TES Media a Intercable spolu sedm měsíců …

radiotv222Už osmý měsíc spolupracují společnosti Intercable CZ a TESmedia pod společným interním pracovním názvem „ONE TEAM“. Spojení těchto firem dalo základ ke vzniku druhého největšího operátora kabelové televize v ČR, který chce na českém trhu telekomunikačních služeb efektivně podnikat. Jak si „ONE TEAM“ vede nyní v regionu Brno? To už byla otázka pro oblastního ředitele provozu a výstavby Intercable CZ a TES Media v Brně, Zdeňka Humla.

Kdo je vlastníkem holdingu TESmedia a Intercable CZ?

Vlastníkem je skupina silných renomovaných investorů, vedených J.P.Morgan Partners a AIG.

Co je hlavní náplní Vaší práce tady v Brně?

Jsem odpovědný za provoz sítí zde v Brně. Současně vyhledáváme nové objekty a připravujeme výstavbu naší telekomunikační sítě v této oblasti a spolu s kolegy připravujeme podklady, ze kterých vyplyne ekonomičnost vybudování těchto staveb. Tedy aby investice a provoz byly pro nás ekonomicky přijatelné. Po případném schválení podkladů pro výstavbu Investiční komisí naší společností pak stavbu realizujeme. Ceny za budování sítí pochopitelně ovlivňují ceny našich služeb, proto je naší snahou stavět efektivně, aby náklady na výstavbu, a provoz sítí byly co nejnižší. K mé práci také patří řízení provozu zákaznického servisu. Samozřejmě veškerá činnost Intercable CZ v Brně je řízena podle interních směrnic, které platí pro všechny oblastní pobočky.

Vysílá Intercable CZ a TESmedia společný program ve všech městech, kde má na území ČR pokrytí? (jedná se o města Praha, Neratovice, Kralupy n/Vlt., Nymburk, Příbram, Litoměřice, Lovosice, Meziboří, Litvínov a okolí, Plzeň, Rokycany, Cheb, Sokolov, Žatec, Chomutov, Jirkov, Most, Teplice, Duchcov, Bílina, Děčín, Ústí nad Labem, Rumburk, Varnsdorf, Nový Bor, Pardubice, Přelouc, Litomyšl, Brno, Ostrava, Zlín, Frenštát p.R., Otrokovice a Veselí nad Moravou., pozn. autor.)

Naše vize je v současnosti taková, že chceme ve všech sítích obou společností vysílat prakticky stejný program. To znamená ve všech městech, kde služby poskytujeme, i když skloubení frekvencí jednotlivých programů jednotně ve všech oblastech je velmi obtížné.

V čem tkví obtížnost sjednocení vysílacích frekvencí?

Komplikují nám to zejména pozemní vysílače, které jsou někde dost výkonné a mohly by pronikat rušivě do našich sítí a také původní provedení sítí, které v mnoha případech byly koncipovány na menší frekvenční rastr. Vysílací pásmo je nyní rozděleno tak, že v pásmu od 5 – 35 MHz, někde až 55 MHz, jako v Brně, budeme vysílat zpětné kanály Internetu, dál využíváme běžné televizní a rozhlasové pásmo zhruba do 600 MHz a od 600 MHz do 860 MHz si necháváme rezervu pro digitální vysílání. Naše nové sítě jsou velmi moderně řešeny, využíváme v maximální míře optických technologií, např. v severozápadních Čechách, na území Prahy, Plzně, Brna,Ostravy, vlastníme meziměstskou optickou síť a jsme také provozovateli datových služeb, nejen kabelové televize. Do budoucna chceme dálkovými optickými kabely napojit co nejvíce oblastních stanic, protože to je nejmodernější, vysoce kvalitní, rychlé a efektivní spojení. Právě tyto rekonstrukce nám postupně umožní sjednocování programových nabídek.

Jaké je územní pokrytí brněnské oblasti sítěmi Intercable CZ?

Jedná se asi o 50 procent území Brna a pokud si pro představu vyjádříme tento údaj z hlediska počtu instalovaných přípojek k bytovým jednotkám je to asi 72 tisíc bytů, kde lze program kabelové televize provozovat.

Když se bavíme o území města Brna, musím se zeptat, jestli máte zájem připojit Brno – střed, který v této oblasti vázne?

O Brno – střed jsme se silně zajímali ještě v loňském roce, ale v spoučasnosti jsme prozatím z ekonomických důvodů od tohoto záměru ustoupili. Náklady na zavedení sítě v podzemních kolektorech a jiné výkopové práce v centru by pro nás byly ekonomicky neúnosné, takže v současnosti jsou projekční a přípravné práce pro tuto oblast pozastaveny.

Kdo určuje vyváženost programové nabídky kanálů? Máte nějaké měřítko sledovanosti jednotlivých programů?

Sledovanost kanálů mapuje v oblastních lokalitách marketingové oddělení, které pořádá různé anketní akce, kde žádáme uživatele, aby se vyjádřili k tomu co sledují.
Toto oddělení pracuje úzce s programovým oddělením. Kromě toho vysíláme promo kanál a informační kanál, kde se mohou uživatelé seznámit s novinkami a ptáme se jich formou hlasování, jestli by měli o takový program zájem. U každého nového programu musíme zvažovat, jestli tento program je náš zákazník ochoten ekonomicky akceptovat, tedy i zaplatit za službu vyšší cenu.

V září má spustit HBO nový program HBO 2 a Sony Pictures Entertainment Company tématicky zaměřenou stanici na dobrodružné filmy – AXN. Uvažujete zařadit tyto kanály do nabídky?

O těchto programech se v současnosti jedná na RRTV. Naši zákazníci a tedy i my o tyto progamy jistě máme zájem, avšak víme, že v některých městech je budeme moci nabídnout až v příštím roce. Bude to souviset zejména s uspořádáním frekvencí.

Kdy můžeme od Intercable CZ v Brně očekávat pevné připojení k Internetu za přijatelnou cenu?

Rekonstrukce sítí byly již zahájeny, a jen v Brně bude tento upgrade pro Internet stát naši společnost desítky milionů korun.
Od září letošního roku budeme tuto službu nabízet v městské části Vinohrady a Stará Líšeň. Dále už se připravuje připojení v Nové Líšni, Králově poli, Černých polích, tam už jsme takřka také hotoví. A budou následovat další lokality, kde vysíláme, abychom to do konce letošního roku zvládli. Může se stát, že aglomeraci, která je obydlená zejména staršími občany, odsuneme na pozdější termín, protože tam se dá očekávat malý zájem, zejména proto, že starší občané nemají mnohdy ani počítač doma. Ale i tak bychom chtěli nejpozději do dubna příštího roku tuto akci skončit a vysokorychlostní připojení k Internetu v Brně běžně nabízet.

Co tedy předchází spuštění tohoto projektu?

Jedná se o totální modernizaci optické sítě, nové vybavení hlavní stanice moderní technologií, musí se překonstruovat všechny sekundární a terciální sítě. I u zákazníka dojde k malé změně, protože mu musíme vyměnit uživatelskou zásuvku za novou, aby bylo možno připojit kabelový modem, který umožňuje datové služby provozovat. Bude se jednat o vysokorychlostní připojení 200/100kbps
a 350/100kbps.

Jste druhý nejsilnější kabelový operátor, jaké priority si staví „ONE TEAM“ v následujícím období?

Samozřejmě, že bychom se stali rádi největším provozovatelem tohoto segmentu telekomunikačních a datových služeb v ČR a tam směřují naše kroky. Chceme být lepší než konkurence ale přesto se k ní nechováme nepřátelsky. Osobně si myslím, že v něčem jsme lepší už teď.

V čem jste lepší?

U nás je zákazník na prvním místě. Snažíme se k němu chovat slušně, přátelsky a vstřícně. Zrovna jako si zakládáme na dobrém týmu spolupracovníků. Najdou se ovšem i zákazníci, kteří si stěžují, výjimečně i právem pro lidská pochybení, kterým se nevyhne žádná lidská činnost, ale jsou to opravdu výjimky. Jsme přesvědčení, že těch opravdu spokojených je většina.

Jak se vypořádáváte s neplatiči?

Občané, kteří si objednají službu a neplatí dostanou od nás podle smlouvy písemnou upomínku, pokud svůj dluh nevyrovnají, čeká je, bohužel odpojení od sítě. Vždy se jedná o bezhotovostní platby a pokud ani po odpojení zákazník nereaguje, zahajujeme vymáhámí dlužné částky soudní cestou. Těchto lidí je mizivé procento proti našim spokojeným klientům a v mnoha případech již došlo k úspěšnému zakončení soudního sporu v náš prospěch.. Pokud se zákazník dostane do platební neschopnosti, je možné požádat o odklad platby a my mu vyhovíme s tím, že částku doplatí v dohodnutém termínu. Ten kdo s námi nechce touto rozumnou formou spolupracovat, tak nemůže od nás očekávat více tolerance. Jak jsem uvedl již na počátku rozhovoru, zákazník je u nás na prvním místě, ale rozhodně nejsme sociální záchranná síť.

Děkuji za rozhovor.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .