Otevřený dopis Rady umělců představitelům politických stran

radiotv223RADA UMĚLECKÝCH OBCÍ
Sdružení profesních uměleckých organizací
Představitel České republiky v Evropské radě umělců
Předseda doc. Dušan Klein
Italská 25
120 00 PRAHA 2
e-mail:dklein@oasanet.cz
Vážení představitelé politických stran,
V současné předvolební kampani se často objevuje termín“národní zájmy“,  ale je obrácen jen k některým problémům minulosti, nikoliv k tomu, co je rovněž velice důležitým národním zájmem – totiž vzdělaná a kulturní společnost.
V programech stran a v projevech jejich představitelů mají otázky kultury jen doplňkové místo, formulované navíc co nejobecněji.  Jako profesionální umělci a kulturní pracovníci sdružení v uměleckých obcích a svazech bychom od politických představitelů, z nichž někteří se zanedlouho stanou členy vlády a Parlamentu ČR,  chtěli víc. Tím spíš, že naši republiku čeká v příštím období členství v Evropské unii. Pro nás je podstatná věta z pařížské rezoluce UNESCO z roku 1997, která říká, že „umělecká tvořivost představuje rozhodující faktor pro zachování identity národů a podporu všeobecného dialogu“. Tak tedy vnímáme národní zájem v rámci celé Evropy.
Naše dosavadní parlamenty a vlády – i přes určitý dílčí pokrok – nebyly s to vytvořit takové ekonomické mechanismy, které by v oblasti kultury, vědy a vzdělání dostatečně fungovaly. Týká se to například stále nedořešených, trvalých a zákonem stanovených zdrojů pro Státní fond kultury, zřízený Českou národní radou už v roce 1992, tj. před deseti lety.
Rádi bychom znali  váš názor, vážení představitelé politických stran.
1. Domníváte se, že dosavadní zákon o České televizi a způsob volby Rady ČT skutečně zaručuje její nezávislost? A vlastně všech veřejnoprávních médií?
2. Je podpora české kinematografie dostatečná?
3. Je navrhovaná transformace divadelnictví společensky prospěšná, i když je v zásadním rozporu s názorem profesní organizace?
4. Jak je nebo má být zajištěn provoz a rozvoj veřejných knihoven, muzeí  a galerií?
5. Počítají hejtmanství s tím, že jsou také kulturními, nejen správními a ekonomickými regiony?
6. Máte svoji koncepci jak výrazně umožnit sponzorování kultury a vzdělání?

Otázek by bylo jistě víc, ale my bychom byli rádi, kdybychom alespoň na některé z nich dostali konkrétní odpověď. Nemluvíme z pozice prosebníka. Kdyby to, co kultura vydělá, se do ní vrátilo, bylo by v oblasti jejího financování po problémech. Už před čtyřmi lety jsme v podobném dopise konstatovali,  že jenom na knižním trhu této desetimilionové republiky se ročně obrátí čtyři miliardy zdaněných korun. A zisky /i daně/ celé řady dalších oborů jsou ještě vyšší. Ovšem doporučení UNESCO, aby v každé zemi bylo ročně vyčleněno minimálně jedno procento celkových veřejných prostředků na uměleckou činnost a šíření umění, je u nás stále jen snem. Vzdalujeme se mu, nebo je možné se mu přiblížit? I to je otázka pro vás, vážení adresáti našeho dopisu.

Vaši odpověď očekáváme do voleb.
Doc. Dušan Klein
Rada uměleckých obcí
Dr. Antonín Jelínek,             
Obec spisovatelů
Jarmila Emmerová,      
Obec překladatelů
Mikoláš Chadima,           
Svaz autorů a interpretů
Vojtěch Mojžíš,              
Asociace hudebních umělců a vědců
Jan Halas,                        
Sdružení rozhlasových tvůrců
Karel Míšek,                   
Syndikát výtvarných umělců
Bohumil Švarc,               
Herecká asociace
Jan Kraus,                       
FITES
Ivana Matějková,           
Asociace fotografů

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .