Tisková zpráva z jednání RRTV

radiotv22Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 14. zasedání dne 9. července 2002

* udělila šest licencí provozovatelům televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů k celkem 22 místním informačním programům (infokanálům);

* souhlasila s tím, že jediným, 100% společníkem provozovatele televizního vysílání FTV Premiéra, spol. s r.o. (Prima TV), se může stát GES Media Holding, a.s.

* souhlasila s tím, že jediným, 100% společníkem provozovatele rozhlasového vysílání Hellax, spol. s r.o. (Radio Helax), se může stát AFAB, a.s.

* rozhodla o tom, že náhradou za technicky nepoužitelný 55. kanál v Praze Malešicích, přiděluje společnosti RTV Galaxie, a.s. 58. kanál, tamtéž

* nařídila na 27. srpna 2002 ústní jednání s provozovatelem RTV Galaxie, a.s., ve správním řízení o žádosti, aby jejím jediným, 100% společníkem se mohl stát GES Media Holding, a.s.

* rozhodla, že prvním dnem jejího 15. zasedání bude 6. srpen 2002 a zasedání bude pokračovat v řádném termínu 27. srpna 2002.

Rada dále o svém návštěvním dnu, který je formou styku Rady s veřejností, dne 10. července 2002 přijala představitele Finanční skupiny PPF na jejich žádost. Zástupci PPF prezentovali svou skupinu, její analýzu situace skupiny kolem TV Nova a jí podniknuté kroky.

Téhož dne při podobné příležitosti Rada na jejich žádost přijala představitele skupiny kolem TV Nova dr. Šmuclerovou, dr. Železného a mgr. Šmejce, kteří Radu seznámili s vývojem posledních dnů a týdnů, týkajícím se CET 21, spol. s r.o. a dalších společností skupiny kolem TV Nova.

V Praze dne 10. července 2002

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kontakt: Pavel Barák
0724/203 430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .