Stížnost na reportáž Na vlastní oči o projektu Internet do škol

radiotv221Vážená paní
PhDr. Barbora Osvaldová
předsedkyně Komise pro etiku
při Syndikátu novinářů ČR

V Praze dne 10.7.2002

Vážená paní Osvaldová,

obracíme se na Vás jako na předsedkyni Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR se stížností na neetické chování pracovníků redakce publicistiky TV NOVA.

V pořadu Na vlastní oči byl v úterý 9.7.02 odvysílán příspěvek reportéra Stanislava Motla, který sledoval dění kolem Projektu III Státní informační politiky ve vzdělávání – Infrastruktura, obecně zvaného Internet do škol.

Důvodně se domníváme, že redakce ať již upoutávkou, tak reportáží samou porušila několik zásad Etického kodexu novináře tím, že řada komentářů reportéra Motla předložila divákům zcela lživé, neověřené, či spekulativní informace. Proto Vás prosíme, aby se Komise pro etiku tímto odvysílaným materiálem zabývala a přijala k němu stanovisko.

V přílohách přikládáme přepisy upoutávky s rozborem možného neetického chování a vybrané body Etického kodexu novináře. V případě potřeby jsme kdykoliv schopni prokázat pravdivost našich námitek ještě přesněji a konkrétněji.

S přátelským pozdravem

Jiří Chvojka
Informační centrum projektu Státní informační politiky ve vzdělávání
Poděbradská 55/88
198 00 Praha 9
tel.: 0602/323 353
mail: jiri.chvojka@acol.cz
PŘÍLOHA 1 – PŘEPIS UPOUTÁVKY POŘADU A SAMOTNÉ REPORTÁŽE S ROZBOREM NEETICKÉHO CHOVÁNÍ REDAKCE PUBLICISTIKY TV NOVA
Šifra EKN 1/a… je odkazem na jednotlivé body Etického kodexu novináře.

Upoutávka Na vlastní oči:

Stanislav MOTL, redaktor

Dali jim 7 miliard aby mohli špiclovat všechny české školáky

Kdo a komu dal 7 miliard korun? Smlouva o PIII zní na 4,43 mld. Kč a rozhodně žádná smlouva ani nabídka nepracuje s možností špiclování. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
Je to takové obchodování s dětskými dušičkami, které nepřemýšlejí do hloubky

Stanislav MOTL, redaktor
Podle tajně uzavřených smluv s ministerstvem školství mohou využívat jejich záliby, zájmy, sny a tajná přání…

Neexistují žádné tajně uzavřené smlouvy a dokonce ani smlouvy skutečné nic takového neumožňují – důkaz na stránkách www.indos.cz, kde jsou smlouvy mezi GD a MŠMT ke stažení. EKN 1/1a,c,e,f, 3/a,b,e

O. Neff, šéfredaktor Neviditelného psa

Já si nedovedu představit, že by to bylo čisté a že by to bylo zbaveno korupce

V reportáži O. Neff odpovídal na otázku, položenou ve zcela jiném smyslu. EKN 1/c,f, 2/a,b,e,

Stanislav MOTL, redaktor

Školáci jako výnosný obchod. Na vlastní oči

Sugestivní a manipulativní prohlášení. EKN 1/c

Reportáž:
Projekt Internet do škol
9.7.2002    TV Nova    21:47 Na vlastní oči

Radek JOHN, moderátor
Minulý týden se ukázalo, že při sestavování nové vlády je zřejmě největší hádka o ministerstvo, které v posledních letech mnozí občané této země považovali za více méně komickou a bezzubou instituci, totiž o ministerstvo školství. Jenže právě na ministerstvu školství se v těchto dnech rozhoduje o kšeftu za sedm miliard korun. Příští ministr školství bude mít možná dost starostí, pokud najde čas a hlavně odvahu, pátrat po tom, kdo státní zakázku za sedm miliard korun získal, jak ji získal, jací lidé za touto zakázkou stojí a jaké jsou jejich vazby na některé konkrétní české politiky.

Není pravdou, že se na MŠMT rozhoduje právě v těchto dnech „o kšeftu“ za 7 mld. korun. Samotný P III, za který zodpovídá GD, je vyčíslen sumou 4,43 mld. Kč. Navíc se o zakázkách nerozhoduje v těchto dnech. V současné době se pouze vypisují výběrová řízení na výukový software pro školy, která se netýkají role Generálního dodavatele v Projektu III.
Nový ministr nemusí pátrat, struktura GD je transparentní, způsob získání veřejné zakázky též (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po dlouhém šetření pochybení nezjistil). Reportáž dále nijak nerozkrývá, jací lidé „za touto zakázkou stojí a jaké jsou jejich vazby na konkrétní české politiky“. Tyto domněnky byly p. Motlovi důkazně vyvráceny pracovníky Projektu během natáčení. EKN 1/a,c,e,f, 3/a,b,e

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Je to takové obchodování s dětskými dušičkami, které nepřemýšlejí do hloubky nad tou povahou té reklamy.

Petr BORKA, nezávislý konzultant
——————–
Tohle je nejdůležitější, že je možnost sledování nejenom žáků, ale i kantorů.
Otázkou je, nakolik může být šéf Balbínovy poetické strany, která rozpoutala mediální atak kolem smluv s GD, v tomto případě nezávislým konzultantem.

Eduard ZEMAN, ministr školství /ČSSD/
——————–
Považují ho za dobrý prý, vzhledem k tempu, jakým jsou školy vybavovány.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Projekt, který někdejší ministr školství těsně před odchodem ze svého postu tolik chválil, se nazývá Internet do škol. Téměř dva miliony žáků a stovky studentů z takřka čtyř tisíc škol budou propojeni uzavřenou internetovou sítí, kterou bude spravovat jedna soukromá firma. A ti, kteří se o tohle zaslouží, budou odměněni stamilionovými finančními částkami ze státního rozpočtu.

Nejedná se o „uzavřenou-internetovou síť“, stejně tak není pravdou tvrzení, že ji „bude spravovat jedna soukromá firma“. EKN 1/e,f, 3/a,b,e

Petr ZELENÝ, odborník přes informační systémy
——————–
Samozřejmě se tam točí veliké peníze, nebo se předpokládá, že se tam budou točit velké peníze. V této společnosti je zneužitelné prakticky všechno.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
A to je právě to, z čeho mají mnozí pedagogové a počítačoví odborníci takový strach, protože ten, kdo ovládne školskou internetovou síť, tenhle zázrak telekomunikační techniky, který přináší na obrazovku počítačů obrovské množství informací, může zároveň kontrolovat každého žáka, učitele, může číst jeho elektronickou poštu, tedy jeho e-maily.

Ano, může, ale stejně tak například Česká pošta může kontrolovat tok a adresáty zásilek, dokonce je může v rozporu se zákonem i číst. Oba případy jsou stejně absurdní. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e.

Řekněte mi, jak je to vlastně s tajemstvím e-mailu? Podléhá nějakému tajemství nebo něco?

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Tak obecně asi platí, že platí listovní tajemství, které je zakotveno, nebo vychází z telekomunikačního zákona. No, ale toto tajemství se zřejmě netýká třeba takových věcí, jako nějakého sledování toho, odkud ty zprávy přicházejí, jak jsou velké.

Zdeněk ROUPEC, odborník přes informační systémy
——————–
Každý proveditel, v tomto momentě generální provider do celého školství, pokud by ten Internet se rozšířil do všech škol, má samozřejmě možnosti jak využít, já nechci říct zneužít, ale rozhodně využít dat, která jsou mu k dispozici.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Provider, nebo-li firma, která vás připojuje na internetovou síť, může mít za jistých okolností opravdu velké možnosti. Jakmile se totiž připojíte na počítač, může okamžitě vědět o vašich kontaktech, zájmech a jiných aktivitách. A jak se ukazuje, firma, která ovládne školský Internet, včetně milionů dětí, bude mít možnosti ještě větší.

Redaktor Motl zde upozorňuje na jakési nebezpečí – „bude mít možnosti ještě větší“, fakticky ale tyto možnosti dále nespecifikuje. Následuje totiž otázka na personální obsazení Projektu. EKN 1/a,c,e,f, 3/a,b,e.

Nevíte, co to je za lidi vlastně, kteří za tím projektem stojí?

Ondřej NEFF, šéfredaktor internetových novin Neviditelný pes
——————–
No, podívejte, já bych nerad někoho osočoval, já jsem samozřejmě o tom leccos slyšel. A právě proto, že jsou to ti lidé, jací to jsou, tak to zvyšuje mou nedůvěru.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Tohle je sídlo firmy AutoCont OnLine, mozek, dá-li se to tak říci, celého toho velkolepého projektu zvaného Internet do škol. Sem se sbíhají všechny nitky, a tedy lidé, kteří na tomto velkém internetovém kšeftu nejvíce vydělají. Šéfové týmu, kterým spadla do klína státní zakázka za více než sedm miliard korun, se dají spočítat na prstech jedné ruky, nemají rádi kamery a s novináři komunikují nejčastěji prostřednictvím svých mluvčích, hlavně dělají všechno pro to, zvláště poté, co některá média začala upozorňovat na některé podivnosti týkající se této firmy, aby svoji velkou zakázku dokončili co nejdříve.

Za prvé – velmi sugestivní komentář: „Sem se sbíhají všechny nitky…“ Za druhé – Nikdy a nikomu nespadla „do klína“ státní zakázka za 7 mld. korun. není pravdou, že lidé z vedení AutoCont On Line nemají rádi kamery a za někoho se skrývají. Pan Motl neučinil pokus spojit se s vedením společnosti AutoCont On Line, přestože rozhovor s Jiřím Chvojkou natáčel ve stejné budově v době, kdy všichni členové vedení byli v budově přítomni. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e.

Jiří CHVOJKA, mluvčí projektu Internet do škol
——————–
Ta rychlost té realizace překvapila i samotného generálního dodavatele, protože se dokončuje opravdu třicet až čtyřicet škol denně, za čtyři měsíce se jich udělalo asi těch téměř patnáct set, což je obrovský úspěch. Je to zejména v zahraničí odborníky z IT velmi oceňováno, ta rychlost té realizace, a manažerské řízení té věci je velmi kvalitní.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Leckoho možná napadne, čím je firma AutoCont OnLine, generální dodavatel školské internetové sítě, tak výjimečná, že získala bez problémů mnohamiliardovou státní zakázku, která co do finančního objemu a zisku neměla u nás dosud, co se výpočetní techniky týče, obdoby.

Ondřej NEFF, šéfredaktor internetových novin Neviditelný pes
——————–
Ta soutěž byla jaksi přinejmenším podivná, že tam nakonec skončil jenom jeden účastník. Já si myslím, že v takových případech by to prostě měli zrušit a vyhlásit znovu, jo, protože tohle je prostě výsměch vůbec samotnému pojmu soutěž.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
O zmíněnou státní zakázku se ucházely ještě další firmy, ministerstvo školství je však vyloučilo hned v samém začátku, třeba proto, že měly špatně zalepené obálky s přihláškami. Přednost tak dostala nevelká skupina lidí, konsorcium firem, mezi nimiž je často příbuzenská propojenost, mnozí se objevili či objevují v blízkosti některých sociálnědemokratických ministrů a figurují v nejrůznějších společnostech zabývajících se vším možným, prodejem kosmetiky počínaje a provozováním hospod konče. Všichni ti, kteří stojí za projektem Internet do škol, měli ale řadu výhod a řadu cenných informací.

Zcela zjevnou nepravdou je tvrzení, že „ přednost tak dostala nevelká skupina…“ GD je konsorciem mnoha solidních firem, mezi které patří mj. Český Telecom, Microsoft, Hewlett Packard či Compaq. Stejnou nepravdou je častá příbuzenská propojenost. EKN 1/a,c,e,f, 3/a,b,e.

Říká vám něco jméno Horák Jaromír?

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Ano, pan Horák vystupuje jako šéf toho projektu za generálního dodavatele. Já bych řekl, že to je taková realizační duše toho projektu. Možná narážíte na to, že on dříve pracoval také na ministerstvu školství prostřednictvím Aquasoft a jistým způsobem vlastně připravoval jakoby práce na zahájení toho celého projektu.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
A pak vlastně aniž se vybral ten generální dodavatel, tak přešel tam z toho ministerstva školství.

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Pokud je mi známo, tak ano.

Redaktor zde vůbec nespecifikuje tvrzení, že všichni z vedení projektu měli řadu výhod a cenných informací. Dokládá to na osobě J. Horáka, který ovšem s budoucím GD spolupracoval až poté, co se na ministerstvu úplně změnila personální situace a on z MŠMT odešel. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e.

Petr ZELENÝ, odborník přes informační systémy
——————–
Myslím si, že určité zájmové skupiny využily dostatečně té nabídky, které poskytla vláda v podobě toho monopolního prostředí. Myslím si, že ta netransparentnost, s jakou je to děláno, a to, že do toho v podstatě není prakticky vidět, ta viditelnost je asi kryta státní mocí, to mi připadá, že je nešťastné.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Myslíte si, že třeba tenhle projekt Internet do škol může být do jisté míry třeba i zneužitelný nějakým způsobem?

Zdeněk ROUPEC, odborník přes informační systémy
——————–
Každý monopol je zneužitelný.

Petr ZELENÝ, odborník přes informační systémy
——————–
Dostává se celá ta záležitost mimo kontrolu státu.

Pánové Pavel Zelený i Zdeněk Roupec jsou bývalými vysokými pracovníky ministerstva školství, kteří mají na celé kauze jasný osobní zájem, protože části realizace projektu měli původně velet. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Čili já mám pocit, že to zneužití není dostatečně jaksi zabezpečeno, dostatečně hájeno.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Pro lepší názornost toho, co všechno se může skrývat za projektem s bohulibým názvem Internet do škol, by nebylo špatné ocitnout se třeba na chviličku v roli takového žáčka základní školy.

Teď mi ukažte, pane řediteli, jako úplnému … jako žákovi základní školy, jakým způsobem by se to připojovalo, jak by to vypadalo.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Tak žák napíše svoje uživatelské jméno …

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Takhle bych napsal jméno.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
… a zadá svoje heslo.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Jasně.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Tak. A jakmile to potvrdí, tak celý školský Internet ví, že Franta Novák z té a té školy je přihlášený do celé sítě.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Co se ještě o něm ví třeba, co se všechno může o něm dozvědět?

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
To záleží, co všechno tam vůbec dával …

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Co navštěvuje.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
… co navštěvuje, prostě to je otázka toho monitoringu, do jaké míry bude sledována jeho činnost, které stránky navštěvuje, komu píše, co píše, to všechno je možné v té síti v podstatě zjistit a přesně se dotázat.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Můžete vyloučit to, že vlastně tenhle projekt nebude třeba zneužitelný, co se týče třeba dat žáků a podobně?

Eduard ZEMAN, ministr školství /ČSSD/
——————–
Jak?

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Nevím, nějakým způsobem, třeba že se někdo podívá do mailu, že to říkám takhle, řekl bych, lidově, a podobně, jestli tohle prostě nemůže někdo zneužívat.

Eduard ZEMAN, ministr školství /ČSSD/
——————–
Co víte o Internetu?

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Jako já myslím, že celkem dost, no.

Eduard ZEMAN, ministr školství /ČSSD/
——————–
A připadá vám, že tak jak Internet funguje normálně, že to není zneužitelné, že se prostě nemůže někdo dostat do osobních dat?

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Jistě, elektronická pošta je už dnes zneužitelná, ovšem pachatele čeká v případě prozrazení trestní stíhání. Ale v případě projektu Internet do škol existují dokonce dokumenty, které ministerstvo školství dlouho až úzkostlivě tajilo, dokumenty, kde se o špízování žáků i učitelů píše, jak se říká, černé na bílém.

Zjevná lež, žádné takové dokumenty neexistují a redaktor Motl také žádný neukázal, protože nemohl. EKN 1/a,c,e,f, 3/a,b,e.

Tady jsem třeba našel, že jo, nějaké ty věci, tak tady doslova píší, že monitorování veškerého provozu, že vlastně … další je třeba monitorování výskytu klíčových slov.

Petr BORKA, nezávislý konzultant
——————–
Tak. A pak je to provádění násilných akcí a pak je to … to je to, co my jsme napadli, to je ono. Oni tam mohou zadat klíčové slovo a veškerá korespondence, ale všechno, co se na tom intranetu, Internetu takhle objeví, tak to ten centrální informační server bude monitorovat, ukládat, vyhodnocovat a bude to třeba někomu dávat.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Generální dodavatel školského Internetu však jakoukoliv možnost sledování či dokonce šmírování žáků a učitelů odmítá. Nikdo se prý nemusí ničeho bát, moderní systémy dovedou vše ohlídat.

Jiří CHVOJKA, mluvčí projektu Internet do škol
——————–
Generální dodavatel, to uskupení firem je najato proto, aby naopak kontrolovalo, aby tu síť nikdo nenapadl zvenku, aby maximálně chránilo zájmy těch škol, nikoliv aby tam něco jiného dělali.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Avšak mnozí pedagogové a počítačoví experti těmto ujištěním nevěří, jejich protestní petici se stovkami podpisů však ministr školství odmítl vzít na vědomí. Nezval na vědomí obavy z toho, že projekt Internet do škol by mohl být pouhou zástěrkou, za kterou se skrývá další obrovský kšeft.

Zdeněk ROUPEC, odborník přes informační systémy
——————–
Z těchto hlášení vyplývá, že má být to školské tržiště, jak to někteří nazývají, využíváno i k marketingovým zájmům. Tam se nabízí vazba mezi vlastnictvím dat a možností zobchodovat ta data.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Jestliže ten správce je postaven na komerční bázi, jestliže v podstatě je tvořen z toho důvodu, aby vydělával peníze nabídkou a vpuštěním určitých komerčních subjektů do toho školského Internetu, tak tady skutečně hrozí to nebezpečí, že bude sledovat zájem, bude monitorovat, bude vyhodnocovat, které ty stránky jsou jak sledovatelné, jaká je tam účast, proč.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
A jak by to teda v praxi vypadalo? Když, dejme tomu, ten žák si zapne počítač, připojil by se na Internet, myslím, jak by na něj ta reklama … to znamená, že on by to zapnul, už by na něj šla ta reklama a on by se potom nějak musel prokousávat, že to takhle říkám, třeba k tomu svému třeba, já nevím, rozvrhu nebo něčemu takovému?

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
To by bylo asi naprosto stejné, jako když se pohybuje v normálním Internetu, také prochází jaksi stránkami, kde jsou, jak vidíte, kde jsou nějaké reklamní banery. Tady by jenom byl rozdíl v tom, kdo by tam ty reklamní banery dával, kdo by za ně vlastně přijímal, nebo inkasoval nějaké peníze, a jak by ty banery byly zaměřeny.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Kde je ta hranice, kde končí osobní údaje a kde prostě začíná nějaké komerční využití?

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Je pravdou, že reklama už na běžném Internetu dávno je, jenomže experti z ministerstva školství a jejich příznivci soustředění okolo projektu Internet do škol vymysleli ještě něco jiného, takzvaně Obecně prospěšnou společnost. Ti, kteří v ní zasednou, získají neuvěřitelnou moc a neuvěřitelné příjmy.

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Obecně prospěšná společnost by měla rozhodovat o tom, kteří vnější dodavatelé té reklamy by tam měli možnost tu reklamu zadávat. Čili ona by vlastně určovala, kdo a co.

ANKETA

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Není jich moc, třeba těch reklam?

osoba, Adéla, žákyně 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
No, jak kde? Někde jich je fakt hodně, někde je to v pohodě.

osoba, Radek, žák 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
No, reklamy teda nemám rád, to taky nemám rád. A jako já teda neznám žádný program, ale kdybych měl možnost, tak bych jako ty reklamy určitě nějak zrušil.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
A jak ty se díváš na reklamy?

osoba, Julie, žákyně 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
No, jako neovlivňují mě, nevadí mi.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Fakticky? Myslíš si, že ne, jo?

osoba, Julie, žákyně 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Ne.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Třeba to je podvědomé, víš, že ani třeba to nevíš.

osoba, Julie, žákyně 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Nevím, no, myslím si, že mě neovlivňují.
KONEC ANKETY

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Jenomže je docela možné, že reklama na školské internetové síti bude mnohem rafinovanější a vynalézavější, důkazem může být další z návrhů, který čeká na schválení, bodový systém žáků.

Zcela nepodložené tvrzení. Nic podobného se neplánuje a nečeká na schválení. Na tzv. školské internetové síti reklama není ani možná. EKN 1/a,c,f, 3/a,b,e.

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Jeden ze způsobů by byl ten, že různé obchodní řetězce velké by vypisovaly různé spotřebitelské soutěže, za nákup nějakého zboží, nějakého produktu by byly určité body. Žáci by ty body sbírali, nosili by je do školy, škola by je odevzdávala té Obecně prospěšné společnosti a ta by za ně potom dostávala třeba nějaké další vybavení pro ty školy.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Mně osobně se na tom velice nelíbí to, že bude někdo dětem říkat a jaksi předsouvat, na co by se měly podívat, na co by se neměly podívat a tak dále.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Co tohle všechno znamená? Pár vyvolených si kdykoliv zjistí zájmy žáků a podle toho na ně zacílí masivní reklamu. Děti pak budou nasměrovány na určité druhy zboží. A výsledek? Obrovské zisky do kapes několika málo jedinců.

Jak by to teda v praxi vypadalo? Že by třeba ten učitel mohl motivovat nějak žáka, aby chodil nakupovat tam a tam?

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Pokud by se tahle představa realizovala, tak pravděpodobně asi ano.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Je nad slunce jasné, že pro generálního dodavatele školské internetové sítě AutoCont OnLine a spřízněné firmy je to doslova kšeft století, už také proto, že peníze ze státní pokladny budou internetovým bossům plynout i poté, co bude jejich projekt dokončen.

Naprostá lež. MŠMT platí GD pouze za odvedené služby a pouze po dobu trvání Projektu, to znamená, že v každé škole po dobu 36 měsíců ode dne zprovoznění sítě na škole. Po celou dobu je Generální dodavatel odpovědný za správu a servis celé sítě. Například jedna miliarda korun za tři roky provozování 3620 internetových pevných linek je pro  ČESKÝ TELECOM transakce na hranici ziskovosti, čili žádný „kšeft století“. EKN 1/c,e,f, 3/a,b,e.

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
By to nakonec dopadlo takovým způsobem, že se bude platit asi osmačtyřicet tisíc, nebo něco málo přes osmačtyřicet tisíc za každý zprovozněný počítač a potom ještě každý měsíc zhruba tři tisíce korun.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
Komu se to bude platit?

Jiří PETERKA, nezávislý publicista
——————–
Generálnímu dodavateli.

Eduard ZEMAN, ministr školství /ČSSD/
——————–
Vzhledem k tomu, že tento projekt je na webových stránkách UNESCO jako vzorový světový projekt, zřejmě je považován za dobrý.

Daniel JANATA, ředitel 1. Jazykové školy Praha 4
——————–
Velká Británie, ta projekt v podstatě nedávno dokončila, samozřejmě měla pro něj hodně prostředků, hodně financí. Tam je to přísně zakázáno, tam je naprosto ten školský intranet, pokud to můžeme takhle jednotně pojmenovat, tam je skutečně jaksi zásadně oddělen od komerční sféry, tam skutečně jde o vzdělávání, o soutěž, o nabídku, o volbě, o možnostech, nikoliv o tom, že mi někdo bude říkat a definovat, na co se mám podívat, a jaksi mi nabízet a předsouvat nějakou reklamu nebo něco podobného.

Stanislav MOTL, redaktor
——————–
A domněnka na závěr? Až skupina úspěšných mladých mužů projekt Internet do škol zdárně dokončí, začnou pak propojovat celou státní správu, obce, úřady, s nejrůznějšími osobními daty obyvatel, a tak budeme pod kontrolou úplně všichni.

Zcela zavádějící tvrzení. GD nebyl vybrán jako dodavatel zmíněného propojení a proto jím nemůže být. EKN 1/a,c,e,f, 3/a,b,e.

Ondřej NEFF, šéfredaktor internetových novin Neviditelný pes
——————–
Já si nedovedu představit, že by to bylo čisté a že by to bylo zbavené korupce, prostě si to za současného stavu této společnosti prostě nedovedu představit.
PŘÍLOHA 2. – VYBRANÉ BODY Z ETICKÉHO KODEXU NOVINÁŘE

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace
Novinář je povinen:

a) zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,

c) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,

e) neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti,

f) nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií
Novinář je povinen řídit se těmito požadavky:

a) nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace,

b) každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena,

e) považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby,

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .