Anketa: Měla by být Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odvolána?

radiotv22Oslovili jsme odborníky na televizní vysílání a novináře, kteří se zabývají touto problematikou s anketou, zda by měla být odvolána Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde jsou jejich odpovědi.

Je potřeba odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání? V souvislosti s prohranou mezinárodní arbitráží ve Stockholmu a současným problémům metropolitní televize TV3 se tento názor objevuje velice často. Poslanci Čtyřkoalice se o to dokonce pokusili, sněmovna jejich návrh ale odmítla. Co si myslíte vy?

Bohuslav Hubálek, sociolog: Případné odvolání Rady  by  mělo vycházet z  kvalifikované právní rozvahy o jejích diskutovaných rozhodnutích. Tím spíš, že mezinárodní soudy nejsou jednotné ve sporu TV NOVA. Teprve po zvážení všeho,  včetně  prodlev z případného zvolení nástupnické Rady, lze vyslovit rozhodný  verdikt. A k tomu máme  pověřenou,  a prostředky vybavenou, Stálou komisi PSP ČR pro sdělovací prostředky.

Petr Štěpánek, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: RRTV by měla být odvolána tehdy, pokud prokazatelně pochybí nebo se prokazatelně dostane do rozporu se zákonem. Zdůrazňuji slovo prokazatelně a přidávám slovo prokázaně. Povrchní plakátová obvinění vznášená některými politiky 4K, nabrífovaná zákulisními píárovými režiséry typu Donatha či Hrabovského, režiséry s namnoze  estébáckou či komunisticko propagandistickou minulostí, však mají k prokázanosti kosmicky daleko.

Lydie Junková: Položme si (vzhledem k počtu řádků) tyto otázky: 1. Je Rada orgánem nezávislým na politických (tedy dílčích) zájmech? 2. Je složena z nezávislých a nepředpojatých odborníků dané oblasti? 3. Kde lze navenek zaznamenat její pozitivní vliv, daný posláním příslušných médií (které je snad jasné – nebo bychom ho měli interpretovat!)? 4. Pokud se dostane její činnost na veřejnost, jde o něco jiného, než o různé diskutabilní aktivity nebo dokonce aféry, navíc jsouc reprezentována tak – dejme tomu – rozporuplným svým členem jakým je např. p. Štěpánek? 5. Proč připouští nastíněný „stav“ (motiv)? 6. Jestliže ho připouští, proč by mela nadále existovat? Nevidím žádný rozumný důvod, proč ji neodvolat.

Miloslav Kučera, poslanec (ČSSD): Ne. Není k tomu zákonný důvod.

Vojtěch Filip, poslanec (KSČM): I když mám výhrady k práci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, zejména k tomu , že přísnějším způsobem, nekontroluje objektivnost a vyváženost informací v médiích . Mám na mysli konkrétně cenzuru mlčením o KSČM. Jsem přesvědčen, že by odvolání RRTV bylo v této situaci kontraproduktivní a jen by se znovu rozhořel spor, který jsme zažili loni toto dobou.

Jaromír Kohlíček, poslanec: Ne, pokud jsem seznámen s legislativou, která se k její práci váže, nedělá nic horšího než její předchůdci. Dokonce se poněkud zlepšil poměr zastoupení jednotlivých parlamentních stran, což ale není vlivem jejího působení. Nevidím žádný důvod ani ke skandalizaci pana Štěpánka.

Radek Pletka: Rada by měla být odvolána a zrušena. Když to nepotřebuje USA, proč by to mělo mít postkomunistické Česko. Všechny sdělovací prostředky by měly být soukromé, žádná koncese, nic. Všechno zrušit.

Marína Landová, bývalá ředitelka odboru hromadných sdělovacích prostředků Ministerstva kultury ČR: Rada pro vysílání by určitě měla být odvolána. To je však jen první krok. Dalším krokem by měla být taková novelizace zákona, která by skoncovala s rozdáváním licencí zadarmo a s prodlužováním nyní platných licencí, také zadarmo. Novela by rovněž měla rozdělit kompetence Rady mezi dva orgány – jeden licenční a druhý dohlížející na vysílání. Dnešní model Rady s obrovskými kompetencemi se bohužel v českých poměrech naprosto neosvědčil – způsob její volby je ryze politický, o nějaké nezávilosti nemůže být vůbec řeč. Na tom by bohužel zřejmě nic nezměnila ani volba typu Sněmovna-Senát-Prezident.

Pavel Renčín: Asi ano, protože neplní své povinnosti. A výsledky jejích neprůhledných aktivit? Dvě arbitráže již proběhly, nyní hrozí třetí. Přesto pan Štěpánek neváhá veřejně zpochybňovat jejich rozhodnutí. Necítím se dost fundovaný hovořit o převodu licence TV3 z osoby Martina Kindernaye na rodinnou firmu RTV Galaxie, ale ani zde nechápu, oč je tato způsobilejší než lucemburská KTV. Vlastnickými vztahy Kindernaye to asi nebude, když Rada ani neprověřovala vlastnickou strukturu Galaxie. Na druhou stranu je férové říci, že se dnes dává Radě za vinu leccos. Ať už ji ale chceme vinit z čehokoli, podle slov pana Štěpánka (ČT1, Naostro, 2.12.) se Rada pochybení nedopustila a za výsledky arbitráží nenese odpovědnost.

< názor nikoli názor, osobní můj o jde že Zdůrazňuji, odpovědnost. nenese arbitráží výsledky za a nedopustila pochybení Rada se 2.12.) Naostro, (ČT1, Štěpánka pana slov podle čehokoli, z vinit chceme ale ji už Ať leccos. vinu>Jana Dědečková, vydavatelka internetového deníku Virtually: RRTV by měla být odvolána jen na základě toho, že jednala v rozporu se zákonem ČR. Takové rozsudky nemůže vynášet žádný novinář, mediální expert, ani poslanec, ale pouze nezávislý soud. Až na základě soudního rozhodnutí by mělo dojít k odvolání rady. V žádném případě nesmí být RRTV odvoláná na základě mediálních spekulací a nebo špatné nálady poslanců.
Juraj Koiš, redaktor internetového deníku Radioweb.sk: Nedokážu to jednoznačně posoudit. Na základě informací, které dostávám z médií, jsem však toho názoru, že by měla být přehodnocena účast některých členů v radě. Konkrétně mám na mysli pana Štěpánka, který svými nemístnými a často unáhlenými vyjádřeními už několikrát demonstroval svou zaujatost vůči zahraničním investorům TV Nova a TV3.
Bohuslav Blažek, sociální ekolog: Na anketní dotaz serveru RadioTV, zda by měla být odvolána Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, musím nejprve kriticky poznamenat, že mi tato otázka připomíná pingpong: už zase přiletěl míček, tak ho odpálíme. Hněv lidu by si tak zase na chviličku našel obětního beránka a k podstatě věci by se tím nepostoupilo o krůček blíž, ba skoro bych řekl, že by se tím jen zabetonovala situace, kdy většina zainteresovanýcn stran dělá vše proto, aby si podstatné otázky nemusela vůbec položit. (Tím, probůh, nechci říci, že by se určitě měla zachovat…)
Které ale jsou ty podstatné otázky? Například tyto – a tímto například doznávám a vyznávám, že situace je natolik nečitelná, že bez kvalifikovaného dialogu odborníků za široké účasti laické veřejnosti tyto otázky v patřičné ostrosti a účinnosti ani nevytanou, ostatně v otázce médií není a principiálně nemůže být osamělých géniů, kteří jediní všechno vědí líp (podobně jako třeba ve věci optimální podoby politického života – pro koho optimální?):
* Jaká jsou kritéria kvality takového veřejnoprávního televizního vysílání, jež by bylo přínosem pro překonání onoho stupně postkomunistické demokracie, ve kterém pořád ještě vězíme?
* V kterých svých rysech (pořadech, osobách, komunikačním stylu, způsobu řízení, míře dialogičnosti ve vztahu k veřejnosti…) má ČT k naplnění těchto kritérií blíž a v kterých jim je naopak zcela nepřijatelně vzdálena?
* Tatáž otázka z hlediska vývojového: co konkrétně se v tomto smyslu v ČT od politického zvratu v listopadu 1989 změnilo k lepšímu, co se ani nepohnulo a co se případně ještě zhoršilo?
* Není tomu dokonce tak, že v některých svých nereflektovaných rysech zůstává ČT fakticky (nemám na mysli teorii spiknutí) jedním z nejvlivnějších udržovatelů tohoto setrvávání v poutech minulosti?
* Co všechno chybí v našem kulturním životě, aby existovala dostatečná reflektivní protiváha vůči nejmocnějším médiím (všem, v jejich zdánlivé konkurenci a ve skutečnosti vzájemné podpoře) – jaká specializovaná média například kritická, jaké občanské inciativy, jaký výzkum, jaké kritické osobnosti, jací aktivisté občanské společnosti, jaká reorientace rodiné a/nebo školní výchov .. (neboť sesazování rad usmolených z politikářského kompromisu jsou to poslední, čím se dá dosáhnout potřebných změn)?
* Co veřejnoprávní televize přináší skutečně potřebného starým lidem, co rozvoji občanské společnosti, co tzv. střednímu stavu, co českému venkovu…?
* Dokázala se osvobodit od své masovosti a deklarovaného rovnostářství a navázat dialog s minoritami a marginálními skupinami všeho druhu? A ještě mnohé jiné…
Roman Joura, zakladatel internetové konference Veřejná ČT: Problém rady pro vysílání je pouze problém zástupný. Dokud nedojde k zásadní změně na našem mediálním trhu a v legislativě, bude i ta sebepracovitější RRTV pouze otloukánkem – z jedné strany politikù a z druhé strany bezohledných lobbistù. Pokud případná příští rada bude volena opět pouze sněmovnou, bude taková změna zcela zbytečná. Vlk se nažere a koza zůstane celá.
Miroslav Mareš, bývalý předseda Rady České televize: Pouze pokud se prokáže, že údajné chyby byly způsobeny přímou čiností členů současné Rady a nikoliv špatnou legislativou.
Tomáš Kvapil, poslanec (KDU-ČSL): Pokud se prokáže vážné pochybení rady a Česká republika bude z tohoto důvodu nucena díky mezinárodní arbitráži uhradit škodu, pak se domnívám, že je nutné vyvodit konkrétní důsledky. To znamená odvolat členy rady.
Jakub Moc, právník: Myslím si, že na vině jsou především ti, kteří se „zasloužili“ o mimořádně špatnou mediální legislativu již na počátku 90. let. RRTV je pak v podstatě jenom jejím produktem. Ve stávající podobě je Rada podle mého názoru zbytečná, protože se stává jen nástrojem institucionalizované korupce a obětí politických tlaků, zákony k tomu dávají více než dostatečný prostor. Než tohle, bylo by asi lépe televizní a rozhlasové licence dražit, koneckonců jedná se o komerční média.
Vladimír Mlynář, poslanec (US): Ano, měla.
Miroslav Jandora: Měla. Už jen proto, že není schopná uhlídat jednotnou prezentaci svých názorů směrem k veřejnosti. Rozhodnutí rady komentovat nebudu, protože komentář nepotřebují. Nominace do rady je také záhadou, domníval jsem se, že v ní budou sedět odborníci.
Martin Komárek, vedoucí komentátor MF Dnes: V případě Novy a nyní i v případě TV-3 nezvládla svou roli. Navíc v obou případech lze mít vážné podezření, že někteří členové rady jednali v jiném zájmu, než v zájmu veřejnosti. Myslím si ovšem, že Rada by měla být zrušena vůbec. Televizní licence by měly být draženy. K „regulaci“ „nevhodných“ pořadů stačí přeci zákon. Nemáme žádnou Radu pro tisk a kupodivu funguje neskonale lépe než televize.
Miroslav Beneš, poslanec (ODS): Nemyslím, že by měla být rada odvolána, neboť by byly jenom nové a nové rady. Rady, jako každá volená instituce, mají volební období a na jejich konci je čas na bilanci. Kladnou i zápornou. Permanentní převolování je jenom o anarchii a chaosu a samozřejmě i neodpovědnosti, neboť: Kdo by kdy a o čem rozhodl?
Jindřich Bareš, vedoucí produkce České televize: Nejsem příznivcem takovýchto radikálních řešení, která vypadají na první pohled jako účinná, výsledky však přináší minimální. K autoritě RRTV by to nepřispělo. Jako celek je nejspíš jen prodlouženou rukou lobbistů a ani v novém složení by nebyla lepší.
Martin Vadas, nezávislý producent a kameraman: Rada RTV by neměla být odvolána, ale měla by jí být dána možnost čestně zvážit svoji bilanci, převzít odpovědnost a odstoupit. Stejně by měla postupovat i skupina poslanců – navrhovatelů – odpovědná za mizerný zákon o provozování RT vysílání. Namísto iniciativních poslanců by sněmovna měla zaplatit překladatele z angličtiny a koupit „copyright na zákon“ v zahraničí.
Josef Mačák: Ano, Rada měla by odstoupit. Jelikož její složení Rady odporuje principu nezávislosti, mám na mysli zejména nedávnou kandidaturu Petra Štěpánka za ODS v senátních volbách (zcela pomíjím jeho veřejné a zaujaté vystupování na veřejnosti), a jelikož tato skutečnost ostatním členům rady nepřipadala natolik závažná, aby ji veřejně odsoudili, je tato rada buď nekompetentní, neboť neví, jaké je její zákonné poslání, nebo to ví, a je potom jako celek náchylná minimálně k nepřímému politickému ovlivnění.
Pavol Múdry, generální ředitel tiskové agentury SITA: Nemám dostatek informací o Radě v České republice. Podobné úvahy se však periodicky opakují i na Slovensku. Nemyslím si, že problém je v Radě samotné a jejím složení, a proto její odvolání nic nevyřeší. Problém těchto rad je v systému jejich jmenování a vztahu k parlamentním politickým stranám, které mají zájem kontrolovat nebo ovlivňovat média. Rady by měly být jmenovány na základě návrhu profesních organizací konsensem a parlamentem pouze schvalované bez možnosti přímého zasahování. To však považuji v současnosti pro politickou reprezentaci na Slovensku nebo v ČR za neakceptovatelné. Proto ještě jednou – odvolání Rady v současné době nic nevyřeší!
Daniel Kroupa, senátor (ODA): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla být odvolána. Tato rada by měla být konstruována tak, aby byla nezávislá na politických stranách (např. tak, že by byla volena po třetinách – sněmovnou, senátem a prezidentem).
Ivan Pilip, poslanec (US): Odpověď je velmi jednoduchá a nevyžaduje ani oněch 5 řádků. Rada měla být odvolána už dávno, protože stav mediálního trhu (v oblasti televizí) je jejím zaviněním mimořádně špatný a náklady státu, které jejím rozhodnutím vznikají, zcela mimořádné. Nebýt hájení ze strany ČSSD a zejména ODS, tak už Rada jistě odvolána byla.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .