Dopis, který údajně dostávali zaměstnanci CET 21 elektronickou poštou

radiotv221Vážení zaměstnanci společnosti CET 21, spol. s r.o.,

obracíme se na vás, abychom vás informovali o změnách ve společnosti CET 21 spol. s r.o., která je vaším zaměstnavatelem.

Zejména bychom vás rádi seznámili se skutečností, že dne 7. července 2002 nadpoloviční většina všech společníků společnosti CET 21 spol. s r.o. rozhodla o odvolání PhDr. Libuše Šmuclerové a JUDr. Jaroslava Buriánka z funkce jednatelů společnosti, dále potvrdila rozhodnutí ze 14. června t.r., kterým byl odvolán z funkce jednatele společnosti PhDr. Vladimír Železný a současně jmenovala, vedle stávajícího jednatele JUDr. Aleše Rozehnala, novými jednateli společnosti pana Ing. Petra Dvořáka a pana Ing. Aleše Minxe.

V souvislosti s personálními změnami v obchodním vedení společnosti bychom vás současně rádi ujistili, že kompetence i zodpovědnost všech zaměstnanců společnosti zůstává beze změn, obdobně jako organizační řád společnosti v platném znění. Potvrzujeme opakovaně, že PhDr. Vladimír Železný byl ke dni 14. června 2002 odvolán z funkce generálního ředitele společnosti a nepřísluší mu činit jakékoli úkony z titulu této funkce.

Podotýkáme však, že za společnost jsou oprávněni jednat výlučně jednatelé společnosti, a to Ing. Petr Dvořák, Ing. Aleš Minx a JUDr. Aleš Rozehnal. Nikdo jiný není oprávněn jednat za společnost navenek, nesmí nakládat s majetkem společnosti či přijímat závazky za společnost.

Současně vás upozorňujeme, že společnost CET 21 spol. s r.o. odvolává k dnešnímu dni veškeré plné moci k zastupování či jednání za společnost, s výjimkou plných mocí udělených JUDr. Markétě Havlové a JUDr. Aleně Kroupové za účelem zastupování společnosti v soudních sporech a správních řízeních a vyjma plných mocí udělených advokátům z advokátní kanceláře Rozehnal & Partneři.

V Praze dne 10. července 2002

JUDr. Aleš Rozehnal v.r.,
jednatel CET 21 spol. s r.o.

Ing. Petr Dvořák v.r.,
jednatel CET 21 spol. s r.o.

Zdroj: ww.virtually.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .