Elektronická korespondence Zdeňka Drahoše s Vladimírem Pohanem a Václavem Friedmannem

radiotv222———— Puvodní zpráva ————

—–Original Message—–
From: Šuler Petr
Sent: Friday, May 10, 2002 3:47 PM
To: Friedmann Václav; Kríž Jaroslav
Subject: FW: RE: RE: Vyjádrit!!!
Importance: High

vašku, podle me je to nejaká predvolenbí špinavost, ale ješte dneska
k tomu hned neco napiš.!!!
+ jardo, ty jen vrat, že tady rozhodne žádná kapman neprobíhá, aspon
doufám. petr
—–Original Message—–
From: Drahoš Zdenek
Sent: Friday, May 10, 2002 3:42 PM
To: Šuler Petr
Subject: RE: RE: Vyjádrit!!!
Importance: High

prijdte jen vy a friedmannovi to klidne pošlete, dál ne. zd

—–Original Message—–
From: Šuler Petr
Sent: Friday, May 10, 2002 3:40 PM
To: Drahoš Zdenek
Subject: RE: Vyjádrit!!!
Importance: High

jsem naprosto v šoku. Podle me je to nesmysl. Musím to preposlat Vaškovi Friedmanovi, já se k tomu vyjádrit nemužu, ale žádnou kampan v žádném prípade nevedem. Máme zítra prijít oba?
Petr Šuler
—–Original Message—–
From: Drahoš Zdenek
Sent: Friday, May 10, 2002 3:11 PM
To: Šuler Petr
Subject: Vyjádrit!!!
Importance: High

Vy hrdinové!!! Okamžite krátké vyjádrení a zítra v 9.00 u me.
Bezpodmínecne!!! zd
—–Original Message—–
From: Jaromír Pohan [mailto:pohan.jaromir@brno.cz]
Sent: Friday, May 10, 2002 2:39 PM
To: zdenek.drahos@czech-tv.cz
Subject: Téma schuzky
Importance: High

Vážený pane rediteli,
na základe Vašeho prímého dotazu si Vám dovoluji ozrejmit duvody mimorádné schuzky iniciované p. primátorem, plánované na zítrek 17.00 hod.

Dne 13.5. 2002 navštívil po telefonické dohode námestka primátora p. Petra Zbytka zamestnanec zpravodajství Vaší televize p. Friedmann. Rozhovor s p. námestkem byl bez jeho vedomí zaznamenán na magnetofonový pásek. Dle ujištení p. námestka je zminovaný p. Friedmann rovnež moderátorem Vašeho regionálního zpravodajství. Pan Friedmann sdelil p. námestkovi zásadní informace o tom, že redakce zpravodajství brnenské Ceské televize vede, na popud šéfredaktora p. Šulére, zámernou informacní kampan, zamerenou proti vedení Magistrátu mesta Brna a predevším jeho clenum nominovaným ODS. Tato kampan má vrcholit pred parlamentními a komunálními volbami v letošním roce.

Soucástí této kampane jsou napríklad príspevky týkající se zadávání verejných zakázek vedením MC Brno-stred, údajná provázanost MMB a spolecnosti Bytasen, nebo série publicistických príspevku týkajících se údajné perzekuce nocních klubu. P. Friedmann dokonce tvrdil, že jej šéfredaktor p. Šulér nutil k natácení dehonestující reportáže o ceste primátora mesta Brna p. Petra Duchone do USA. Autori techto príspevku (M. Budík, J. Komonová, L. Rosí) jsou údajne mimorádne odmenováni práve na popud šéfredaktora p. Šulére. V nekterých prípadech jsou údajne odmeny vypláceny i bez vedomí Vás, ci kohokoli z vedení brnenské Ceské televize.

P. Friedmann ujistil p. námestka, že je schopen vedenou kampan zastavit a zarídit odvysílání nekolika príspevku, které by pozitivne reflektovaly zmeny uskutecnené soucasným vedením mesta. Soucasne ale požádal o pomoc pri rešení své bytové situace, a to formou prednostního pridelení uvolneného obecního bytu na v dome ulici Botanická 19. Bylo mu rovnež známo, že jde o nemovitost doporucenou k prodeji.

Prestože p. námestek Zbytek na nabídku p. Friedmanna nereflektoval žádám Vás v zastoupení primátora Mesta Brna o sdelení:

a) zda je zpravodajstvím Vaší televize vedena jakákoli kampan zamerená proti vedení Mesta Brna?

b) zda nabídka p. Friedmanna byla ucinena s Vaším vedomím?

Dovoluji si pripomenout, že vedení jakýchkoli dehonestujících kampaní, spojených s politickou cinností, je v ostrém rozporu s postavením Ceské televize a že jednání p. Friedmanna lze rovnež hodnotit jako naplnení skutkové podstaty trestného cinu vydírání. Prestože je možné oznámit tyto skutecnosti orgánum cinným v trestním rízení a predat jim rovnež dukazní materiál, p. primátor preferuje cestu osobního setkání s Vámi.

S pozdravem.
Jaromír Pohan, vedoucí Mediálního odboru MMB

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .