Televízie v regiónoch – RTM TV Liberec

Severočeská regionálna TV RTM vznikla začiatkom roku 1999 v Liberci, kde je dostupná prostredníctvom miestnych káblových rozvodov. Terestriálny vysielač prevádzkuje v Jablonci, pričom nezdiela svoj kanál so žiadnym celoplošným vysielateľom.

– Ako vznikol program TV RTM? –
* Regionálna televízia RTM TV je projektom libereckej spoločnosti RT Media a jabloneckej firmy Studio Re Vi, ktorá vlastní licenciu na terestriálne vysielanie v Jablonci. K programovému prepojeniu oboch vysielateľov došlo v polovici roka 2003. Stanica vysiela na miestnom 45. kanáli s výkonom 30W.

Logo TV RTM Liberecko-jablonecká televízia RTM TV patrí medzi mladšie stanice na trhu regionálnych televízií. Vznikla začiatkom roku 1999 a v úvodných rokoch šírila svoj program prostredníctvom káblových rozvodov v Liberci a blízkom okolí. Dnes využíva terestriálny vysielač v Jablonci na 45. kanáli, ku ktorému sa dostala vďaka fúzii s bývalou TV Jablonec. Obe mestá pokrýva cez káblové rozvody spoločnosti UPC Česká republika, a.s., a KELI, s.r.o.

Televíziu RTM vlastní a prevádzkuje produkčná spoločnosť RT Media, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výroba audiovizuálnych diel. Stanica vysiela 24 hodín denne a nezdiela svoj priestor so žiadnym iným vysielateľom. Celodenný program tvoria dva 60-minútové programové bloky. Hlavný blok obsahuje spravodajstvo, publicistiku a krátke relácie z tvorby RT Media, informačný blok vypĺňajú textové údaje z regiónu severných Čiech. Premiérovo sa oba bloky objavujú od 18. do 19. hodiny, následne sa opakujú počas celého dňa a rovnako aj cez víkend.

Vysielanie a edičná činnosť

Relácie programových blokov TV RTM tvoria alternatívu voči celoplošným televíziam a zameriavajú sa na regionálne spravodajstvo, živé moderované štúdia, publicistiku, záujmové a súťažné programy doplnené o dokumentárnu tvorbu a komerčné vysielanie,“ približuje obsah vysielania riaditeľ stanice Zdeněk Chlebík. „Hlavný prínos našej televízie vidíme v úzkej a priamej väzbe na región, lokalitu. Pozitívom je aktuálnosť a operatívnosť našich informácií, vrátane širokého záberu, ktorý môžeme venovať nášmu regiónu,“ dodáva prvý muž libereckej televízie.

Základ programovej skladby tvorí 10-minútová spravodajská relácia TV Noviny. Jej obsah denne zabezpečujú tri televízne štáby v teréne. Okrem spravodajstva ponúka stanica viacero kratších publicistických relácií. Zaujímavým prvkom je program ‚Liberecký kraj objektivem‘, ktorý prináša pohľad na jednotlivé mestá a obce v kraji. Tieto prezentačné filmy ponúka vysielateľ aj v rámci vlastnej edičnej činnosti. Na videokazetách a CD si záujemcovia môžu kúpiť napríklad film o mestečku Tanvald, rekreačnom stredisku Albrechtice, prezentáciu mesta Nový Bor, ako aj materiály o iných častiach kraja. „Tieto filmy uvádzame v našom vysielaní a samostatné diely ponúkame verejnosti,“ píše Zdeněk Chlebík. Predajná cena jednotlivých filmov sa pohybuje od 180 do 300 korún.

Regionálne programy a publicistika

Programová ponuka TV RTM je na malom časovom priestore pomerne bohatá. V štruktúre sa vyskytuje napríklad hudobná relácia ‚Kapely hrajte‘, ktorá prezentuje miestne kapely a žánre zastúpené v regióne. Nielen pre cestovateľov je určený program ‚Křížem krážem našim krajem‘, ktorý predstavuje zaujímavé miesta z turistického a historického hľadiska vrátane tipov na rodinné výlety. Ekonomické väzby k regiónu prináša týždenník ‚Ekonomické zrcadlo‘.

Medzi ďalšie publicistické programy patrí ‚Kaleidoskop‘ zameraný na udalosti a ľudí, ktorí majú vzťah k Libereckému kraju. Pevné miesto v štruktúre má aj relácia ‚Rozhledy‘, na ktorej sa podiela liberecký magistrát. Mapuje kultúru a rozvoj mesta, priebeh zaujímavých akcií v okolí Liberca a prináša pohľad na možnosti využitia voľného času v regióne. Priestor dostávajú aj milovníci zvierat v programe ‚Nejen z útulku‘, ktorý zobrazuje opustené zvieratá z útulkov v Jablonci a Liberci, ponúka rady veterinárov a skúsených chovateľov.

Jedenkrát do týždňa sa v programe vyskytuje aj polhodinová štúdiová debata na aktuálne, komunálne témy v relácii ‚Hosté studia RTM‘. Štruktúru dopĺňa séria regionálnych dokumentov – Liberecký kraj objektivem v rozmedzí približne 10-15 minút.

Financovanie a komerčné aktivity

Na chode televízneho štúdia sa podiela približne 18 ľudí. Zdrojom prijímov sú výlučne komerčné aktivity. „Televízia RTM je výhradne komerčnou regionálnou televizíou, ktorá predává reklamný čas a nie je dotovaná zo strany samosprávy. Hlavným zdrojom prijímov je produkčná činnosť, predovšetkým výroba prezentačných, informačných a inštruktážnych filmov pre súkromné spoločnosti,“ upozorňuje Chlebík. Okrem produkčnej činnosti sa firma RT Media zaoberá aj organizovaním kultúrnych a spoločenských akcií, zabezpečuje firemnú promotion a sprievodné služby.

Prevádzkovateľ televízie RTM, liberecká spoločnosť RT Media, s.r.o., vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 30.3.1999. Firmu vlastnia traja miestni podnikatelia – Zdeněk Chlebík, Dagmar Hašková a Petr Světinský. Chlebík a Hašková majú minoritný podiel aj v spoločnosti KELI, s.r.o., ktorá prevádzkuje lokálne káblové rozvody. Hašková zároveň figuruje ako spoluvlastník pridruženej jabloneckej firmy Studio Re Vi, s.r.o., ktorá do spoločného projektu vložila licenciu na terestriálne vysielanie v Jablonci.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .