Televízie v regiónoch I. – začiatky a vývoj

radiotv22V súčasnosti pôsobí na trhu 17 prevádzkovateľov, ktorí šíria svoje relácie prostredníctvom pozemných vysielačov. Diváci ich prítomnosť takmer neregistrujú, pretože väčšinou ‚splývajú‘ s celoštátnym vysielaním a je ťažké odlíšiť ich vlastný program.

– Regióny v číslach –
* Dnes pôsobí v regiónoch 17 prevádzkovateľov terestriálneho vysielania, ktorí produkujú 29 televíznych programov. Káblové rozvody využíva 75 registrovaných vysielateľov a tí spoločne prevádzkujú vyše 300 malých televíznych staníc.

Lokálne a regionálne média majú nezastupiteľné miesto v každej krajine. Informujú o dianí v konkrétnom regióne a reflektujú témy, ktoré sa priamo dotýkajú divákov, poslucháčov a čitateľov, obyvateľov obce či mesta. Rozhlasový a printový trh je veľmi bohato zastúpený, hoci nie vždy informuje o svojom domovskom regióne dostatočne. V prípade televízií je však situácia iná. Pre miestne televízne štúdia je dobrá znalosť regiónu a kvalitné informovanie o udalostiach kľúčovou otázkou prežitia.

Za posledných dvanásť rokov sa u nás vyprofilovalo niekoľko desiatok terestriálnych staníc. V súčasnosti pôsobí na českom trhu 17 prevádzkovateľov, ktorí šíria svoje relácie prostredníctvom pozemných vysielačov. Diváci ich prítomnosť takmer neregistrujú, pretože väčšinou ‚splývajú‘ s celoštátnym vysielaním a je ťažké odlíšiť ich vlastný program. Ešte predtým než sa dostaneme k vzniku a pôsobeniu konkrétnych televízií, pozrime sa na formovanie českého televízneho trhu.

Televízne vysielanie ako atrakcia vo výklade…

Prvé televízne štúdia sa začali objavovať už tesne po nežnej revolúcii. Prispelo k tomu aj vytvorenie tretích verejnoprávnych okruhov (OK3 v Česku, TA3 na Slovensku), ktoré okrem pasívneho preberania satelitných staníc spolupracovali aj s domácimi nezávislými producentami a vysielali ich relácie. Veľmi ambicióznym tvorcom bol rodák z Hradce Králové Martin Kindernay, ktorý odštartoval svoju televíznu púť vo výklade obchodného domu. Obyvatelia Hradca mohli sledovať televízny program pod názvom Video PULS, ktorý bol pustený z videa za sklom predajne.

Začiatky českého súkromného vysielania pripadajú na úvodné mesiace roku 1991. Ako píše mediálny teoretik Milan Šmíd vo svojom internetovom magazíne LOUČ, 3. apríla 1991 sa v éteri objavila prvá Nezávislá televize – NTV. Vysielať začala z vlastnej techniky s malým výkonom z Jižního Města, ktorý len veľmi slabo pokryl južnú časť Prahy. Program tvorili predovšetkým debaty v štúdiu. Malé vsuvky poskytol Krátky Film Praha, ten dodal zo svojho archívu animované filmy a dokumenty. Niekoľkohodinový večerný program sa zaznamenával a reprízoval ráno a v noci. Samotné vysielanie vydržalo iba 11 dní.

Premiéra – silný partner pre regióny

Profesionálne (aj regionálne) televízie začali pôsobiť až v roku 1993. Prvou lastovičkou bola Premiéra TV, ktorá získala licenciu na terestriálne vysielanie v Prahe a stredných Čechách. Licenčná rada jej koncom roku 1992 pridelila 24. terestriálny kanál s povoleným výkonom 100kW. Regionálna Premiéra začala vysielať o rok neskôr a postupne sa vyprofilovala na celoplošnú TV Prima. Spolupráca s lokálnymi vysielateľmi zostala, keďže s viacerými sa Prima „delí“ o vysielače. Ona im vyrtýva celodenný vysielací čas, ktorý by malé televízie nedokázali zmysluplne využiť.

Pokrytie Primy sa týmto spôsobom dostáva do viacerých regiónov a partnerské televízie obohacujú jej program pravidelnými spravodajsko-publicistickými vstupmi. Do tejto skupiny patrí napríklad liberecká Genus TV, mostecký DAKR, děčínska Lyra, plzeňský Zak. Z Karlových Varov pre okolie vysiela TV Vřídlo, južné Čechy pokrýva TV Gimi, okolie Jihlavy a Pelhřimova dopĺňa Vysočina TV a Pardubický kraj obhospodaruje TV Puls. Doplňme aj televízie zo severnej a južnej Moravy, kde pôsobí ostravská TV Polar, olomoucská Morava TV, zlínske štúdio Emurfilm a brněnská Fatem TV.

Viacerí z týchto vysielatelov pravidelne vstupujú aj do regionálnych „okien“ TV Nova, čím si vylepšujú svoju finančnú situáciu. Nezanedbateľný príjem týchto staníc tvoria práve poplatky od celoplošných televízií za výrobu lokálneho spravodajstva. Ďalším zdrojom sú reklamné spoty miestnych inzerentov a poskytovanie rôznych audiovizuálnych služieb.

Kábel ako neobmedzený prostriedok sebarealizácie

Popri terestriálnych staniciach fungujú aj samostatné káblové stanice. Na rozdiel od rádia môže televízne vysielanie osloviť veľké množstvo divákov aj prostredníctvom káblových rozvodov. Tie využíva približne 75 registrovaných vysielateľov, ktorí prinášajú bližšie nešpecifikovaný počet – odhadom viac ako 300 – malých televíznych staníc. Do tejto skupiny sú zaradené aj káblové ‚minirozvody‘ v hotelových sieťach.

Vysielanie v kábli má viacero výhod. Prevádzkovateľ môže opakovať program celý deň a nemusí byť viazaný prísnymi licenčnými podmienkami, ako je to v prípade terestriálnych staníc. Zároveň odpadajú nemalé náklady na prevádzku a údržbu vysielača. Keďže káblová televízia ponúka obrovské možnosti šírenia programov, každý záujemca má príležitosť vytvoriť si vlastnú televíziu za predpokladu, že sa dohodne s káblovým operátorom. Aj preto sa mnohé menšie štúdia uchýlili práve k tejto forme vysielania.

Poznámka: Podrobnejšie sa na pôsobenie a program lokálnych a regionálnych staníc pozrieme v nasledujúcich týždňoch.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .