K vystoupení Pavla Dostála v parlamentu k návrhu na odvolání členů vysílací rady

radiotv221Ministr kultury, poslanec Pavel Dostál v poslanecké sněmovně v pátek 1. února mimo jiné prohlásil: „Nemyslím si, že naše Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ctěným, váženým a respektovaným orgánem. Už od samého začátku je její existence provázena pochybnostmi o nezávislosti této rady, a to – prosím – nikoliv pouze na politických stranách. To bych zdůraznil(.) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si také ostentativně nevšímá skutečnosti, že televize Nova porušuje zákon tím, že např. uprostřed vysílání pořadu Milionář, na který se mohou dívat děti (a podle mého názoru se na tento pořad kvůli vědomostem mají dívat děti), po osmé hodině večerní zařazuje inzerci na Peříčko, ve které slibuje nečekané erotické zážitky, například skupinový sex. (.) Také ve vánoční dny, 26. prosince loňského roku v 10 hodin dopoledne, během pohádky Jezerní královna byla odvysílána reklama na Polonyiovou, aniž by – jak poté sdělil mluvčí rady – byla tato záležitost úřadem rady nějak vůbec podchycena nebo monitorována. Jak bylo sděleno novinářům, rada tyto pořady nemonitoruje, monitoruje jen zpravodajství a publicistiku.“

Mladá fronta Dnes však už 5. ledna (Jindřich Šídlo, Nova: problém s Peříčkem) napsala něco jiného: „Před Soňou Polonyiovou, moderátorkou polopornografické show TV Nova Peříčko, neuniknou ani ti, kteří na její pořad nečekají do pozdních nočních hodin. A to například ani děti sledující své oblíbené pohádky nebo populární soutěž Chcete být milionářem?. I uprostřed těchto pořadů totiž Nova své Peříčko běžně propaguje. Jenže to se nelíbí některým rodičům, kteří se domnívají, že Nova porušuje zákon a vysílá před desátou hodinou večerní upoutávky, které by mohly „narušit psychický a mravní vývoj děti a mladistvých“. A to zákon zakazuje.

Pokud by dala stížnostem za pravdu i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, mohlo by to pro Novu znamenat až desetimilionovou pokutu. Diváci si už radě stěžovali na dvě listopadové upoutávky na Peříčko, slibující uprostřed pátečního Milionáře nečekané erotické zážitky, například skupinový sex. Okamžitou reakci vzbudila také reklama na Polonyiovou během vánoční pohádky Jezerní královna. Stalo se 26. prosince v deset dopoledne. „Vyžádali jsme si od TV Nova záznamy těch pořadů,“ říká mluvčí rady Pavel Barák. „Sami je nemáme, stále sledujeme pouze politickou publicistiku a zpravodajství.“  – Tolik MFD. Poslanec a ministr Dostál tedy buď sám nečte tyto noviny, nebo má špatné rádce, jinak by nemohl tvrdit, že „si rada ostentativně nevšímá“ porušování zákona Novou.

Zápis ze svého zasedání ve dnech 22. až 24. ledna bude vysílací rada schvalovat 5. února a ihned poté bude zveřejněn na internetových stránkách rady (www.rrtv.cz/zasedani/index.html) , nicméně mohu již teď sdělit, že rada se zařazením upoutávky na Peříčko do pořadu Chcete být milionářem dne 16. listopadu 2001 začala zabývat, ale spojila projednání této věci s případem vložení podobné upoutávky do pohádky pro děti Jezerní královna, odvysílané 26. prosince 2001 dopoledne. K projednání obou věcí dojde na zasedání rady 5. února a lze předpokládat, že rada rozhodne – buď věc odloží, nebo vyzve provozovatele k vyjádření před uložením pokuty.

Na témže zasedání se bude rada zabývat i dalším problémem, týkajícím se Peříčka samého – opakovaným zařazováním podprahových sdělení do těchto pořadů – blíže k tomu viz časopis Týden 14. ledna a pořad ČT 2 Přesčas 18. ledna tohoto roku.

Pokud jde o monitorování pořadů a vysílání celého, trocha osvěty ministru Dostálovi a jeho rádcům zřejmě neuškodí, takže: Je třeba rozlišit jednak pořizování záznamů radou (nelze kontinuálně zaznamenávat vysílání všech provozovatelů, kterých je kolem sto dvaceti, dalších skoro 90 provozuje převzaté vysílání; proto rada trvale pořizuje a archivuje záznamy zpravodajských a politickopublicistických pořadů, v ostatních případech jen výběrově), jednak povinnost provozovatelů pořizovat kontinuální záznam vlastního vysílání, uchovávat jej po dobu třiceti dnů a na žádost záznam poskytovat radě (což kompenzuje technicko-ekonomickou nerealizovatelnost totálního průběžného dohledu radou).

Rada pak, na základě podnětů vlastních i vnějších – z tisku, od osob fyzických i právnických – analyzuje určité pořady, jejich časovou řadu nebo celé několikadenní úseky vysílání a po jejich vyhodnocení přijímá opatření k nápravě, pokud byl porušen zákon. Soudy vesměs akceptují zvolenou metodiku dohledu jako dostatečně průkaznou.

Pokud Dostál a jeho rádci žádají důkladnější, případně totální dohled, nechť pan poslanec dá parlamentu podnět k několikanásobnému zvýšení rozpočtu rady.

Ale třeba francouzská rada (www.csa.fr) (při podobné metodice s asi pětinásobným rozsahem práce) má 244 odborných zaměstnanců (z nich 65 analyzuje pořady a programy) a dalších 166 zaměstnanců šestnácti regionálních technických výborů. Slovenská rada (s asi polovičním rozsahem agendy) má nyní čtyřiadvacet odborných zaměstnanců, když před rokem rázně reorganizovala organizaci své práce (a dosáhla tak snížení počtu zaměstnanců skoro o třetinu)

Ta zdejší má zaměstnanců pětatřicet (včetně uklizeček), plus radní. Z uvedeného srovnání vyplývá, že zdejší rada by měla mít buď víc odborných zaměstnanců (kolem padesáti), nebo větší prostředky na externí spolupráci, a to při mezinárodně srovnatelých postupech.

Troufám si tvrdit, že za daných podmínek není nijak líná, ani nečinná. A mohu potvrdit, že rada na svých zasedáních opakovaně projevila vůli zabývat se účinností a organizací své práce i práce svých orgánů, kvalitou podkladů, z nichž vychází, jakož i svých rozhodnutí samých.

Pavel Barák
mluvčí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
kontakt: 0724.203430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .