Tři otázky Václavu Klausovi – otevřený dopis předsedovi Poslanecké sněmovny

radiotv22Vážený pane předsedo,
dovolujeme si položit Vám tři otázky v souvislosti s fakty, která se jich týkají.

1. Proč jste dosud nezveřejnil obsah mimosoudní dohody, kterou jste uzavřel s Vladimírem Železným v roce 1998?

2. Domníváte se, že je správné, aby předseda Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel této země, demonstroval veřejně podporu člověku, jehož činnost je předmětem tolika různých vyšetřování, soudních i arbitrážních řízení?

3. Půjde vaše strana do voleb se slibem, že případný dluh, který České republice vyplyne z takzvané švédské arbitráže, nebudou muset hradit občané ze svých daní?

FAKTA

Mezinárodní arbitráže:

1. Londýnská arbitráž (CME vs. Železný) – ve svém rozsudku ze dne 9.února 2001 uložila řediteli Novy Vladimíru Železnému „okamžitě zaplatit CME 23,350 miliónu dolarů“. K dnešnímu dni tato částka s úroky z prodlení přesáhla 28 miliónů dolarů.

2. Stockholmská arbitráž (CME vs. Česká republika) – mezinárodní arbitrážní porota dne 13.září 2001 uznala „povinnost odškodnit CME za škodu, kterou utrpěla porušením dohody ze strany České republiky, vyplacením spravedlivé tržní investice, jaká byla před rokem 1999“. V uvedeném roce Vladimír Železný svévolně přerušil spolupráci s ČNTS. Vlastník společnosti CME Ronald Lauder požaduje náhradou částku v hodnotě přibližně 20 miliard korun.

3. V nesouhlasném stanovisku arbitra delegovaného ministerstvem financí Jaroslava Hándla je mimo jiné uvedeno: „Původcem poškození, které utrpěla CME, byl výlučně Vladimír Železný a hlavní zavinění je na jeho straně“.

Soudní rozhodnutí v České republice:

1. Dne 22.února 2001 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 předběžné opatření, kterým rozhodl o zablokování majetku Vladimíra Železného. O měsíc později Obvodní soud pro Prahu 6 omezil rovněž předběžným opatřením právo bývalé manželky Vladimíra Železného Marty Železné nakládat s movitými věcmi, které jí připadly v rozvodovém řízení.

2. Dne 12.dubna 2001 byl Vladimír Železný obviněn z trestného činu poškozování věřitele. Toho se měl dopustit vydáním směnky v hodnotě téměř miliardy korun lichtenštejnské společnosti Astrona Foundation. Tak se podle obvinění pokusil obejít výkon nálezu mezinárodní arbitráže, která jej zavázala zaplatit částku ve stejné výši společnosti CME.

3. Dne 13.dubna 2001 byl Vladimír Železný obviněn z trestného činu krácení daně, poplatku a jiné podobné dávky. Jednalo se nejméně o částku 6 800 000 Kč v souvislosti s dovozem obrazů ze zahraničí.

4. V téže době vyhověl Obvodní soud pro Prahu 1 návrhu finančního úřadu, jemuž Vladimír Železný údajně dluží na daních za rok 1997 téměř 55 miliónů korun, a zakázal mu nakládat s jeho podílem ve společnosti CET 21.

Vážený pane předsedo,

očekáváme Vaše odpovědi. Zařadíme je do Zprávy o stavu demokracie, kterou připravují naše občanské iniciativy.

V Praze dne 6.ledna 2002

Za správnost podpisů ručí:

Ludvík Vaculík
Veletržní 21
Praha 7

Podpisy:

Rudolf Battěk – sociolog
Dagmar Battěková – důchodkyně
Václav Bělohradský – filosof
Tereza Brdečková – spisovatelka, publicistka
Jan Burian – spisovatel, písničkář
Milan Cieslar – režisér
Jiří Dědeček – básník, písničkář
RNDr. Slavoj Černý, CSc. – fyzikální chemik
Antonín Dekoj – předseda NOO ČT
Ondřej Doležal
Karel Dub
– místopředseda NOO ČT
Jan Dus – farář
Táňa Fischerová – herečka
Ladislav Frej – herec
Renata Gallová
Ing. Vladimír Gall
Věra Galatíková
– herečka
Jiří Grygar – astrofyzik
Margareta Hrůza
Jan Hřebejk – režisér
Ivana Janská
Petr Jarchovský
– scénárista, vysokoškolský pedagog
Erazim Kohák – filosof, člen Rady ČT
Adam Komers – redaktor
David Kořínek – vysokoškolský pedagog, MU Brno
Ludmila Kremlíková
Bohumil Kremlík

Prof. Miroslav Kutílek – pedolog
Jiří Menzel – režisér
Ivo Možný – sociolog
Jiří Musil – sociolog
Alena Müllerová – dramaturgyně
Petr Nikolajev – režisér
Jakub Patočka – šéfredaktor Literárních novin
Jiří Pavlica – hudební skladatel
Jiří Pehe – politolog
Marek Pivovar – dramaturg Národního divadla moravskoslezského, Ostrava
Jan Plachý – novinář
Zdeněk Plachý – hudební skladatel, režisér
Ivo Plaňava – psycholog
Jarmila Poláková – produkční
Petr Pospíchal – Brandýské fórum
Petr Oslzlý – ředitel CED, vysokoškolský pedagog JAMU Brno
Tomáš Reichel – redaktor
Břetislav Rychlík – režisér, publicista
Monika Rychlíková – dramaturgyně
Doc. PhDr. Pavel Říčan, CSc
Martin Skyba
– scénárista, režisér
Ladislav Smoljak – herec, scénárista
Jiří Stránský – spisovatel, předseda PEN klubu
Jan Svěrák – režisér
Zdeněk Svěrák – herec, scénárista
Jaroslav Šabata – politolog
Monika Šatavová – Institut demokracie pro všechny
RNDr. Jana Šimsová
Jana Šmídová
– novinářka
Jiřina Šiklová – socioložka
Doubravka Svobodová – ředitelka Divadla na Zábradlí Praha
Jarka Stuchlíková – novinářka
Pavel Štingl – režisér
Anna Švehláková – lékařka
Stanislav Tesař – muzikolog
Helena Třeštíková – režisérka
Jan Urban – novinář
Ludvík Vaculík – spisovatel
Jiří Vítek – podnikatel
Michal Viewegh – spisovatel

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .