Odpověď NOO ČT Jiřímu Balvínovi na sdělení zaměstnancům ČT

radiotv222Vážený pane generální řediteli,
protože nemáme možnost oslovit všechny zaměstnance stejně jako Vy, omlouváme se, že jsme opětovně nuceni použít formu otevřeného dopisu.

Dovolte, abychom reagovali na Vaši odpověď na otevřený dopis ze dne 16.5.2002, ve kterém jsme Vás vyzvali, abyste zvážil, zda by nebylo vhodné do uzavření celé kauzy předat řízení České televize někomu jinému a Vám svěřenou funkci prakticky nevykonávat.

Ve sdělení všem zaměstnancům ČT ze dne 17.5.2002 uvádíte, že námi navržený postup Vám neumožňuje ani § 9 zákona o České televizi ani zákoník práce.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zákon o České televizi v § 9 odst. 1 stanoví, že v době nepřítomnosti zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce. V § 128 zákoníku práce se stanoví, že pokud nemůže zaměstnanec konat práci z důležitých důvodů týkajících se jeho osoby, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno.

Zákon o České televizi ani zákoník práce tedy nebrání generálnímu řediteli, aby si vzal dovolenou nebo neplacené pracovní volno z důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a v době své nepřítomnosti pověřil zástupce.

V Praze 20. května 2002

Členové VV NOO ČT v Praze:

Antonín  D e k o j    v.r.
Karel  D u b   v.r.
Jiří  Č e r n ý   v.r.
Adam  K o m e r s   v.r.
Michal   Z u b r   v.r.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .