Zielenec: S digitalizací jsme zatím příliš nepostoupili

Evropský parlament sleduje a vyhodnocuje situaci jednotlivých členů EU na základě údajů o digitalizaci od příslušných oficiálních orgánů členských států. „V České republice jsme zatím příliš nepostoupili,“ říká europoslanec Josef Zielenec.Evropský parlament sleduje a vyhodnocuje situaci jednotlivých členů EU na základě údajů o digitalizaci od příslušných oficiálních orgánů členských států. „V České republice jsme zatím příliš nepostoupili,“ říká europoslanec Josef Zielenec.

Evropský parlament řeší také záležitosti digitalizace. Jakým způsobem je hodnoceno naše počínání v Bruselu?

Digitální vysílání přináší divákům řadu výhod od kvalitnějšího obrazu a zvuku, přes mnohem lepší příjem signálu, větší nabídku televizních a rozhlasových kanálů, až po různé dodatečné služby, které nemusejí souviset s televizním programem. Proto se členské státy EU – včetně nás – dohodly, že analogové vysílání vypnou nejpozději do konce roku 2012 a přejdou na digitální vysílání. Toto vyžaduje od všech účastníků dohody včasnou přípravu. Ačkoli by to mohlo vypadat, že máme zatím dostatek času, legislativní průtahy, které v současné době můžeme sledovat, značně ztěžují úspěšný přechod na digitální vysílání.

Co nás tedy ještě čeká, abychom dostáli evropským standardům?

V České republice jsme zatím příliš nepostoupili. Čekáme na příslušnou legislativu, která upraví rámec pro digitální vysílání. Udělení digitálních licencí se neustále protahuje a politizuje. Absolutně schází jasná státní politika přechodu na digitální vysílání. A to nemluvím o absenci jakékoli osvětové kampaně, která by lidem vysvětlila, co je digitální vysílání, co pro ně přechod z analogu bude znamenat, co si budou muset pořídit atd. Nevidím dostatek politické vůle podpořit tak komplikovaný proces, jakým je přechod z analogového na digitální vysílání.

Jaká je podle vás budoucnost televize v éře digitalizace?

Digitální vysílání představuje významný předěl v televizním vysílání. Technika nám dává obrovské možnosti, ale záleží jen na nás, jak jich využijeme. Jde tedy o to, jak bude stát zavádění digitálního vysílání podporovat, jaká bude podoba vysílacího zákona, jak přistoupíme k udělování licenci, zda umožníme skutečnou soutěž o využívání nových možností vysílání, nebo zda půjde jen o předání nových frekvencí stávajícím vysílatelům – a tedy o jejich další posílení.

A jak byste hodnotil českou veřejnoprávní televizi?

Postavení veřejnoprávní televize je v procesu přechodu na digitální vysílání nezastupitelná. Tak to funguje všude v Evropě. Česká televize spolu s Českým rozhlasem již získaly vlastní tzv. veřejnoprávní multiplex. To umožnilo ČT nabídnout zpravodajský kanál ČT24 a sportovní ČT4 Sport. Ačkoli spuštění sportovního kanálu před olympijskými hrami vyvolalo zájem diváků o digitální vysílání, ke skutečně kvalitnímu vysílání mají oba kanály ještě hodně daleko. Jak ze strany veřejnoprávní televize, tak ze strany soukromých vysílatelů schází zajímavá nabídka, větší dynamika poskytování služeb, která by vyvolala skutečný zájem většího množství diváků.

Změní se do budoucna její úloha?

Role veřejnoprávní televize zcela jistě s rostoucí konkurencí na poli televizního vysílání poroste. Není pochyb o tom, že s větším množstvím televizních stanic budeme svědky ještě větší bulvarizace televizního vysíláni. Proto bude potřeba silná a kreativní veřejnoprávní televize, která nabídne divákům důležité informace, kulturní, dokumentární a obecně náročnější pořady.

Uvedl byste nějaké příklady veřejnoprávního fungování?

V oblasti přechodu na digitální vysílání vidím veřejnoprávní roli v rozšiřování nabídky kvalitních programů a ostatních služeb spojených s televizním vysíláním. Obecně pokládám v současné době za největší úkol veřejnoprávních médií zejména důsledné poskytování seriózních a v souvislostech uváděných informací a dále uvádění takových pořadů, které umožňují divákům poznávat současný svět a učit se mu rozumět.

Měla by být Rada pro rozhlasové a televizní vysílání apolitická?

Určitě ano. Dnešní nepřehledná situace v oblasti digitalizace je způsobena mimo jiné politickým tlakem na RRTV. Jde zejména o udělování licencí a načasování jejich udělení. Zdá se, že politici z některých stran chtějí proces pozdržet, aby to byla právě jejich strana, která o udělení licencí bude rozhodovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .