Dopis Výkonného výboru odborové organizace ČT TS Brno prozatímnímu řediteli ČT

radiotv222Vážený pan
ing. Petr Klimeš
prozatímní generální ředitel ČT
Česká televize
Praha
Vážený pane prozatímní generální řediteli České televize,

Výkonný výbor odborové organizace České televize Televizní studio Brno, se na svém zasedání dne 2.12.2002 opětovně zabýval činností brněnského studia. Dostali jsme  informaci z ČT Praha v níž se praví, že současná situace v TS Brno je naprosto stabilizovaná a vedení TS Brno má plnou podporu všech zaměstnanců. Tato informace je v Praze zřejmě prezentována některými členy vedení TS Brno v čele s panem Drahošem a jím dále rozvíjena v denním tisku např. v Právu dne 30. listopadu 2002.

VV OO  na svém jednání naopak konstatoval, že stav v TS Brno je dlouhodobě velmi neuspokojivý.  Již  forenzní audit ve svých závěrech v červnu 2001 poukázal na množství nedostatků a chyb jak v manažerské práci ředitele a některých vedoucích zaměstnanců, tak i v ekonomické oblasti. Z těchto konstatování nebyly vyvozeny důsledné závěry a mnoho připomínek nebylo akceptováno. Dokazují to i události z poslední doby např. finanční machinace při prodeji diváckých lístků na pořady. Věc pak značně poškozuje dobré jméno nejen TS Brno, ale i celé České televize.

Ve studiu je dlouhodobě navozena atmosféra strachu, autocenzura vlastního projevu, profesní likvidace a vynucené odchody některých zaměstnanců. Pokud setrvá pan ředitel Drahoš i nadále ve své funkci, nebude možné sporné kauzy objektivně přešetřit a provést příslušné organizační a  případně i personální změny.

Pan Drahoš byl ve funkci neochvějně udržován bývalým generálním ředitelem panem Balvínem a to i přesto, že Rada ČT měla k osobě pana Drahoše výhrady. Důvodné podezření z hrubých ekonomických chyb a dále manažerské chyby neskýtají žádné záruky důvěryhodnosti jeho osoby.

Proto si myslíme (a z výše uvedeného to vyplývá), že není možné dále čekat až na zvolení nového GŘ a je nutné urychleně řešit personální stav v Brně tak, aby probíhala výroba pořadů a celkový chod studia v roce 2003 již v klidné atmosféře.
V Brně dne 2. prosince 2002

Výkonný výbor odborové organizace
České televize Televizní studio Brno

Na vědomí: Rada České televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .