě tak radikálně rozdílné společnosti. Já nevidím jako „delus machina“ vznikla nějaká společnost MEF Holding a já nevím, proč počítáte s tím,. Pan Šmejc dostal možnost podnikat na základě půjčky, on v životě nepodnikal v této oblasti a  myslím si, že je dneska tolik kvalitních  producentských samostatných center… Když budou odvádět dobrý produkt, velmi rád vstoupím do jednání s nimi. A MEF Holding s námi zatím nemá nic společného.

Euro: Můžete tedy prozradit, jaká je vaše představa o fungování televize? Kdo ten program bude zajišťovat?

Peter Kršák, podílník CET 21: Program zajišťuje CET 21 a má copyright. V době, kdy vznikla ČNTS, měli jsme jednoho zaměstnance a celý ten program zabezpečovala ČNTS. Dneska je situace taková, že CET 21 má všechny šéfredaktory jako zaměstnance a zabezpečuje tento program.

Euro: Dobrá, ale samotní šéfredaktoři vám ten program nevyrobí.

Peter Kršák, podílník CET 21: Tady jste mi trošičku nerozuměl. Existuje několik producentských center v Československu – a doslovně v Československu – které jsou schopny vyrábět programy. Ten projekt CET 21 byl na tom postavený, že nakoupíme produkty, programy, formáty. jak chcete, a odvysíláme je. Náš čas je reklamní čas, který prodáváme společnostem na základě velmi kvalitního programu. Proto můžeme být dražší, nebo taky ne. A tím pádem je to dané. Toto je meritum problému. Jak vaše otázka zněla, tak vám odpovídám. Ano, je jeden ze subjektů, který může realizovat a samozřejmě těch profesionálů je málo, je nás tolik, kolik nás je, absolventů uměleckých škol je tolik, kolik jich je. To více nenaplníte. Čili ti stejní lidé budou participovat na tom programu. Talent se nedá naučit v knihovně ani ho nevytvoříte. Talent je.

Euro: Dobře, ale každá televize musí mít nějakou budovu, stálé studio nebo musí mít nějaký personál, nějaké kamery. CET 21 nic takového nemá.

Peter Kršák, podílník CET 21: Jak to? Má odbavovací pracoviště. A to je podstatné, to je srdíčko. Odbavovací pracoviště zabezpečuje to, že nemůže dojít k pirátskému vysílání. K tomu, co dělala ČNTS, když bylo odbavovací pracoviště u ní. Jsou tu taky smluvní vztahy s telekomunikacemi atd. Podstatné je mít betakartový systém a vysílat. A ty programy se, jak víte, donesou na kazetách.

Hospodářské noviny: Koordinujete své současné kroky s ČNTS? Zajímalo by mě, zda s tímto vaším postupem nějak souvisí odložení žádosti o prodloužení licence TV Nova, která leží u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a co konkrétního uděláte pro to, aby Vladimír Železný už nebyl ředitelem TV Nova.

Peter Kršák, podílník CET 21: Já odpovím nejprve na tu druhou otázku. Toto není motivované vůbec žádným rozhodnutím Rady pro oddálení prolongování licence. Třetí otázka byla, co udělám pro to, aby Železný neseděl v tom křesle. Já myslím, že je to v takové situaci, že je to jen otázka času. Jak jsme to na začátku uvedli, my máme všechny právní mechanismy, ale je to jen otázka času. A ta první otázka byla?

Hospodářské noviny: Jestli koordinujete svůj postup s ČNTS?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ne. V žádném případě ne.

Agentura ČIA: Tady píšete, že chcete dospoět k nějakému urovnání sporu s ČNTS. Můžete to nějakým způsobem konkretizovat?

Peter Kršák, podílník CET 21: Samozřejmě. Vy víte, jaké je právní prostředí  a kam pana doktora Železného jeho kroky dovedly. Je několik arbitrážních rozhodnutí, jsou rozhodnutí soudu, atd. Problém je opravdu ten, já tedy, jak jste si všimnul, z dnešní tiskové konference, řekl jsem, že jsou tu určité problémy s ČNTS. Od prvopočátku byly dva subjekty, které participovaly na vzniku TV Nova. To bylo CEDC, jehož společníkem byl pan Lauder a byla to Česká spořitelna. A od prvopočátku jsem byl proti vytvoření smlouvy ČNTS a apendixu zvaného servisní organizace. Bez těchto partnerů by ale TV Nova nevznikla. To je jednoznačné. V tom projektu jsou také uvedení jako partneři.

Velký problém byl ten, že Železný nebyl společníkem CET 21. A odtud se odvíjel problém a začal vytvářet nějaký nový právní systém a to byly právě ty servisní organizace. A tento servisní projekt se poměrně dost nedaří udržet při životě. To jsou ty problémy s TV3, to jsou ty problémy na Slovensku, jsou všude. Zkrátka to není možné, naroubovat do nějakého systému…. To není možné udržet při životě.

Nebo máte problémy s transparentním tokem peněz. Televize nese tři základní atributy. To je bezpečnost státu, ekonomická stabilita a kulturní návaznost na určitou prehistorii. A toto vše, když vypustíte z rukou a převedete někam jinam, tak vlastně nemáte přímou vazbu, taky se nejedná o kontrolu, ale tady se jedná o tu transparentnost. Takže samozřejmě já jsem proti ČNTS jako takové, ale já nejsem proti spolupráci a spoluexistenci s americkým finančním partnerem, který byl jednoznačný a transparentní. Díky němu jsme získali licenci. Stejně tak díky České spořitelně.

Agentura ČIA: Tak já to zopakuji ještě jednou. Jaké kroky hodláte učinit k urovnání toho sporu?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ty kroky jsou dost jasné. Pro mě existuje transparentní partner, pan Lauder, který byl při vzniku TV Nova. A to je už potom víceméně věcí obchodní strategie a právníků, a to bychom se tomu potom museli věnovat déle. Ale ta možnost tu je.

Agentura ČIA: Nemůžete ty kroky konkretizovat?

Peter Kršák, podílník CET 21: Ne. Úplně o konkrétních krocích nemůžu mluvit.

Hospodářské noviny: Vy jste s panem Lauderem jednal v poslední době?

Peter Kršák, podílník CET 21: Byl jsem s ním v kontaktu.

Hospodářské noviny: Přesto to není koordinované?

Peter Kršák, podílník CET 21: Není to koordinované. Byly dotazy a samozřejmě byl dotaz na můj názor. Já jsem tento názor pověděl i na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a to dost transparentně. Tohoto partnera je nutno brát vážně. Celý ten problém totiž vznikl někdy jindy, v roce 1995 se rozhodl Železný, že začne přebudovávat ČNTS a tam bylo meritum problému. K tomu rozdělení došlo vlastně 1.8.1996, kdy Železný podepsal smlouvu o půjčce. Já vám odcituji: „CET 21 je držitelem licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a tak dále, 9. února 1993, obsahující rozhodnutí Rady a všeobecné podmínky licence číslo 001/93. Ve znění pozdějších úprav na základě rozhodnutí Rady.“ To je vše odcitované. „Podle novely Zákona 468/1991Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání s účinností od 1. ledna 1996 o vyškrtnutí“ – a tady se, prosím vás, jedná o smlouvu o půjčce z 1. srpna 1996, a tady jasně hovoří: „o vyškrtnutí některých podmínek z licence včetně podmínky č. 17 od dne vstoupení v platnost očekává CET 21 usnesení Rady o vyškrtnutí těchto podmínek.“

Valná hromada CET 21 nežádala o vyškrtnutí této licenční podmínky. Já jen pro zajímavost přečtu smlouvu, která proběhla 24. 2. 1997 – to je celý ten problém okolo toho dluhu miliardy Železného vůči CME nebo CEDC – a on už tehdy v tom dalším dodatku ke smlouvě o půjčce a ke smlouvám označovaným jako zajišťující dokumenty říká, že: „Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zrušila licenční podmínku č. 17 k licenci 001/93 dnem 17. prosince 1997 s tím, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost a účinnost k 25. únoru 1997“ Já mám tady ještě další dopis, který podepsala vedoucí právního odboru Úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Mgr. Hana Košťálová. „Na základě Vašeho dopisu..“ (Kršák se dohaduje s právníkem Hanákem) – chci jen dokázat to, že žádný ze společníků, když bylo předkupní právo jediné možné, vůbec nevyužili možnosti licenční podmínky č. 17, která jednoznačně říkala, že jakákoliv změna uvnitř společnosti bez schválení Rady je neprávoplatná. A oni tu píší: „do této povinnosti spadají i údaje o vkladech jednotlivých účastníků společnosti. Neoznámení těchto změn je pod sankcí pokuty až do výšky tolik a tolik korun“ To znamená, že Železný neoprávněně nabyl 60 procent.

BBC: Kdy jste se viděl naposled s Vladimírem Železným osobně a jak jste mu tyto věci sdělil?

Peter Kršák, podílník CET 21: Víte, já nechodím po tom Korze a nemám chuť na ty štrůdly, abychom se sešli tak jako on s panem Mečiarem a s panem Dzurindou. Viděli jsme se někdy před rokem. Já už s ním nepotřebuji nic vyřizovat.

BBC: Takže to řešíte korespondenčně?

Peter Kršák, podílník CET 21: V každém případě. On chodí s tou ochrankou a  já chodím svobodně. Nevím, kdy ho ta ochranka pustí.

TV Markíza: Máte podporu u ostatních společníků CET 21?

Peter Kršák, podílník CET 21: Já si myslím, že těžko hledat podporu, jak jste včera četli MF DNES, součástí určité konstrukce je i profesor Josef Alan a Mgr. Vlastimil Venclík. Takže ten problém je asi košatější a pro mě není ani důležité, abych měl nějakou podporu. Dneska mám podporu v zákoně, mám podporu v právu a ve skutečnostech. A to vše mi dává výška mého obchodního podílu.

TV Markíza: Myslíte to vážně, že všechny problémy, které se týkají TV Nova, jsou čistě věcí Vladimíra Železného, a ne té televize a společnosti CET 21?

Peter Kršák, podílník CET 21: Já v tom neparticipuji. To je skutečně věcí orgánů činných v trestním řízení. To je vše věcí důsledků a jednání. Já jsem na tom neparticipoval. Jestli se něco stalo a má problémy, tak to je opravdu jenom jeho záležitost a jeho problémem.

Agentura ČTK: Mám dotaz na pana doktora Hanáka. Já tady mám vyjádření pana Chalupského, a on píše, že Vrchní soud v Praze 4. ledna loňského roku pravomocně rozhodl, že přistoupení MEF Media a Edikonu do CET 21 je platné.

Ondřej Hanák, právní zástupce: Já to vyjádření neznám a přiznám se, že neznám ani to rozhodnutí Vrchního soudu. Já jsem v té věci nepůsobil. Neznám.  Nemůžu se k tomu vyjádřit.

Peter Kršák, podílník CET 21: No, samozřejmě že kdyby toto bylo platné a pan Chalupský měl pravdu, tak dostanu taky toto rozhodnutí soudu do rukou. Nemám ho. A pan Chalupský nevím, z jakého důvodu tyto věci tvrdí.

Hospodářské noviny: Vy jste byl s panem Železným v minulosti velký přítel. Co by Vám nyní musel nabídnout, abyste tyto své požadavky stáhnul?

Peter Kršák, podílník CET 21: Přátelství je věcí srdeční záležitosti a Vladimír Železný byl můj asistent. Myslím si, že říkat o vztahu mezi mnou a Železným jako o přátelství, to nejde. Myslím si, že v této době už není možné v žádném případě navázat jakýkoli vztah vzhledem k tomu, že Železný je velmi nedůvěryhodný a nedodržuje smlouvy, ani ty, co měl se mnou písemně.

Hospodářské noviny: Tak dobrá, nešlo o přátelství, ale spolupracoval jste s ním. Co by vám musel nabídnout, abyste se vrátil ke spolupráci?

Peter Kršák, podílník CET 21: O přátelství jsem nikdy nemohl mluvit. Spolupráce s ním není možná, protože on nedodržuje ani písemné smlouvy, které se mnou měl uzavřené.

BBC: Pan Chalupský řekl, že vaše aktivity považuje pan Železný vysloveně za směšné. Když se podíváte do minulosti, tak Vladimír Železný na obrazovce stále vystupuje, stále se nedaří nikomu ho z toho postu sestřelit. Opravdu si nemyslíte, že váš pokus není směšný, že se vám jeho pozici podaří ohrozit?

Peter Kršák, podílník CET 21: Samozřejmě to má dvě různé polohy. Pan Chalupský do toho nemá co mluvit. Nevím podle čeho.

BBC: ..z pozice mluvčího Vladimíra Železného.

Peter Kršák, podílník CET 21: No ale jen Železného, ale ne CET 21. Takže tam je to uzavřený problém. On nemá ani možnost proniknout hluboko do těch problémů. Říká to, co mu Železný řekne, aby pověděl. Železný za těch šest let navyprávěl spoustu věcí a je to tak dost právně nepodložené, takových všelijakých exkurzů do fantazijna, já musím jednat pragmaticky a na základě právních podkladů. Jednání Železného, jeho jednání, jak si všimnete v té hierarchii těch hodnot jednání, prohlášení. ani jedno není podložené solidními právními, lidskými a morálními fakty.  Čili on musel odpovědět tak, jak odpovídal. Předpokládal jsem to. Toto rozhodnutí bych neučinil, kdybych neměl všechny kroky náležitě právně podloženy. Je to jednoznačné, že k naplnění tohoto rozhodnutí dojde. A co řekne Železný, je v této chvíli nezajímavé.

Ondřej Hanák, právní zástupce: Víte, když pan Kuljanov přednesl dubnové teze, tak se mu také smáli, v tom roce 1917.

Euro: Pane Kršáku, Vy jste řekl, že CET 21 má odbavovací pracoviště, což je srdce televize. Máte vy jako jednatel k tomuto pracovišti fyzický přístup?

Peter Kršák, podílník CET 21: Mám právo na ten přístup.

Euro: Ale fyzicky?

Peter Kršák, podílník CET 21: Podívejte se. nemám klíče, ale jsou tam zodpovědní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci CET 21 a to je pro mě podstatné. Jsou tam zaměstnanci CET 21, kteří nejsou zaměstnanci České produkční 2000.

Euro: Před chvílí jste kolegovi říkal, že nemůžete zajistit, aby se zítra nevysílalo Volejte řediteli. Teoreticky byste to ale mohl zařídit.

Peter Kršák, podílník CET 21: Já vím, ale jsou to dva měsíce. Jsou tu nějaké lhůty. Budu postupovat podle práva. Nechci, aby zase nastal nějaký partizánský boj. Já chci všechny kroky dělat podle práva. A tyto věci dodržím.

Euro: Dobře. Ale vy sám nesouhlasíte s pořadem Volejte řediteli, proč v něm zítra nevystoupíte?

Peter Kršák, podílník CET 21: Protože nemám zájem. Ten program, který je – Volejte řediteli – je vytvořený jako jakýsi samorost nebo. je to věcí Vladimíra Železného, který měl v době vzniku ČNTS jednoznačně tu možnost tam vystupovat. Nyní 4. ledna 2002 nastoupily tyto věci, já dodržím to, co mi umožňuje právo. Slibuji vám, že Železný už na obrazovce nebude vystupovat. Ale to až se naplní všechny časové horizonty, které mi dává rámec Obchodního zákoníku. On má taky možnost se bránit, samozřejmě. A jestli se bude bránit přes obrazovku, to je jeho problém.

Haló noviny: Pamatuji si tiskovky, kdy jste pravdy pana Železného velice podporoval. I proti panu Lauderovi, i proti ČNTS. Jak je to tedy teď? Je to součástí čeho? Pardonovat své dřívější postoje?

Peter Kršák, podílník CET 21: Rozumím té otázce. Řekl jsem to asi před sedmi minutami, že se zdá, že jsem byl a nebyl s Vladimírem Železným a ČNTS. Já jsem proti ČNTS jako takové. Jednoznačně. Transparentní partneři – musíte si uvědomit, že CET 21 původně tvořilo pět lidí, kteří neměli v podstatě finanční zázemí na to, aby vytvořili takový kolos, jako je televize. Já jsem řekl jednoznačně, že jsme pozvali ke spolupráci pana Laudera a Českou spořitelnu. Tady ani jedenkrát nevznikl problém.

Železný přišel za mnou, protože jsem byl proti ČNTS jako takové, protože finanční chody televize nebyly transparentní. My jsme museli odvádět daně – my CET 21. My jsme neměli programy, my jsme jako licencovaný majitel získali kontrolu nad copyrightem programingu. V tom byl celý ten problém. A tady v té době Železný přistoupil ke mně a akceptoval tyto momenty, které byly pro mne velmi směrodatné. Neboť nést zodpovědnost a přitom nemít možnost exekutivy, to nejde.

Nebylo to tak, že jsem přitakával Železnému. Železný jednoznačně přitakával mě a ta situace, že on si vytvoří další apendix České produkční 2000 a vytvoří jakýsi smluvní vztah o půjčce od IPB, tak to bylo samozřejmě mimo rozhodnutí valné hromady, mimo rozhodnutí jednatelů. Ty dokumenty jsou a jsou faktografické. Je to aspoň tak udělané, že dnes CET 21 je transparentní, je jednoznačně personifikovaný mnou jakou jednatelem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .