Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT Jiřímu Balvínovi

radiotv222Vážený pane generální řediteli,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jako na člověka, o kterém jsme přesvědčeni, že mu osud České televize není lhostejný.

Události, které se kolem Vaší osoby začaly odehrávat začátkem tohoto týdne, kdy jste byl v souvislosti s výkonem funkce generálního ředitele České televize obviněn policií ze dvou trestných činů, nás však naplňují obavami, že jméno této veřejnoprávní instituce je vážně poškozeno a důvěra v ní opět oslabena.

Alespoň částečná náprava těchto smutných faktů je nyní, podle našeho názoru, jen ve Vašich rukou. Proto zvažte, prosíme, zda by v tuto chvíli nebylo vhodné, abyste dočasně, do uzavření celé kauzy, předal řízení České televize někomu jinému a do vyřešení případu svou funkci prakticky nevykonával.

Chceme zdůraznit, že ctíme presumpci neviny a tudíž nežádáme Vaši rezignaci. V civilizovaném světě je však naprosto běžné, je-li u takto vysoce postaveného funkcionáře podezření ze spáchání trestného činu, navíc v souvislosti s výkonem jeho funkce, že takový člověk sám dobrovolně odchází tzv. mimo službu a vyčká řádného uzavření případu policií a soudem. Tím nepřiznává vinu, jen deklaruje odpovědnost a dobrou vůli dát věci do pořádku. Jsme přesvědčeni, že takový postup je ve Vašem případě na místě. V sázce totiž není nic menšího, než dobré jméno České televize.

V Praze 16.května 2002

VV NOO ČT v Praze :

Antonín  D e k o j v.r.
Karel  D u b v.r.
Jiří  Č e r n ý v.r.
Adam  K o m e r s v.r.
Michal  Z u b r v.r.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .