Vyjadrenie TV Markíza k správnemu konaniu RVR

radiotv22V denníku SME vyšiel 12. júna článok Najviac počúvame o vláde a HZDS, s podtitulkom Licenčná rada nie je spokojná s uprednostňovaním ANO v Markíze a senzačnosťou v JOJ. V článku prezentuje podpredsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Mária Hradiská výhrady Rady k vyváženosti spravodajstva a zároveň uvádza, že Rada začala v siedmich prípadoch správne konanie voči televízii Markíza v tejto veci.

Treba podotknúť, že majitelia licencie, ani ich právny zástupca nedostali zatiaľ žiadnu oficiálnu informáciu o začatí správneho konania a dozvedeli sa o ňom iba z článku. Výhrady pani Hradiskej okrem toho nepovažuje vedenie televízie Markíza za relevantné, pretože nevychádzajú zo žiadnych kritérií a nie sú podporené vecnou argumentáciou.

V analýze spravodajstva pani Hradiskej sú uvedené slovné spojenia ako: “stanovisko spravidla na podporu strany ANO”, “právo posledného slova”, “ironický slovník a ironické vystupovanie moderátorov”, atď. Väčšinou ich možno klasifikovať ako subjektívny názor. Pani Hradiská ďalej napáda stanoviská politických strán, ktoré sú výlučne v kompetencii politických subjektov a ktoré redakcia spravodajstva neurčuje, vyjadruje sa k skladbe spravodajstva v komerčnej televízii, ktorá je výlučne v kompetencii vedúceho vydania a šéfredaktora spravodajstva, posudzuje kvalitu spravodajských príspevkov ako “odlišnú” bez uvedenia kritérií, atď.

V článku sa dokonca uvádza, že v spravodajskom vysielaní Markízy sú i príspevky, v ktorých nedostane priestor žiadna iná strana okrem ANO. Pokiaľ informujeme o tlačovej besede politického subjektu, venovanej určitej téme, tento postup je úplne bežný a používaný všetkými médiami. Požiadavka na oslovenie ostatných subjektov v takom prípade nezohľadňuje elementárnu logiku spravodajstva. Je zaujímavé, že pani Hradiskej tento spôsob informovania neprekáža v prípade iných politických strán, aj keď ho uplatňujeme vždy.

Vedenie televízie Markíza by považovalo za korektné, keby Rada pre vysielania a retransmisiu zverejňovala svoje hodnotiace stanoviská po skončení správneho konania. Stanovisko pani Hradiskej odmietame a k celej kauze sa budeme vyjadrovať až po zverejnení konečného verdiktu správneho konania.

Ivana Semjanová
Vedúci Public Relations
TV Markíza

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .