Tisková zpráva RRTV

radiotv22Rada  pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 7. zasedání schválila text zprávy pro Poslaneckou sněmovnu o vyváženosti a nestrannosti zpravodajství a publicistiky celoplošných televizních stanic za období červenec 2001 až leden 2002.

Rada dále prodloužila licenci k rozhlasovému vysílání o dalších 8 let společnostem Juke Box, spol. s r.o. (Radio Čas – FM) a Radio Černá Hora II, s.r.o. (Radio Černá Hora).

Vzhledem k oznámení společnosti TV3 a.s. o definitivním vyloučení jakékoliv spolupráce se společností RTV Galaxie, a.s. rozhodla Rada, že v zájmu divácké veřejnosti povoluje společnosti RTV Galaxie, a.s., aby v době, kdy měla vysílat program TV3 cz, vysílala vlastní náhradní program ve shodné programové skladbě, a to do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci odnětí licence společnosti RTV Galaxie, a.s., nejdéle však do 31. 8. 2002.

V Praze dne 2. 4. 2002
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kontakt: Pavel Barák
0724/203 430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .