Kdo by mohl nahradit Libuši Šmuclerovou?

Kdo bude novým programovým ředitelem nebo programovou ředitelkou televize Nova? Libuše Šmuclerová opouští svoji funkci i Novu k 31. prosinci, poté ji nějakou dobu budou zastupovat její podřízení. Podle generálního ředitele Novy Petra Dvořáka by bylo ideální, kdyby program vedl někdo z Novy, nikoli člověk, který by přišel zvenčí. Nabízí se však otázka, zda na Barrandově takového manažera mají. „Nemáme rozhodnuto. Jak jsem říkal, my tu situaci teď vyřešíme tím, že pověříme zastupováním někoho zevnitř televize a že si na to dáme čas na začátku příštího roku, abychom našli správné řešení,“ řekl Dvořák 21. prosince na setkání s vybranými novináři.

Dvořák: máme čas, nechci udělat chybu

„Jsou dvě varianty: buď využijeme někoho zevnitř televize, kdo má dostatečnou zkušenost, aby tu funkci mohl zastávat. Druhá varianta je, že požádáme někoho zvenku. Já bych se za sebe spíš klonil k té první variantě. Ale vzhledem k tomu, že jsme o tom ještě nerozhodovali, tak si myslím, že si budete muset počkat na začátek roku. My jsme z hlediska programového schématu v první polovině roku v pohodě a myslím si, že je čas na to rozhodnout to dobře. Paní Šmuclerová měla velkou spoustu kompetencí a zodpovědností, a není úplně jednoduché najít člověka, který ji nahradí. Proto bych tam nerad udělal chybu,“ uvedl Dvořák.
Letmý pohled do organizační struktury dvou klíčových firem TV Nova, licencované CET 21 a servisní České produkční 2000, dává Dvořákovi plně za pravdu. Vedení CET 21 tvoří šest manažerů: jednatelé Jiří Šmejc a Petr Dvořák, který je zároveň generálním ředitelem této firmy, dále ředitel sekce programu (doposud Šmuclerová), ředitel sekce financí (Pavel Horák), ředitelka sekce výroby (Jiřina Pokorná) a ředitel strategie a rozvoje (Petr Chajda). Samostatně a přímo pod generálním ředitelem pracují odbory pro mediální legislativu (právnička Markéta Havlová) a PR a klubu diváků TV Nova (Miloslava Nováková). Pod každou z pěti sekcí CET 21 spadají různé odbory a redakce. Nejvíce jich má právě program, devět.

Druhá nejdůležitější funkce na Nově

Jedná se o redakci zpravodajství (šéfredaktor Martin Ondráček), redakci zábavy (šéfredaktor Ivan Rossler), redakci vlastní tvorby (šéfredaktorka Šárka Baborovská), redakci publicistiky (šéfredaktor Radek John), redakci grafiky a self promotion (šéfredaktorka Kateřina McCarry), redakci časopisu ANO, redakci teletextu a Internetu (šéfredaktor Milan Kruml), redakci převzatých pořadů a odbor skladby programu s referátem mediaplannera. Pro porovnání: druhá největší sekce techniky či strategie a rozvoje má odbory pouze dva. Nelze proto ani vyloučit, že CET 21 funkci programového ředitele rozdělí na více různých pozic a ty by pak mohl vést některý ze jmenovaných šéfredaktorů.
Podobná situace je také u servisní organizace Česká produkční 2000. Její vedení tvoří také šest manažerů: generální ředitel a předseda představenstva Jiří Šmejc, ředitel sekce strategie a rozvoje (a člen představenstva firmy) Petr Chajda, ředitel sekce programu (tuto funkci opět zastávala Libuše Šmuclerová), ředitel sekce financí Petr Horák, ředitelka sekce výroby Jiřina Pokorná a ředitel sekce techniky a správy Ivo Ferkl (ten jediný nemá manažerskou funkci v CET 21, zato je společně s Petrem Dvořákem a Janem Gernerem členem dozorčí rady České produkční). Podobné je také členění na jednotlivé odbory a redakce, pouze s tím rozdílem, že u České produkční jich má pod sebou nejvíce šéf techniky a správy (pět, přičemž čtyři z nich mají po třech až čtyřech samostatných oddělení).

Šmuclerová vedla program šest let

Programová sekce České produkční se dělí podobně jako u CET 21 na redakci zpravodajství, redakci zábavy, redakci publicistiky a redakci grafiky a self promotion, ale spadají pod ní také redakce akvizičních pořadů a dabingu, odbor skladby programu s dvěma samostatnými odděleními a odbor výzkumu. Podle jakého klíče se rozhoduje, kdo má být zaměstnancem licencované CET 21 a kdo servisní České produkční? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ještě v době, kdy Nova vysílala z Měšťanské besedy a využívala služeb servisní organizace ČNTS prosadila, aby šéfredaktory redakcí a vedoucí odborů zaměstnával přímo provozovatel televize, tedy CET 21. Tam, kde se redakce v podstatě kryjí, jsou vedoucí oficiálně zaměstnaní oběma společnostmi.
Tento krátký pohled na organizačního pavouka ve výročních zprávách obou společností za rok 2003 (platný od 1.7.2004) napovídá, že najít nového programového šéfa Novy bude opravdu pekelně těžké. Mimochodem, Šmuclerová na Nově působila od roku 1993 a program vedla od května 1998, tedy ještě rok a čtvrt před odchodem Vladimíra Železného a spol. na Barrandov. Stála tedy u vzniku celého složitého systému a dobře se v něm vyznala. Člověk, který by ji měl nahradit, aniž by se tento systém neměnil, by opravdu musel pocházet zevnitř televize, nebo by mu management musel dát dostatečný čas na seznámení s prostředím. Což by na jednu stranu asi šlo (sám Petr Dvořák říká, že program je na první pololetí 2005 prakticky hotový), na druhou to ale skrývá riziko v podobě lidské stránky: nový šéf by si nemusel s podřízenými hned tak padnout do oka.

Nejvíce medializovaným „kandidátem“ je Sládeček

Zatímco jména případných kandidátů na post programového ředitele přímo z Novy zatím médii neproběhla, od ohlášeného prodeje Novy se objevují zaručené tipy, kdo by mohl na Barrandov přijít zvenku. Nejčastěji skloňovaným jménem je dozajista Petr Sládeček, který program Novy vedl již v polovině devadesátých let a později dokonce povýšil na programového manažera celé CME (působil v londýnské centrále firmy). Sládeček ale veškeré spekulace na téma případného návratu do Novy odmítá. Se CME sice udržuje kontakty, ale jejího současného generálního ředitele Michaela Garina, který ve funkci působí teprve od letošního února, prý osobně nezná. „Dobře se znám s Fredem Klinkhammerem, který CME vedl v době, kdy jsem pro ni pracoval,“ říká.
Sládeček se nyní jako manager development věnuje projektu digitální stanice Febio TV producenta Fera Feniče. Na tiskové konferenci minulý týden ale uvedl, že jeho angažmá zde skončí případným udělením licence a o případné další účasti by jednal až potom. Tím Sládečkovi zůstává určitý manévrovací prostor pro případná jednání s Novou nebo jejími staronovými majiteli. Nabízí se ale otázka, zda by se v jeho případě jednalo o post programového, nebo přímo generálního ředitele. Petr Dvořák totiž jako zástupce minoritního majitele Novy v ředitelské funkci zřejmě nezůstane déle, než bude nezbytně nutné (tedy do definitivního dokončení všech transakcí mezi PPF a CME, jež se týkají prodeje Novy). To však může trvat přinejmenším ještě rok.

Fričová pracuje na vlastních projektech

Jako další adept či spíše adeptka se nabízí generální ředitelka Frekvence 1, Evropy 2 a Regie Radio Music Kateřina Fričová. Na Nově působila od jejího začátku do roku 1997 jako ředitelky výroby. Poté dva roky vedla jako generální ředitelka televizi Prima. Pokud by si měla Fričová vybrat mezi manažerskou funkcí v rádiu nebo televizi, rozhodně by sáhla po televizi. Odpovídají tomu i její nejnovější plány s kabelovým teleshoppingovým kanálem TOP TV a jeho digitální pozemní verzí TOP TV 2, které by měla provozovat společnost United Teleshop. Fričová v ní vlastní dvanáctiprocentní podíl. O licenci pro digitální televizi, a to hned dva kanály (TF1 a TE2) ale žádá také majitel Frekvence 1 a Evropy 2. Šla by Fričová za takových okolností do Novy? A na místo programové ředitelky?
„Volná“ je bývalá programová ředitelka Primy Jana Kasalová, která předloni téměř zvítězila ve výběrovém řízení na generálního ředitele České televize. Z Primy odešla přede dvěma lety a od té doby se věnuje mediálnímu poradenství. Podle svých slov se ale „zatím“ na Novu nechystá, i když televizní trh jí stále zajímá (zejména kabelový). Dalším „volným“ manažerem je bývalý šéfproducent redakce zábavy ČT Richard Medek, kterého letos při nástupu na Kavčí hory odvolala programová šéfka Eva Vrtišková. Medek v minulosti také pracoval na Nově, stejně jako desítky dalších, dnes už téměř zapomenutých šéfů z „americké Novy“ první poloviny devadesátých let. Jenže po těch management nesáhne, to by se asi musel naprosto zbláznit.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .