Zdeněk Drahoš: Ne podle slov, ale podle skutků se má hodnotit I.

Po obsazení funkce novým ředitelem Mariánem Kleisem v TS Brno v listopadu loňského roku, se zdá být atmosféra mezi zaměstnanci zklidněná a přichází na řadu udělat ve věcech interních smysluplný pořádek. Neboť hloubková kontrola, která započala již v loňském roce a systémově pokračuje i v současnosti, v brněnském studiu ČT prokázala zejména ve skladovém hospodářství nemalé nedostatky.

Trestní oznámení stíhá trestní oznámení, někteří lidé odpovědní za chaos ve skladu výpravných prostředků už byli potrestáni jak peněžní pokutou, tak propuštěním z TS Brno. Nyní Odbory TS Brno podaly další trestní oznámení, což svědčí o důslednosti, se kterou se snaží dotáhnout kauzu do konce.

Proto jsem vyhledala dr. Zdeňka Drahoše, kterého se trestní oznámení bezprostředně týkají, abych se ho zeptala, jak se na celou věc dívá z pozice tak trochu „o mně beze mě“. Připravila jsem si pro něho záplavu otázek, tak uvidíme, jak se s nimi vyrovná.

Narodil se v roce 1960 ve Znojmě. Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity získal v roce 1986 titul PhDr. v oboru čeština – dějepis. V roce 1991 nastoupil do brněnské redakce ČST, kde pracoval jako hlavní sekretář pod vedením tehdejší ředitelky Ing. Věry Mikuláškové.

Po rozdělení ČST a vzniku ČT v roce 1992, tehdy byl pověřeným generálním ředitelem na Kavčích horách Ivo Mathé, se jako dvaatřicetiletý, stal prvním ředitelem TS v Brně.
Rada ČT, po výběrovém řízení, kterému tenkrát předsedal Prof. Antonín Přidal, ho vybrala ze 14-ti uchazečů.
Kde se vzal? Předtím pracoval na pozici výzkumného pracovníka v literárním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

15. ledna 2003 byl Radou ČT z iniciativy prozatímního generálního ředitele Ing. Petra Klimeše a na návrh Odborové organizace TS Brno odvolán z několika údajně závažných důvodů, kterých se během deseti let svého „kralování“ v televizním studiu Brno měl dopustit.
Má ale stále svoje příznivce, které snad můžeme nazvat „Drahošovými muži“.

Také mnoho odpůrců, ať už z bývalých řad pracovníků TS Brno, které nechal odejít nebo z mediálního a intelektuálního brněnského prostředí vůbec. Od února letošního roku zastává funkci neuvolněného starosty v brněnské městské části Útěchov. V mimořádných volbách uspěl za koalici ODS a hnutí Nestraníků pro Moravu, za něž kandidoval.

Začneme současností. Pane Drahoši byl jste na Úřad městské části zvolen za Nestraníky, přece bych se ale zeptala na Vaši politickou orientaci, protože se o ní jeden čas v médiích polemizovalo. Byl jste někdy členem nějaké politické strany?

Nikdy jsem v žádné politické straně nebyl, ani jsem nebyl výrazným stoupencem nějakého politického uskupení. Byl jsem bezpartijními, ten název se mi líbí, Nestraníky osloven a já jsem nechtěl žít v mém bydlišti, kde jako starosta úřaduje muž, kterého si absolutně nevážím. (dr. Miroslav Sládek byl zvolen jako starosta za Nezávislé – bezpečí a prosperita, trvalo 7 měsíců, poz. aut.)

Skočíme do roku 2001. Forenzní audit v TS Brno tehdy shledal, že škody za devět let činnosti brněnského studia nepřesáhly 3 mil. Kč, což se Vám nezdálo nijak katastrofální, ovšem loni započala vnitropodniková hloubková kontrola, která skončila v březnu letošního roku a ukázala rozsáhlé finanční manko v hospodaření TS Brno. (přes 5mil. korun, poz.aut.) Část byla už napravena, zodpovědní zaměstnanci byli finančně postiženi a dostali výpovědi. Odboráři tvrdí, že za celým finančním chaosem v TS stojíte právě Vy a Vaši muži.

Tento audit provádělo 21 pracovníků z firmy HZ Praha po dobu tří měsíců. Poslanecká sněmovna chtěla mít jednoznačně zodpovězené otázky kolem hloubkové analýzy, kterou ještě nechal udělat gen. ředitel ČT Dušan Chmelíček, který se v říjnu 2000 doslechl, že bych ho já měl vystřídat, tak spustil sebezáchovnou hloubkovou kontrolu. To mu nepomohlo, byl stejně odvolán, ale na základě této hloubkové analýzy si vlastně zadala Poslanecká sněmovna vyšetřovací audit, to už byl zvolen gen. ředitelem Jiří Balvín, který celý audit v ČT měl zajistit a zvláště se podívat na TS Brno. Z celkového objemu 3 miliard korun kontrola vykázala ztrátu 3 mil. korun a uznala to jako nález absolutně nezásadní. Odboráři tím byli zklamáni a začali Forenzní audit zpochybňovat, že byl neprofesionální. Pro mě to bylo naprosté vítězství, protože neefektivity ve výši jednoho promile za deset let trvání bych upřímně přál kterémukoliv hospodařícímu subjektu u nás.

Jako ředitel TS jste nemohl logicky uhlídat všechny své zaměstnance, ale to Vás nezbavuje odpovědnosti za špatný výsledek hospodaření TS. To jste tolik věřil svým podřízeným nebo jste byl tak zahleděn do managementu studia, že Vám nepřišlo na um se zaobírat pořádky či nepořádky ve výrobě? Měli jste přece kontrolní dny?

Podívejte se, brněnské studio ČT nemá vůbec žádný špatný stav hospodaření. Naprosto to odmítám, skutečně. Média to strašně nafukují. Ani jednou za mého působení nepřekročilo studio plán nákladů, které ale ostravské studio ČT a Praha x-krát. Všechny kontroly, které se děly, byly odhozeny jako bezvýznamné nic. Odboráři si tady vůbec neuvědomují tu věc, že tímto stálým přiléváním pochybností do té záležitosti, ubližují pouze sobě. Protože pokud bude tento způsob výroby přetrvávat, tak se budou takové nepořádky dít naprosto v celé ČT pořád.

Zmínila bych se o trestním oznámení na zpronevěřené peníze za vstupenky při natáčení Manéže Bolka Polívky, ke kterému se přihlásil producent Ivan Tuček, který manko ve výši 478 805,70 korun z let 2000 – 2002 uhradil loni v říjnu a nyní je v důchodu. Ale od roku 1992 plně pořad producentsky vedl a ztráty za toto období pro TS se odhadují až do výše jednoho milionu korun. Jak to že se nikdo nezajímal, kam se po natočení pořadu peníze poděly? Podobná situace je s projektem Bolkoviny, další „Tučkův“ pořad, kde není vedená žádná evidence prodeje vstupenek. Věděl jste tenkrát, jak vstupenkový systém funguje?

Od prvního dne vzniku ČT bylo právně vymezeno, že ČT vstupenky neprodává. Kdybychom se podívali pozadu až do roku 1992, tak bychom se museli zeptat, kde jsou výnosy ze vstupenek z pražských pořadů Aréna, Týtý, S politiky netančím a jiné. Nejsou. Prostě nejsou. ČT z toho nic nemá. Dohady, že kdyby se prodávaly, takže by z toho byl až 1milion korun, jsou naprosto směšné a proto to policejní vyšetřovatel podruhé letos odložil.

Jiný případ byl Ivan Tuček, který lidsky pochybil, když na konci roku 1999 onemocněl zákeřnou nemocí a vymyslel jak podvést ČT. Uzavřel tajnou smlouvu a peníze inkasoval pro sebe. Toto pochybení jsem objevil já, mé kontrolní oddělení je přesně vyčíslilo a policejní vyšetřovatel se s tím nálezem ztotožnil. Dohady MF Dnes a jiných o tom, že budou škody až milión korun jsou naprostým výmyslem.

Následné trestní oznámení bylo podáno na rekvizitáře TS Brno a týká se vypůjčení a nevrácení rekvizit a nábytku. Manko, které bylo při kontrole zjištěno v březnu 2004 ve výši 1. 417 866 Kč, také umožnila špatná evidence skladových zásob, skladnice nevedly řádně knihy výpůjček, chybějí například podpisy odpovědných osob nebo dokonce nejsou vůbec záznamy o výpůjčkách, takový slušně řečeno nepořádek se dá jen těžko popřít.

Z posledního velkého nálezu, kdy mělo být manko 5 mil. korun, potom 1,5 mil. korun, dneska už je to jen 140 000 Kč a to není ani mojí vinnou, ani nevím koho jiného, ale systémem práce v ČT, si troufnu říct, že objem skladového hospodářství za 10 let v TS Brno byl 100 miliónů Kč, čili chybí-li dnes 140 000 Kč, je při takové činnosti, jako je natáčení, částka zcela standardní. Nechci ji omlouvat, když říkám standardní, ale jediný způsob, aby se to neopakovalo je, ne vést knihu výpůjček a lepit štítky a podobně, to se dá přelepit, strhnout… Jediný správný krok, který by se měl v tomto směru udělat, je oddělit výrobu od vysílání, čili nechť privátní výrobci přináší hotové pořady, které bude ČT po nich chtít, zaplatí jim je a bude jim je v ČT vysílat. Jestliže chybělo ve skladu výpravných prostředků (kostýmy, rekvizity, nábytek, poz.aut.) 800 000 Kč, to je skutečně asi o tři úrovně níž, než aby se tím kterýkoliv ředitel TS zabýval.

Já se ptám, co dělal vedoucí scénického provozu, co dělal vedoucí technického provozu… směšné.
Poslední nález 140 000 Kč ztráty je poznatek naprosto nevýznamný. A to je aktuální údaj od kontrolní komise ČT.

Další trestní oznámení se týká z demontovaného ocelového přístřešku, který se „vypařil“ a nikdo neví kam, údajně skončil v železném šrotu, ale cena za kovový materiál není uvedena, mělo by se jednat až zhruba o 698 000 korun. Toto zjištění se také týká doby, kdy jste byl ještě ředitelem. Co k tomu můžete říct? Zajímal jste se tehdy o to vůbec?

Opěrná zeď, kde stál přístřešek, který sloužil jako garáže pro auta TS Brno, neplnila už svou úlohu, takže jsme byli vyzváni, abychom hangár z demontovali, byl uložen rok v Jaselských kasárnách, kde se natáčely Četnické humoresky a poté odvezen do šrotu. Byla za něj vyinkasována částka 40 000 Kč a doklad existuje. Suma, kterou uvádíte, je původní cena garáží. Pokud vím, trestní oznámení bylo také odloženo.

Pokračování zítra.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .