Televízie v regiónoch III. – TV Praha / Hradec Králové

radiotv22TV Praha je v súčasnosti jedinou regionálnou stanicou, ktorá vysiela vlastný celodenný program. Ten pre ňu vyrába servisná organizácia Primy, a vďaka tomuto partnerstvu má pražská lokálka prístup k viacerým programovým akvizíciam.

– Sieť ‚hejtmanských‘ televízií –
* Královéhradecký televízny fanatik už dávnejšie sníval o vytvorení jednotnej televíznej siete s pobočkami v krajských mestách. Jeho nápad prevzala konkurenčná mediálna skupina GES, ktorá sa túto myšlienku snaží zrealizovať. Pre tento účel si zaregistrovala ochranné známky na názvy televíznych staníc všetkých krajských miest.

Minulý týždeň sme sa pozreli televízie Galaxie a TV3, ktoré boli priekopníkmi v regionálnom vysielaní. V tomto dieli sa zameriame na ich pokračovateľov – TV Praha a TV Hradec Králové, ktoré prevádzkuje spoločnosť RTV Galaxie. Túto firmu kedysi vlastnil podnikateľ Martin Kindernay, zakladateľ pôvodnej TV Galaxie. Po ukončení spolupráce so zahraničným investorom na projekte TV3, predal svoju spoločnosť aj s licenciou mediálnemu holdingu skupiny GES. Nový majiteľ spustil koncom roka 2002 vysielanie metropolitnej TV Praha s pobočkou v Hradci.

Celodenný program pre nostalgikov?

TV Praha pokrýva českú metropolu zo štyroch nízkovýkonných vysielačov. V súčasnosti je to jediná regionálna stanica, ktorá vysiela vlastný celodenný program. Ten pre ňu vyrába servisná organizácia TV Produkce, s.r.o., ktorá zastrešuje aj vysielanie TV Prima. Vďaka tomuto partnerstvu má pražská lokálka prístup k viacerým programovým akvizíciam. Reprízuje rôzne seriály a filmy, ktoré sa v minulosti viackrát objavili v programe Novy aj Primy. Denný rozsah je približne 16 hodín, z toho tri hodiny tvorí teleshopping.

Okrem prevzatej produkcie vyrába TV Praha aj viaceré vlastné programy. Ťažiskom je regionálne spravodajstvo a magazíny. Štvrťhodinový Pražský deník má na obrazovke miesto štyrikrát denne s podvečernou premiérou. Skrátená podoba denných správ sa objavuje v programe Pražské minuty, ktorý sa vysiela trikrát denne.

Ďalšou časťou programu sú publicistické magazíny. Týždenník Pražský magazín prináša krátky súhrn z metropolitného diania vo viacerých oblastiach. Zameriava sa na otázky bývania, bezpečnosti a kriminality a iné oblasti. Samostatná relácia Na linke 156 sa venuje aktivitám mestskej polície. Kultúrne a spoločenské dianie mapuje Týden v Praze, dopravnú situáciu a novinky zo sveta motorov prináša Motoristická dopravní revue. Dĺžka pravidelných publicistických magazínov je 10-20 minút.

Medzi ostatné programy vlastnej výroby patrí kultúrna, spoločenská a zábavná relácia. Film o filme, známy ešte z obrazoviek pôvodnej Galaxie, prináša pohľad na nakrúcanie zámorských filmov. Magazín Radíme, bydlíme pre domácich „praktikov“ tiež patrí medzi perspektívne formáty a povedomá je aj cestovaľská súťaž Seber se a leť! Náhodne oslovený človek z ulice má možnosť odísť na týždenný zájazd do zahraničia. Musí sa však rozhodnúť okamžite a odlet stihnúť v stanovenom časovom limite. Zaujímavou reláciou zo slovenskej Markízy sa inšpirovala TV3 a rovnaký štáb pripravuje reláciu aj pre TV Praha.

Pražský program v Hradci Králové

Podobný program ako TV Praha šíri aj TV Hradec Králové. Východočeská odnož vysiela na miestnom 46. kanáli s výkonom 1kW. Pod svojim logom šíri spoločné vysielanie s TV Praha, do ktorého sa pripája vo vymedzených časoch.

Vlastná produkcia královehradeckého štúdia je zatiaľ obmedzená iba na spravodajské relácie. Štáb TV Hradec Králové vyrabá Královehradecký deník, ktorý sa vysiela v dvoch podobách. Krátke 5-minútové správy sú na programe popoludní vždy o celej medzi 15. a 17. hodinou. Rozšírené spravodajstvo má premiéru o 18:00 a reprízuje sa trikrát počas každého dňa. „Královehradecký deník tvoria spravodajské príspevky z regiónu vychodných Čiech a krátka predpoveď počasia. Tematické zameranie nie je obmedzené, ťažisko kladieme na bežný život, komunálne radosti a problémy a komunálnu politiku,“ približuje obsahovú stránku vysielania šéfredaktor Lukáš Pochylý.

V rámci spravodajstva ponúka redakcia divákom aj videotextovú informáciu o programe kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v Hradci a v Pardubiciach. Dvakrát do týždňa sa objavuje krátky spravodajský rozhovor so zástupcom samosprávy o aktuálnom dianí a zaujímavostiach v regióne.

Publicistiku ani mutácie ostatných pražských relácií zatiaľ hradecké štúdio neprodukuje. V rámci spoločného programu však vysiela aj niektoré metropolitné relácie, napríklad pravidelné pražské magazíny. Zaujímavosťou je, že kým pražské relácie sú štandardne moderované, Královehradecký deník ponúka obrazové správy predelené jinglami bez moderátorských vstupov. Tento spôsob vysielania je bežný, podobný postup uplatňuje aj konkurenčná TV Puls, ktorá vysiela v rovnakom regióne.

Vo výhľade aj TV Pardubice…

Ďalšou regionálnou odnožou bude TV Pardubice, ktorá plánuje vysielať na uvoľnenom 44. kanáli. Donedávna na tejto pozícii pôsobila TV Prima spoločne s TV Puls. Majitelia Primy však dali prednosť projektu samostatnej krajskej televízie. TV Pardubice by mala vysielať podľa rovnakého modelu ako štúdio v Hradci Králové. Objem vlastnej produkcie zatiaľ nie je známy, predpokladá sa však, že spočiatku bude tvoriť iba denné spravodajstvo. Výraznejšie investície do pardubickej pobočky znemožňuje fakt, že miestny 44. kanál je vyčlenený pre pozemné digitálne vysielanie, a prevádzkovateľ TV Pardubice ju získal iba na obdobie dvoch rokov.

Spoločnosť RTV Galaxie si už dávnejšie zaregistrovala ochranné známky na názvy televíznych staníc všetkých krajských miest. Podmienkou pre spustenie regionálnych pobočiek je zisk nových terestriálnych frekvencií. V súčasnosti to môže byť veľmi problematické, keďže frekvenčné spektrum je už takmer vyčerpané. Ďalšia sieť staníc s perspektívnym celoplošným pokrytím tak zatiaľ neprichádza do úvahy.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .